Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Islamske teme

Mubarek noæ
LEJLETU-L-KADAR - NOÆ KOJA JE BOLJA OD HILJADU MJESECI
Objavljeno: 18. October 2006. 00:10:00
Allah dž.š. u ovoj suri kaže:

\"Mi smo Kur\'an objavili u blagoslovljenoj noæi Kadr.
A da li ti znaš šta je to noæ \"Kadr\"?
Noæ \"Kadr\" je bolja od hiljadu mjeseci.
Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog svake odluke.
Spas je u njoj sve dok zora ne svane. \" /Sura Kadr /

Ibn Ubejne je rekao:

\"Gdje god se u Kur\'anu spominje izraz \"ve ma edrake\"-\"Da li ti znaš\"?, Allah dž-š. je tome o èemu se pita pouèio svoga Poslanika. A gdje god se spominje \"ve ma judrike\", isto \"da li znaš?\" to je ostala tajna èak i pred Poslanikom a.s..

Tumaèenja


Razlika u ove dvije jezièke konstrukcije je samo u izmjeni glagola, u prošlom i sadašnjem vremenu. Kao što vidimo u ovoj se suri spominje \"ve ma edrake\", što znaèi da je Poslanik bio upuæen i upoznat sa vrijednosti \"Lejtetul-kadra\" kao i sa vremenom njenog pojavljivanja. Dok se npr. izraz \"ve ma judrike\" spominje kod vremena nastupanja Sudnjeg dana. Što znaèi da je vrijeme nastupanja Sudnjeg dana ostala tajna i pred Poslanikom Muhammedom a.s. i svim drugim biæima i stvorenjima.

Allahov Poslanik Muhammed a.s. je rekao: \"Ko isposti mjesec Ramazan vjerujuæi u Allaha dž.š. i nadajuæi se Njegovoj nagradi, biæe mu oprošteni raniji grijesi. A ko probdije noæ Kadr,(tj. provede je u ibadetu) vjerujuæi i nadajuæi se Allahovoj nagradi biæe mu oprošteni raniji grijesi. \" (Buhari)

Imam Buharija je u svome Sahihu (zbirci vjerodostojnih hadisa) nazvao jedno poglavlje \"Traženje noæi Kadr u zadnjih sedam dana Ramazana.\" Tu je spomenuo hadise iz kojih se može zakljuèiti da noæ Kadr pada u zadnjih sedam dana Ramazana. Mi æemo navesti jedan od tih hadisa.

Abdullah ibn Omer je rekao: \"Nefd ashabi su vidjeli u snu da je noæ Lejletul-Kadr u zadnjih sedam dana Ramazana. \" Muhammed a.s. im je rekao: \"Pokazan mi je vaš san. Istina je da je ona (Lejletul-Kadr) sakrivena u zadnjih sedam dana, pa ko je bude istraživao neka je isèekuje u zadnjih sedam dana.\" ( Buhari )

Buharija nas takoðer izvještava da je ashabima jedne godine bilo uskraæeno da saznaju kada je Lejletul-Kadr, zbog svaðe dvojice ashaba.

Ubadete ibn Samh prenosi da je Allahov Poslanik izašao jedne prilike da obavjesti ashabe o Lejletul-Kadr, pa su se dva muslimana posvaðala, na što je Božiji Poslanik reagovao ovim rijeèima: \"Izašao sam da vas obavjestim o noæi Kadr, pa kada su se dva muslimana posvaðala, dignuto je od mene znanje o njoj, možda je to dobro po vas, nadam se, ali tražite je u dvadeset devetoj, dvadeset sedmoj i dvadeset petoj noæi. \"(Buhari)

Saznajemo takoðer iz autentiènih Poslanikovih hadisa da se u ovoj noæi spusti na Zemlju više meleka nego što ima pustinjskog pjeska i prašine, i zbog njihovog prisustva na Zemlji ova noæ ima posebnu vrijednost. Allahov Poslanik, Muhammed a.s. je praktikovao, kada je nastupila zadnja treæina Ramazana, da se odvoji se od svojih žena i oživljavao bi noæi ibadetom. Znaèi nije se satajao noæu sa svojim ženama. Budio je i èlanove svoje porodice da èine ibadet sve do pojave zore. (Buhari)

Vrijeme Lejletul kadra


Nije nikakvo pravilo ili ustaljeni zakon da Lejtetul-Kadr bude svake godine istu noæ. Na primjer, veæina ljudi smatra da ona bude dvadeset i sedmu noæ Ramazana. A to ne mora biti taèno. Iz jednog hadisa saznajemo da je jedne godine za vrijeme Božijeg Poslanika Muhammeda a.s. Lejletul-Kadr bila dvadeset i prvu noæ Ramazana. Naime, Muhammed a.s. se sa grupom svojih ashaba zatvorio u mesdžid i proveli su u i\'tikafu drugu treæinu Ramazana. Kada se ona završila Muhammed a.s. je napustio i\'tikaf, meðutim isti dan je sakupio te svoje ashabe i rekao im: \"Pokazano mi je da æe Lejtetul-Kadr biti u zadnjoj treæini Ramazana u tom snu Božiji Poslanik a.s. je vidio sebe kako èini sežddu na mokroj zemlji, tako da su mu tragovi zemlje ostali na njegovom licu. Tu veèe se je naoblaèilo i kiša je padala. Džamija je prokisla i èinili su sedždu na vlažnom. Bila je to dvadeset i prva noæ Ramazana.\" (Buhari)

Tu noæ je vrijednije provesti u ibadetu nego trideset hiljada drugih noæi. Ova poruka je reèena u Kur\'anskom ajetu: \"Noæ Kadr je vrijednija od hiljadu mjeseci.\" (Sura Kadr)

Obilježavanje Lejletul kadra


Imam Gazalija u svome poznatom djelu Ihjau ulumi-ddini je zabilježio predaju od Ibn Abbasa r.a. o namazu koji je lijepo klanjati u ovoj odabranoj noæi.

Allahov Poslanik a.s. je rekao: \" Ko klanja u noæi Kadr dva rekjata, tako da na svakom rekjatu prouèi Fatihu i sedam puta Ihlas (Kul-huvallahu ehad), i kada preda selam, prouèi sedamdeset puta: ESTAGFIRULLAHE VE ETUBUILEJHI (Tražim oprašta od Tebe, moj Gospodaru i Tebi se kajem), prije nego što ustane sa mjesta gdje je klanjao biæe mu oprošteni grijesi, njemu i njegovim roditeljima,! Allah dž,š. æe zadužiti posebne meleke da pripreme džennete i u njima izgrade dvorce za njega. Tom vjerniku æe se prije smrtnog èasa pokazati mjesto u džennetu.\"

U ovoj mubarek noæi lijepo je i poželjno što više prouèiti suru Kadr (Inna enzelnahu) i ovu dovu:\"Allahumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul-afve feafu anni. (Moj Gospodaru, Ti praštaš grijehe i Plemenit si, Ti voliš oprost, molim Te oprosti mi) Amin!

Ve sallallahu ala sejjidina ve nebijjina Muhammed ve alal alihi ve sahbihi ve sellem !Ostali prilozi:
» MOLIMO TE, BOŽE, DA NAM SE VIŠE NIKAD NE PONOVI GENOCID!
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 14. September 2021 16:03
» AHMED ALILI NOVI HAFIZ KUR'ANA ČASNOG
Preporod | 31. August 2021 16:17
» 550 GODINA STARE DŽAMIJE U PLAVU
B.net | 17. August 2021 18:16
» VELIČANSTVENA NOĆ KUR'ANA U DONJEM KAMENGRADU
Bošnjaci.Net | 30. July 2021 15:43
» U HRUSTOVU ODRŽANO VEČE „U VJERI ČVRŠĆI“
Bošnjaci.Net | 28. July 2021 21:12
» VAŽNOST AREFATA I KURBAN-BAJRAMSKA ČESTITKA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 19. July 2021 14:40