Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Izbori
AJANOVIĆ (BOSS) UKAZUJE NA NACIONALISTIČKO DJELOVANJE JASMINA IMAMOVIĆA I SDP-A
Procitaj komentar

Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 12. November 2020. 14:11:12


Saopštenje za javnost Bosanske stranke (BOSS) u povodu nedjela Jasmina Imamovića i SDP-a u toku pandemije korona virusa i podsjećanje na nacionalističko djelovanje:

Obzirom na brojna evidentirana nemoralna djelovanja gradonačelnika Jasmina Imamovića, Mirnes Ajanović u svojstvu vijećnika je više puta tražio da Gradsko vijeće Tuzle uvrsti u dnevni red tačku kako bi se omogućila rasprava i dala prilika i Jasminu Imamoviću da demantuje navode o njegovom negativnom djelovanju od početka pandemije korona virusa navedenom zauzme svoj stav i donese određene zaključke.

Za raspravu vijećnicima Mirnes Ajanović dostavio je sljedeću informaciju koja sadrži samo mali dio nemoralnosti i nezakonitosti u radu gradonačelnika Jasmina Imamovića.

Prvo, gradonačelnik Jasmin Imamović kao gradonačelnik nemoralno je djelovao u okolnostima pandemije i proglašenja stanja prirodne nesreće, te je ukinuo krizni štab 21. 3. 2020. godine, nakon što je Mirnes Ajanović kao vijećnik 20. 3. 2020. godine uputio javnu kritiku za neadekvatno djelovanje u odnosu na okolnosti nepoduzimanja adekvatnih mjera u odnosu na tadašnje stanje korona virusa.

Drugo, gradonačelnik Jasmin Imamović nije djelovao u skladu sa zaključcima Gradskog vijeća Tuzla održane 28. 02. 2020. godine a u vezi rasprave o stanju uzrokovanom koronavirusom, te su odluke koje je donosio bile zakašnjele, a posebno rebalans Budžeta i zakašnjele odluke pomoći privrednicima i građanima na području Tuzle koji su se našli u kritičnom stanju zbog mjera zabrane.

Treće, gradonačelnik Jasmin Imamović javno je kao komandant štaba CZ Tuzla obavijestio je javnost 14. 4. 2020. godine da će zbog hladnog perioda i brige za građane biti produženo zagrijavanje stanova. Međutim, već 8. maja u potpunosti je prestalo zagrijavanje stanova i na minimalnom režimu koji bi bio dovoljan za održavanje temperature u stanovima u odnosu na izrazito hladan period. Kao komandant Štaba CZ Tuzla bio je dužan uzeti u obzir okolnosti nastavka hladnog perioda, koji je bio identičan okolnostima u vrijeme izdavanja saopštenja gradonačelnika i komandanta Štaba CZ Tuzla, te je bio dužan u koordinaciji sa Centralnim grijanjem dd Tuzla dogovoriti da se ne ulazi u remont, a kako bi postrojenja bila u mogućnosti obezbjediti građanima zagrijavanje stanova, te da se remont vrši u ljetnom periodu, a što je propustio, te je zbog takvog nemarnog i neodgovornog odnosa prouzrokovao da je građanima još preko mjesec dana nakon 8. maja ugrožavao zdravstvenu bezbjednost, jer su boravili u hladnim stanovima - i pored javnih poziva da sistem zagrijavanja mora biti u stalnoj funkciji kako se ne bi prouzrokovale prehlade građana - i time u stanju eventualne zaraze korona virusom ugrožavanja zdravlja i života građana.

Četvrto, Naredbom pomoćnika gradonačelnika Slavka Stjepića (broj: 11-19-145/20 od 17. 3. 2020. godine) obavezani su upravitelji zajedničkih dijelova zgrada da vrše dezinfekciju zajedničkih prostora, ali gradonačelnik Jasmin Imamović nije obezbijedio ni jednu marku za tu namjenu niti za dezinfekciju ruku u ulazima stambenih objekata, iako je raspolagao budžetskim sredstvima, te je time oko 100.000 građana obavezao da plate dezinfekciju zajedničkih prostorija tokom stanja prirodne nesreće. Jasmin Imamović je bio dužan za te namjene koristiti budžetska sredstva za borbu i sprječavanje korona virusa te obezbjediti upraviteljima finansijska sredstva neophodna za te namjene

Gradonačelnik Jasmin Imamović bio je dužan vratiti novac vlasnicima oko 25.000 stanova koji su oštećeni za najmanje 100.000 maraka po Naredbi Grada Tuzla, jer je u Budžetu raspolagao sa znatnim finansijskim sredstvima, odnosno sa više miliona KM odobrenih rebalansom Budžeta i prethodnom odlukom GV Tuzla u kojoj je ukupno za borbu protiv koronavirusa odvojeno oko tri miliona KM, plus novčana sredstva odobrena rebalansom.

Upravitelji su bili prinuđeni za dezinfekciju koristiti sredstva sa računa etažnih vlasnika koja su namijenjena za redovno održavanje zajedničkih prostorija, uređaja, liftova i vanjskih dijelova zgrada, čime je zbog nebrige i cicijaškog djelovanja Jasmina Imamovića oštećeno oko 100.000 stanara, ali je ugrožena i bezbjednost građana zbog nemogućnosti saniranja fasada čiji dijelovi redovno padaju po glavi stanovnika.

Dokaz je evidentiran u finansijskoj dokumentaciji upravitelja, koji su u prosjeku platili po 25.000 KM za realizaciju naredbe, odnosno četiri upravitelja u Tuzli oko 100.000 KM, a iznos je uzet sa računa etažnih vlasnika.

Načelnik je odgovoran jer novac koji je uzet sa računa etažnih vlasnika, koji je utrošen po naredbi, nije vraćen građanima.

Peto, gradonačelnik Jasmin Imamović, nemoralno je postupio u stanju prirodne nesreće i pandemije uzrokovane koronavirusom - jer je kao komandant Štaba Civilne zaštite Grada Tuzla uredno uzimao dodatnu naknadu od više stotina maraka mjesečno u toku cijelog perioda proglašenja stanja prirodne nesreće.

Nemoralnost pandemijskog zakonitog profiterstva je veća kada se uzme u obzir činjenica da Jasmin Imamović ima izrazito velika novčana primanja po osnovu plate i drugih privilegija koje ostvaruje kao gradonačelnik, kao i okolnost da su građani tokom stanja prirodne nesreće bili u stanju egzistencijalne katastrofe zbog mjera zabrane rada i kretanja, a sa druge strane nepoduzimanja pravovremenih i adekvatnih radnji u cilju zaštite građana i poslovnih subjekata od strane Jasmina Imamovića kao gradonačelnika i komandanta.

Okolnost da javnost nije upoznata za uzimanje pandemijske naknade, dodatno tereti nemoralnost Jasmina Imamovića, jer je trebao izvijestiti bar Gradsko vijeće Tuzla o primanju redovnih dodatnih naknada po osnovu statusa komandanta Štaba Civilne zaštite Grada Tuzla, te je potrebno da Gradsko vijeće zaključkom uputi poziv gradonačelniku Jasminu Imamoviću da vrati novac u Budžet Grada Tuzla te da se preusmjeri u saniranje posljedica djelovanja koronavirusa, što ne treba umanjiti obavezu njegove smjene.

Dodatna nagrada, pored nemoralnih naknada, je i skandalozna kupovina 27 gejmerskih laptopa po oko 2.000 KM za članove Štaba Civilne zaštite Grada Tuzla, da bi pored radnih računara elita mogla „raditi prekovremeno" kod kuće.

Šesto, gradonačelnik Jasmin Imamović nije uvrstio u sjednicu Gradskog vijeća Tuzla koja je održana u maju 2020. godine prijedlog izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima a u cilju ukidanja komunalne naknade i povrata novčanih sredstava građanima, a nakon što je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline TK dostavilo akt broj: 12/1-02-002708/20 od 12. 03. 2020. godine kojim se izjasnilo da ne postoji zakonska obaveze naplate komunalne naknade, kao i akt da su rješenja koja su od strane gradske administracije Tuzle izdata građanima – nezakonita (Rješenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK broj: 12/01-1-19-000086/20 od 24. 04. 2020. godine).

Odgovornost je veća, jer se Jasmin Imamović lično obavezao, a po osnovu toga i Gradsko vijeće, da će u slučaju da ne postoji zakonska obaveza naplate komunalne naklade predložiti, odnosno vijeću dostaviti prijedlog izmjene odluke o komunalnim djelatnostima kako bi se ukinula naplata komunalne naknade.

Podsjećam da je gradonačelnik namjeravao od građana uzeti 2 (dva) miliona KM godišnje po osnovu komunalne naknade, te je nakon ogromnog pritiska javnosti izvršio manipulaciju na način da se predstavi kao zaštitnik penzionera, socijalno ugroženih lica i demobilisanih boraca, te umjesto ukidanja naknade, izdejstvovao je da im se subvencionira plaćanja naknade uz obavezu ispunjenja postavljenih uslova, što je rezultiralo stanjem da su građani, i u vrijeme kada je bila proglašena pandemija, morali dolazili u gradsku upravu kako bi se zaštitili od nezakonite naplate komunalne naknade, odnosno nezakonitih rješenja. Ujedno je opteretio Budžet Grada Tuzla za milion maraka po osnovu subvencioniranja plaćanja

Takođe, podsjećam da je zatim ponovo nakon žestoke negativne reakcije javnosti umjesto ukidanja naknade smanjivao istu, što sve pokazuje da se radi o licu koje je sklono punom manipulisanju u cilju uzimanja novca građanima, a zatim pokušaja predstavljanja sebe kao zaštitnika tih istih građana, a što je odlika evidentnog nemoralnog djelovanja i još svega i svačega.

Sedmo, gradonačelnik Jasmin Imamović je u svom kabinetu sazvao predstavnike klubova političkih stranka koje participiraju u radu Gradskog vijeća Tuzla, osim BOSS-a, te koristeći stanje opravdane zabrinutosti, pa i uplašenosti svakog građanina u BiH tada agresivnim djelovanjem koronavirusa, izdejstvovao izmjenu Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla, na način da se bez rasprave na sjednici održanoj u martu 2020. godine donese odluka da vijećnici tokom trajanja stanja prirodne nesreće nemaju pravo predlagati održavanje sjednica, ni dnevnog reda sjednica GV Tuzla, kao ni pravo rasprave po tačkama dnevnog reda Gradskog vijeća, nego su ograničeni samo na e-mail izjašnjenje i glasanje: ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN, bez mogućnosti da čuju mišljenja i ostalih vijećnika o tačkama dnevnog reda, te su na taj način na zadnjoj sjednici GV Tuzla prošle i tačke koje nisu vezane za koronavirus, a pogotovo Izvještaj o izvršenju budžeta za 2019. godinu, sistematizacija radnih mjesta gradske uprave, imenovanja u upravnim i nadzornim odborima u JU i preduzećima i ostale tačke koje nisu vezane za stanje prirodne nesreće, jer je Jasmin Imamović djelovao u svojstvu šefa izvršne vlasti i šefa zakonodavne vlasti, što je po svim civilizacijskim i pravnim načelima nespojivo i radi se o evidentnom sukobu interesa.

Postoje i brojne druge okolnosti koje opravdaju raspravu o smjeni Jasmina Imamovića sa pozicije gradonačelnika, a posebno okolnosti njegovog (ne)djelovanja prije stupanja na snagu stanja prirodne nesreće, a uzevši u obzir i činjenicu da je u periodu od kada je načelnik/gradonačelnik raspolagao budžetskim sredstvima od oko milijardu KM, a da se efekti utroška tih sredstva ne vide sa aspekta razvoja grada i interesa i potreba građana. Takođe, i pored odluke Gradskog vijeća Tuzla da ne podrži Izvještaj o radu JZU Gradske apoteke Tuzla, Jasmin Imamović je dao odlučujući saglasnost za ponovno imenovanje iste direktorice iako je menadžment poslovao protivno zakonu o Javnim nabavkama u BiH u iznosu od oko 40 miliona KM, te je omogućio dalje nezakonito poslovanje i pored otvorene istrage SIPA-e i Tužilaštva TK, kao i okolnost da građani SPO 15. maj preko deset godina ne mogu ući u svoje stanove za šta je saslušan kao osumnjičeni pred Tužilaštvom TK. Pa i okolnost potpune nebrige za zdravlje građana jeste jedan od osnova za smjenu Jasmina Imamovića, posebno jer je više od decenije ignorisao zahtjeve za proširenje mreže centralnog grijanja kako bi se građanima naplaćivalo 10 do 15 hiljada maraka za priključke, a tek je u jesen 2017. godine natjeran protestom građana na sadašnji model širenja mreže centralnog grijanja do kuća građana. Bezobzirno kašnjenje je rezultiralo izrazitim ugrožavanjem zdravlja građana zbog zatrovanog zraka u vrijeme sezone loženja u individualnim ložištima.

Samo podsjećanja radi, Zakonom o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, objavljenom u "Sl. novinama Federacije BiH" broj: 80 od 01. 10. 2014. godine, čija je primjena počela 01. 01. 2015. godine, članom 2. propisano je da su javna preduzeća i druge pravne osobe koje ostvaruju prihod radom termoelektrana dužne plaćati novčani iznos naknade jedinicama lokalne samouprave (općine i gradovi) u Federaciji BiH.

Članom 6. pomenutog Zakona normirano je sljedeće, citiramo: "Sredstva ostvarena po temelju ovog zakona vode se na posebnom računu proračuna općina, odnosno grada, i koriste se namjenski za poboljšanje životnih uvjeta građana, a naročito za:

finansiranje ili sudjelovanje u finansiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i sl.

izgradnju komunalnih infrastrukturnih objekata, kao i gradnju objekata za poboljšanje zdravlja i kvaliteta života (vodovod, kanalizacija, centralno grijanje, lokalni putevi, mostovi, zdravstveni objekti i oprema i sl.

finansiranje projekata za lokalni ekonomski razvoj, završen citat.

Na osnovu ove zakonske obaveze Gradu Tuzla su na poseban račun u periodu 2015. – 2017. godina uplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 15.634.938,92 KM, od čega za 2015. godine iznos od 4.710.283,26 KM, za 2016. godinu iznos od 5.527.992,80 KM i za 2017. godinu iznos od 5.396.662,86 KM.

Od ukupno ostvarenih novčanih sredstava u navedenom periodu realizovano je 13.953.778,19 KM, koja sredstva su realizovana putem dvije Gradske službe i to putem Službe za komunalne poslove u iznosu od 9.763.860,33 KM i putem Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti u iznosu od 4.189.917,86 KM.

U obrazloženju Prijedloga Budžeta za 2017. godinu na strani 6 i 7, a koji je dostavljen vijećnicima na razmatranje na sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj 31. januara 2017. godine, navedeno je sljedeće, citiram: "Sredstva od naknade za prihode ostvarene radom termoelektrana koriste se namjenski za poboljšanje životnih uslova građana, a naročito za:

- finansiranje ili učešće u finansiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i sl.

- izgradnju komunalnih infrastrukturnih objekata, kao i gradnju objekata za poboljšanje zdravlja i kvaliteta života (vodovod, kanalizacija, centralno grijanje, lokalni putevi, zdravstveni objekti i oprema i sl.)

- finansiranje projekata za lokalni ekonomski razvoj

- finansiranje kulture", završen citat.

U integralnom tekstu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana alineja "finansiranje kulture" ne postoji.

Zbog navedenog podnesen je i izvještaj o sumnji u izvršenje krivičnih djela Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine, koje je predmet ustupio nadležnom Kantonalnom tužilaštvu TK u Tuzli koje postupa po prijavi.

Ne treba zaboraviti da je Jasmin Imamović bio funkcioner i u vrijeme kada se zbog nacionalističkog djelovanja ukida obilježavanje 2. oktobra Dana Tuzle, kada se uklanjaju biste i slike narodnih heroja II svjetskog rata i Tita, pa i tokom fašističkog djelovanja kada se u Tuzli daju imena ulicama po zloglasnim Hitlerovim slugama te žestokom otporu BOSS-ovoj kampanji kojom su ukinute fašističke ulice, a svakako ne treba zaboraviti nenormalno ponašanje Jasmina Imamovića prilikom obilježavanja 70 godina Dana ustanka naroda BiH kada je tokom partizanskog praznika puštena partizanska himna Padaj silo i nepravdo.

Brojne su druge okolnosti nemoralnog djelovanja gradonačelnika Jasmina Imamovića, o kojima sam kao predstavnik BOSS-a govorio i pisao, kao i o naprijed navedenim, koje su osnov za njegovu smjenu, kao i okolnost da nije ni trebao biti načelnik/gradonačelnik jer je nezakonito izabran nakon što je Selim Bešlagić dao ostavku 2000. godine, jer je prilikom direktnog izbora bio na funkciji sekretara Opštinskog vijeća Tuzla a za načelnika je po Izbornom zakonu mogla biti birana osoba samo iz reda vijećnika, a posebno je zabrinjavajuća i okolnost koju sam tada istakao na sjednici Opštinskog vijeća kada se glasalo o izboru načelnika... ali to i ostalo ostavljam za raspravu na sjednici Gradskog vijeća i kao mogućnost drugim vijećnicima da se uključe u raspravu i pošalju jasnu poruku da na narednim izborima gradonačelnik Jasmin Imamović mora pasti.

Napomena: SDP nije dozvolio raspravu te se ima smatrati da su svi naprijed navedeni navodi u potpunosti istiniti, a podsjećamo da BOSS nikada nije izjavio bilo šta pogrešno, a kamoli da je bilo kada iznesena bilo kakva neistina, piše u saopćenju Mirnesa Ajanovića, predsjednika BOSS-a

VRHOstali prilozi:
» POZNAT RASPORED MANDATA ZA SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BIH
Anadolu Agency (AA) | 23. October 2022 12:56
Ostali prilozi istog autora:
EdinaImamovicbanner.jpg
fastvee.gif
Istina o sutorini.jpg
EsmirBasic2312.jpg
Tucakovicadzamija5.jpg
EnesTopalovic54.jpg
AtentatnaBosnuavdohuseinovic1mart2022ad.jpg
Taslidza Banner.jpg
Beharban.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
Bos-Eng-pasanbegovic.gif
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
NjegosMilo.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
KDBH_Preporod.gif
Udruzenje Kultur Media banner.jpg
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif