Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Teme


JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić” Olovo: Budućnost mladih u Bosni i Hercegovini
PROJEKAT: “PORODICA, UČENIK, ŠKOLA – KAKO DO BOLJE SARADNJE, ODGOJA I OBRAZOVANJA"
Procitaj komentar

Autor: B.net
Objavljeno: 15. February 2024. 21:02:38
Pismo namjere
Poštovani,
s obzirom da je odgoj i obrazovanje jedan od ključnih segmenata u životu svake jedinke i najbitniji u periodu srednjoškolskog odrastanja djeteta, mi već treću godinu osmišljavamo i realizujemo projekat „PORODICA-UČENIK-ŠKOLA, kako do bolje saradnje, odgoja i obrazovanja“.
Projekat je izuzetno dobro prihvaćen kod učenika, roditelja, nastavnog osoblja i šire javnosti. Želimo redovno uključiti roditelje, predstavnike lokalne zajednice, predstavnike različitih institucija koji mogu dati svoj doprinos. Zajedno sarađujemo i uključujemo se u pripremu, osmišljavanje i način realizacije cjelokupnog projekta. Teme su vrlo aktuelne i zanimljive učenicima. Želimo se podsjećati na izazove i pripremati za suočavanje sa istim ali i razvijanje samopouzdanja i čvrstog stava u odabiru onoga što nam se nudi.
Ciljana grupa su mladi ljudi, srednjoškolci. Namjera je i buđenje svijesti kod svih nas koji smo tu da pomognemo mladim ljudima u odgoju i obrazovanju te odabiru profesije i posla koji vole da rade.
Ovi mladi ljudi se, također, izgrađuju da budu lideri, timski radnici, dobri uspješni poslovni ljudi. S obzirom da kao škola nudimo različite smjerove obrazovanja, zanate, moguće je da će neko od naših sadašnjih učenika, postati vaš uspješan radnik ili poslovni partner.
S toga, dajmo šansu mladim ljudima, pomozimo da grade dobru budućnost u Bosni i Hercegovini, i daju svojoj državi ono što najbolje znaju. U tome Vi i mi možemo pomoći kroz ovakve projekte, razgovore, druženja i radionice.
Zbog toga Vas srdačno molimo da budete naši PARTNERI i sponzorišete ovaj projekat.
U ime svih nas, učenika, njihovih roditelja i uposlenika pozivamo Vas na saradnju.
Vjerujemo da ćete prepoznati naše dobre namjere i podržati nas te Vam se unaprijed zahvaljujemo
Za sve informacije kontakt osoba i koordinator projekta je prof. Mehić Ibrahim, broj mob. 061/256-472, piše u pismu namjere Edita Kolak, prof., V.D. direktor „Musa Ćazim Ćatić” Olovo.


PROJEKAT U CILJU BOLJE SARADNJE RODITELJA, UČENIKA I NASTAVNIKA, USPJEŠNIJEG ODGOJA I OBRAZOVANJA TE PREVENCIJE I BORBE PROTIV MALOLJETNIČKE DELIKVENCIJE I SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE
REALIZATOR PROJEKTA: RODITELJI, UČENICI, NASTAVNICI, PREDSTAVNICI LOKALNE ZAJEDNICE, VJERSKIH ZAJEDNICA, POLICIJSKE UPRAVE, DOMA ZDRAVLJA I CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

SPONZORI I PARTNERI PROJEKTA: ŠKOLA, FIZIČKA I PRAVNA LICA
OLOVO, školska 2023/2024. godina

PODACI O PROJEKTU

1. CILJEVI PROJEKTA
Realizacijom projekta želimo postići sljedeće ciljeve:
- Ostvariti bolju i konkretniju saradnju roditelja, učenika, nastavnika,

- Uspješniju saradnju sa predstavnicima lokalne zajednice, policije, zdravstvenih radnika, vjerskih institucija i centra za socijalni rad,

- Usmjeravati mlade ljude ka pozitivnim životnim tokovima,
- Probuditi veći interes za učenjem, znanjem - ključ uspjeha,

- Afirmisati ih na rad i stvaralaštvo u različitim oblastima života: učenje, sport, druženje, kao i u edukativnim i drugim aktivnostima,

- Upoznati mlade sa potrebama i izazovima vremena u kojem živimo,

- Pomoći mladima u borbi protiv poroka savremenog svijeta s posebnim pažnjom na borbu protiv narkomanije, raznih oblika kriminala...

- Upoznavanje sa opasnostima interneta...kako pravilno koristiti medijske sadržaje, načinom komunikacije putem istih,

- Suzbijanje i prevencija nasilničkog ponašanja i maloljetničke delikvencije,
- Podizanje svijesti o postojanju problema maloljetničke delikvencije u našoj sredini,
- Potaknuti stručnjake na pronalaženje kvalitetnih načina prevencije i saradnje,

- Kvalitetnu edukaciju mladih i roditelja o maloljetničkoj delikvenciji i razlozima zbog kojih nastaje kao i načinima borbe protiv iste,

- Usmjeravanje mladih ljudi na rad i i stvaralaštvo u različitim kulturnim i sportskim oblastima,

- Prevencija kroz organizovanje sportskih i kulturno, vjerskih i zabavnih aktivnosti

2. RAZLOZI ZA POKRETANJE PROJEKTA
Prema podacima i relevantnim izvještajima, kao i svjedočenju mnogih iskušenja u vremenu u kojem živimo, te problemima sa kojima se svakodnevno susrećemo u društvu, porodici, školi i društvenim mrežama, imamo za potrebu ovako nešto organizovati. Nadamo se i vjerujemo da će uveliko realizacija navedenog projekta postići svoje rezultate i doprinijeti boljem društvu i formiranju zdrave ličnosti kod učenika te razviti samokritičnost i kritički stav prema događajima, informacijama i onome što ima priliku saznati, čuti i vidjeti.

Značaj ovog projekta je da se ostvari bolja komunikacija roditelja, djece i nastavnika, razvije kritički odnos prema nemoralnostima koje se nude, smanji maloljetnička delikvencija, te da se kod djece razvije osjećaj prijateljstva, poštovanja i tolerancije, da se poboljša način komunikacije i stvori osjećaj za kulturu dijaloga, te afirmišu pozitivne društvene vrijednosti posebno kultura i sport. Sa ovim projektom započinjemo treću godinu pripreme i realizacije istog te je ovaj projekat prethodnih godina opravdao očekivanja i rado je prihvaćen kod učesnika. Okupljamo od 60 do 90 učesnika koji aktivno sudjeluju u pripremi i realizaciji planiranog sadržaja.

3. CILJANA GRUPA I NAČIN PRISTUPA ISTOJ
Ciljana grupa projekta su učenici srednje škole - gdje se sistematskim djelovanjem žele ostvariti svi navedeni ciljevi projekta, zaustaviti nasilničko ponašanje djece te odvratiti djecu od ulice i svih njenih negativnih pratioca, te im pokazati druge vrijednosti življenja kao što su druženje, sportske aktivnosti, igraone, kultura, umjetnost i sl. Ono što ovaj projekat razlikuje od drugih sličnih projekata jeste što se edukacija djece ne odvija samo kroz suhoparno predavanje nego se u formi nespecifične radionice planira na originalan način razgovarati sa djecom i svim učesnicima, čuti različite stavove i dati svoj doprinos, iskazati svoj stav o svim navedenim temama ovog projekta. U sklopu projekta predviđeno je i druženje, priprema za sam plan realizacije projekta, prijedlozi i sugestije koje će biti unešene u konačnu verziju projekta.

4. ZAŠTO OVA CILJANA GRUPA

Ovaj period dječijeg uzrastanja od 1. do 4. razreda srednje škole je vrijeme kada se mnogo toga ozbiljnije prihvata i usvaja, ali i vrijeme još nezrelosti u sveukupnom samostalnom kritičnom prosuđivanju.

S toga želimo edukovati mlade, kako bismo na vrijeme djelovali preventivno i izgradili ispravne i zdrave stavove prema.

5. EFEKTI KOJI SE ŽELE POSTIĆI (OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA)


• razvijanje pozitivnih i zdravih stavova,

• podstaći mlade na razmišljanje o ovim problemima i izazovima,

• pružiti priliku mladim ljudima da nešto urade po tom pitanju,

• aktivno uključivanje svih učesnika,

• stvaranje odbojnosti prema nemoralnostima,

• afirmisati ih na rad i stvaralaštvo u različitim oblastima života (sport, kultura, umjetnost)

• izgradnja kulture dijaloga i kvalitetnih međuljudskih odnosa kod mladih ljudi;

• podići nivo kavliteta međusobne komunikacije kod mladih ljudi.

6. KADROVI KOJI ĆE IMPLEMENTIRATI PROJEKATNa realizaciji projekta raditi će roditelji iz Vijeća roditelja škole, učenici, nastavnici i uposlenici škole, predstavnici lokalne zajednice, općine, policije, vjerske zajednice, liječnici i socijalni radici. Planiran je i predstavnik Ministarstva kao gost koji bi se obratio učesnicima i najavio početak realizacije projekta. Planiramo i edukaciju te predavanje stručnog lica na temu: Pripreme i realizacije projekta. Nastojat ćemo da učesnici nakon završetka dobiju certifikat za Projekt menager koji će im omogućiti da samostalno i timski pristupe u pripremi različitih projekta.

Odgovorna osoba za realizaciju projekta - koordinator projekta je prof. Mehić Ibrahim, profesor Islamske vjeronauke.

FAZE PROJEKTA

Projekat se sastoji iz četiri faze u trajanju od 90 dana:

1.Pripreme izvođenja projekta

1. Sastanci, prijedlozi, izrada promotivnog materijala: prospekata, plakata, flyera:


a) dizajn promotivnog materijala
b) štampanje materijala
c) sastanci koordinatora o progresu projekta ( 2 puta mjesečno )

2. Organizacija radionica


a) dogovor sa predstavnicima škola
b) dogovor sa učesnicima

3. Organizacija radionica:


a) način realizacije
b) vrijeme i mjesto početka

Radionice:

1. sastanci koordinatora sa predstavnicima institucija radi prikupljanja podataka (Šta oni čine za mlade u sprječavanju anomalija u društvu? )

2. Radionice u školi i van škole na zadane teme (detaljno razraditi i realizovati u saradnji sa drugim institucijama; Društveni centar Olovo, Osnovna škola... )

3. promotivni film o narkomaniji i negativnim internet sadržajima

4. predavanje o maloljetničkoj delikvenciji te rasprava o stavovima o maloljetničkoj delikvenciji sa djecom,

5. drugi dio će izvršiti psiholog-pedagog škole koji će sa psihološkog gledišta objasniti i prezentovati važnost psiho - fizičkom razvoju djeteta,

6. treći dio predavanja će izvršiti predstavnik Kantona na temu uključivanja Kantona u suzbijanje i prevenciju nemoralnosti i negativnih uticaja na dijete.

Kroz dijeljenje promotivnog materijala želimo prvenstveno informisati javnost o prisutnim problemima. Istraživanja učenika i priprema za radionice na navedene teme je od izuzetne važnosti jer se na taj način osposobljavaju za samostalan ali i timski rad. Radionice će biti centralni dio druge faze projekta. Njome će biti pružena mogućnost da se djeca upoznaju sa svim aspektima štetnosti svih oblika nemoralnosti i narkomanije. Predstavnicima Kantona, predstavnicima škola i policije, biti će donijeti zaključci o preduzimanju daljih koraka prevencije i suzbijanja problema sa kojima se mladi susreću, sa posebnim osvrtom na temu Budućnost mladih u Bosni i Hercegovini, te konkretnim planovima i idejama „za bolje sutra“.

4. Druženje, zakuska


TEME ZA OBRADU

1. Diskriminacija


(diskriminacija spolova, vjera, rasa; vršnjačko nasilje; femicid )

2. Standardi ljepote


(moralna kriza; prostitucija)

3. Stil života i radne navike


(prevencija zdravlja; pravilan unos hrane; kako efikasno koristiti slobodno vrijeme; sport; ljubav)

4. Tehnologija


(kako tehnologija mijenja način komunikacije; digitalna sigurnost; život prije i poslije tehnologije; zavisnost; tehnološki rat; loše i dobre strane tehnologije)

5. Komunikacija


(uticaj tehnologije na mlade, manjak aktivnosti; društvo u kojem živimo; tradicija; socijalizacija u 21. stoljeću)

6. Obrazovanje


(manjak samopouzdanja mladih; mentalno zdravlje; obrazovni sistem; moj učitelj moj uzor)

7. Mediji i sloboda


( kako mediji utiču na mišljenja i način razmišljanja ljudi )

8. Kriminal i korupcija


( poroci; ovisnost; droga; mito; kockanje; alkohol )

9. Zaštita okoliša


( ekološka svijest; utjecaj mladih na zagađenost okoline )

10. Vjera kao prevencija
( pomoć vjere u formiranju zdrave ličnosti; zloupotreba vjere...)

11. Radne navike učenika
(Tematska radionica)

12. Budućnost mladih u BiH
(prijedlozi za bolje sutra)


U svrhu boljeg istraživanja i suočavanja sa situacijama iz stvarnog svijeta, napravili smo i anonimnu anketu za učenike, koju će moći popuniti svi učesnici ovog projekta.

Pitanja i ponuđeni odgovori iz ankete su:

1. Koliko imate godina?

2. Spol?

o Muško
o Žensko

3. Da li svakodnevno imate pristup internetu?

o Da
o Ne

4. Koliko vremenski koristite internet (na dnevnoj bazi)?

o Manje od 2 sata
o Više od 2 sata
o Skoro cijeli dan
o Skoro nikako

5. Šta po Vašem mišljenju predstavlja najveći problem današnjice za djecu i mlade?

o Maloljetnička delinkvencija
o Utjecaj interneta na ponašanje djece (youtoberi i tiktokeri)
o Pornografija
o Nasilni i ekstremni tumači vjere
o Internet učitelji
o Depresija
o Samoubistva

6. Ukoliko ste roditelj, da li kontrolišete mobilni uređaj Vašeg djeteta?

o Da, redovno konrolišem
o Rijetko kontolišem
o Nikako ne kontrolišem

7. Postavljaju li odrasli u tvojoj kući ograničenja kada je u pitanju pristup internetu?

o Da
o Ne
o Ponekad
o Ne zanimaju se

8. Skrivaš li od porodice i drugih sadržaj koji pratiš na internetu?

o Skrivam od porodice

o Skrivam od prijatelja o Skrivam od svih
o Ne skrivam

9. Koliko osoba, sa kojima imaš kontakt preko interneta, poznaješ i u stvarnom životu?
o Svi su mi poznati

o Mali broj njih poznajem o Ne poznajem ih nikako

10. Koja od društvenih mreža ima najveći utjecaj na Vas?

11. Da li se katkad poistovjećuješ sa youtube-rima i tik-tok-erima?

12. Smatrate li da Vam internet mreže predstavljaju nešto negativno?

o Sve je negativno
o Nema negativnih stvari
o Kombinacija

13. Postoji li mogućnost da Vas neko prevari putem društvenih mreža?

o Da
o Ne
o Možda

14. Šta mislite o maloljetničkoj delikvenciji?

15. Dolazite li nekada u stanje depresije?

o Često
o Ponekad
o Nikad
o Nisam primijetio/la

16. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje često ili ponekad, zašto?

17. Koji je utjecaj internet mreža na pojedinca?


ANKETNI UPITNIK ZA RODITELJE

Zahvaljujem se svima koji će ispuniti ovu anketu i time pridonijeti istraživanju za “PORODICA,

UČENIK, ŠKOLA – KAKO DO BOLJE SARADNJE, ODGOJA I OBRAZOVANJA „ Anketa je anonimna, te Vas molim da na sva pitanja iskreno odgovarate. Unaprijed hvala!
SPOL
o muško
o žensko
DOB _________

1. Mislim da nemam dovoljno znanja za pristup mom djetetu. a) U potpunosti se slažem

b) Uglavnom se slažem c) Neodlučan sam

d) Uglavnom se ne slažem e) Uopće se ne slažem

2. Često nisam siguran/na da pravilno odgajam dijete.
a) U potpunosti se slažem
b) Uglavnom se slažem
c) Neodlučan sam
d) Uglavnom se ne slažem
e) Uopće se ne slažem

3. Nisam siguran da mogu utjecati na moje dijete. a) U potpunosti se slažem

b) Uglavnom se slažem c) Neodlučan sam

d) Uglavnom se ne slažem e) Uopće se ne slažem

4. Pored tolikih utjecaja (škola, TV, internet, vršnjaci) moj utjecaj na dijete je malen. a) U potpunosti se slažem

b) Uglavnom se slažem c) Neodlučan sam

d) Uglavnom se ne slažem e) Uopće se ne slažem

5. Potrebno mi je više znanja da bih se pravilnije odnosio/la prema svom djetetu.
a) U potpunosti se slažem
b) Uglavnom se slažem
c) Neodlučan sam
d) Uglavnom se ne slažem
e) Uopće se ne slažem

6. Često mi se čini da moje dijete ima bolji odnos s drugima nego s mnom. a) U potpunosti se slažem

b) Uglavnom se slažem c) Neodlučan sam

d) Uglavnom se ne slažem
e) Uopće se ne slažem

7. Uvjeren/a sam da dobro postupam sa svojim djetetom. a) U potpunosti se slažem

b) Uglavnom se slažem c) Neodlučan sam

d) Uglavnom se ne slažem e) Uopće se ne slažem

8. Osjećam se siguran/na kad nastupam kao roditelj.
a) U potpunosti se slažem
b) Uglavnom se slažem
c) Neodlučan sam
d) Uglavnom se ne slažem
e) Uopće se ne slažem

9. Moj je utjecaj odlučujući na razvoj mog djeteta. a) U potpunosti se slažem

b) Uglavnom se slažem c) Neodlučan sam

d) Uglavnom se ne slažem e) Uopće se ne slažem

10. Po instiktu znam šta je djetetu potrebno.
a) U potpunosti se slažem
b) Uglavnom se slažem
c) Neodlučan sam
d) Uglavnom se ne slažem
e) Uopće se ne slažem

11. Šta je danas najveća preokupacija djece?
a) Internet

b) Škola

c) Slobodno vrijeme d) Društvene aktivnosti

12. Za koje sadržaje smatrate da mogu djecu usmjeriti prema pravim vrijednostima? a) Internet

b) Škola c) Sport

d) Društvene aktivnosti e) ________________
f) ________________


Projektni tim:

1. Mehić Ibrahim – vođa
2. Manso Mersida
3. Smailhodžić Emir
4. Buševac Enisa
5. Ferhatović Adisa
6. Degirmendžić Mirza
7. Haračić Ajla

Koordinator projekta:


prof. Mehić Ibrahim

Direkor škole:
Mujo Manso, prof.

VRHOstali prilozi:
» GENERAL MEHMED ALAGIĆ – SMRT OD NEPRAVDE
B.net | 07. March 2024 14:06
Ostali prilozi istog autora:
» ANELA FETIĆ: USPOMENE
13. March 2024 13:12
Bosnjackakucabanner.jpg
Optuzujembann.jpg
Feljtonalijaizetbegovic.jpg
fastvee.gif
EnesTopalovic54.jpg
AtentatnaBosnuavdohuseinovic1mart2022ad.jpg
Beharban.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
NjegosMilo.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif