Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Hadisi
'ILM I DHIKR (znanje i dhikr)
'ILM –ZNANJE
Procitaj komentar
Objavljeno: 06. December 2007. 00:12:00
U svrhu sticanja koristi direktno od ALLAAH-a ispunjavajući Njegove naredbe na način pokazan preko Rasuulullaah-a SAWS, treba sticati znanje da bi se znalo šta ALLAAH očekuje od mene u bilo kojoj situaciji.

2-151. Mi smo vam jednog od vas kao Poslanika poslali, da vam riječi Naše kazuje i da vas očisti i da vas Knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči.

4-113. Tebi Allaah objavljuje Knjigu i mudrost i uči te onome što nisi znao; velika je Allahova blagodat prema tebi!

20-114. i reci; "Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!"

27-15. Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili: "Hvala Allahu, koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova Svojih!

29-43. To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvaćaju.

35-28. A Allaha se boje od robova Njegovih - učeni.

39-9. Reci: "Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?

58-11. O vjernici, kad vam se kaže: "Načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi" - vi načinite, pa i vama će Allaah mjesto načiniti; a kad vam se rekne: "Dignite se" - vi se dignite - Allaah će na visoke stepene uzdignuti one meðu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. - A Allaah dobro zna ono što radite.

2-42. I istinu sa neistinom ne miješajte i istinu svjesno ne tajite!

2- 44. Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti nećete?

11-88. Ja ne želim činiti ono što vama zabranjujem;

1 Abu Muusaa R.A. prenosi: Nabii SAWS je rekao: Primjer onog što je Allaah poslao sa mnom, od znanja i upute je poput obilne kiše koja padne na zemlju (na tri različita terena). Dio zemlje je bio čist i plodan, on je prihvatio vodu, i izniklo je lijepo rastinje i pašnjak. A drugi dio zemlje je bio suh i go, zadržao je vodu (bez njenog upijanja), i Allaah je učinio da ta voda bude korisna za ljude koji su je pili i koji su odatle napajali
svoju stoku i žnjeli odatle (jer su navodnjavali svoja polja). (Treći) Dio zemlje, na koji je kiša pala je bio od (klizave) stijene, koji niti je zadržavao vodu niti je isklijao u bujno bilje ili pašnjake. Tako (takoðe su i ljudi, kao od tri vrste terena, prvi je) onaj koji stiče razumijevanje diina, ima koristi od onog s čime me je Allaah poslao, i on uči i podučava, i (drugi je) onaj koji sam nije imao korist ali drugi jesu, i (treći je) onaj koji niti se brine o tome niti prihvaća uputu (Hidajat) od Allaaha koja je poslana preko mene. (Bukhaarii)

2. ‘Uthmaan Ibni ‘Affaan R.A. prenosi: Rasuulullaah SAWS je rekao: Najbolji od vas je onaj, ko uči Qur’aan i (onda) druge podučava. (Bukhaarii)

3. Burajdah Al Aslami R.A. prenosi: Rasuulullaah SAWS je rekao: Onaj ko uči (izgovara) Qur’aan i njemu podučava (njegovo značenje) i onda djeluje po onome što je u Qur’aanu, on će nositi krunu od nuura (svijetla) na sudnjem danu, čiji će sjaj biti poput sunca, a njegovi roditelji će biti ukrašeni sa dva para svečane odjeće da njoj slična ne može se naći na ovom svijetu. I oni će reći (u iznenaðenju): Čime smo zaslužili da budemo ovako obučeni? I biće im rečeno: Zbog vrijednosti sinovog učenja Qur’aana. (Muslim)

4. Mu’aadh Al Džuhaani R.A. prenosi: Rasuulullaah SAWS je rekao: Onaj ko čita Qur’aan i djeluje po njemu, na sudnjem danu njegovim roditeljima će biti dato da nose krunu čiji sjaj će nadmašiti sjaj sunca, (pa čak) ako bi ono bilo (da se izdigne) izmeðu vaših ovosvijetskih kuća. Pa (ako je ovo nagrada za roditelje) šta mislite o (nagradi) osobe koja lično djeluje po Qur’aanu. (Abu Daawuud)

5. Abdullaah Ibni ‘Amr ibnil ‘Aas R.A.ma. prenosi: Rasuulullaah SAWS je rekao: Onaj ko čita Qur’aan sačuvao je znanje poslanstva meðu svojim rebrima (u svom srcu), mada nije njemu objavljen. Nepristoji (Haafiz-u Al-Qur’aan-a) da se ljuti sa onim koji se ljute i da se ponaša zaostalo sa onima koji su zaostali dok u sebi ima Allaahovu knjigu. (Mustadrak Haakim)

6. Džaabir R.A. prenosi: Rasuulullaah SAWS je rekao: Imaju dvije vrste znanja: Znanje koje je ušlo u srce, ovo znanje je korisno i znanje koje je samo na jeziku, ono će biti dokaz za Allaahove optužbe protiv djece Aadam-a A.S., da iako su znali, nisu djelovali po tome. (Targiib)
Bilješka: Znanje na jeziku odnosi se na znanje bez djela i iskrenosti ( bez ikhlaas).

7.’Uqbah Ibni ‘Aamir R.A. prenosi: Rasuulullaah SAWS je izašao do nas kad smo mi bili na suffah i upitao: Ko bi od vas volio da svako jutro ode u Buthaan ili Al 'Aqiiq (dvije pijace) i da (besplatno) dovede dvije dvogrbe ženske kamile, a niti da bude kriv za grijeh (da ih je možda ukrao), a niti da pogorša veze (sa onima koji su njihovi vlasnici). Mi odgovorismo: Ja Rasuulullaah SAWS, mi bi to voljeli. On reče: Vaš odlazak u masdžid svakoga jutra da podučite ili naučite dva aajata (aajatajn) knjige Allaaha, Moćnog i Divnog, je bolje za vas nego dvije ženske kamile. A (učenje ili podučavanje) tri aajaat-a je bolje nego tri ženske kamile i četiri aajaat-a bolje nego četiri ženske kamile (i tako dalje) i tako jednak broj kamila (što se više povećava). (Muslim)
Bilješka: Ovaj hadiith objašnjava da nekoliko aajaat-a su bolji nego nekoliko skupocjenih kamila (muških i ženskih); npr. Jedna aajah je vrjednija nego jedna muška ili ženska kamila.

8.Mu’aawijah R.A. prenosi: Čuo sam Nabii SAWS kako govori: Kad Allaah nekom želi dobro, on ga uputi prema razumijevanju diina. Ja sam samo distributor, a Allaah je onaj koji daje. (Bukhaarii)
Bilješka: Druga rečenica ovog haditha znači da Rasuulullaah SAWS je došao kao distributor znanja, a Allaah je (jedini) davalac upute (Hidajah), znanja, razumijevanja diina, razmišljanja i praktikovanja diina.

9. Ibni Abbaas R.A.ma. prenosi: Rasuulullaah SAWS me je zagrlio i učinio du’aa : Ja Allaah, poduči ga knjizi (Qur’aanu). (Bukhaarii)

10. Anas R.A. prenosi: Rasuulullaah SAWS je rekao: Doista, od predznaka saa’ah (sudnjeg dana, sata) je taj da znanje će biti uzdignuto i neznanje će pustiti svoje korjenje, i vino (alkohol) će se piti bestidno i zinaluk (preljuba, vanbračni odnos) će svuda postati uobičajeno.(Bukhaarii)

Inspiracija (doživljavanje) Qur'aana i Ahadiitha

7-204. A kad se uči Qur’aan, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani."

18-70. "Ako ćeš me već pratiti" - reče onaj - "onda me ni o čemu ne pitaj dok ti ja o tome prvi ne kažem!"

39-17. Za one koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i koji se Allahu obraćaju - njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj robove Moje
18. koji Qur’aan slušaju i slijede ono najljepše u njemu; njima je Allaah na Pravi put ukazao i oni su pametni.

39-23. Allaah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju.

55. ‘Abdullaah Ibni Mas’uud R.A. prenosi: Rasuulullaah SAWS me je upitao da mu učim Qur’aan. Ja rekoh: Ja Rasuulullaah SAWS: Zar ja tebi da učim Qur’aan, kad je tebi objavljen? On odgovori: Ja volim da slušam kad neko drugi uči. Pa mu ja proučih dio iz surah An Nisaa’. Kad sam došao do aajah: (4-41. A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih? ) on reče: Stani! (Zasad je dosta). Vidio sam da je plakao i suze u njegovim očima. (Bukhaarii)

56. Abu Hurajrah R.A. prenosi: Rasuulullaah SAWS je rekao: Kada Allaah naredi nekom stvoru na nebesima, malaa’ikah poviju svoja krila iz straha i pokornosti Njegovoj riječi. Naredba Allaaha Subhaanahuu wa Ta’aalaa njima zvuči poput zvučanja lanca po glatkoj stijeni. Kad im se srca oslobode straha, oni upitaju jedan drugog: Šta je tvoj Rabb rekao? Oni odgovore: Šta god je On rekao Istina je, a On je Najuzvišeniji, Najveličanstveniji. (Bukhaarii)

57. Abu Salamah Ibni ‘Abdur Rahamaan Ibni ‘Auf Rahimahullaah prenosi: ‘Abdullaah Ibni ‘Umar i ‘Abdullaah Ibni ‘Amr Ibni Al-’As R.A. um su se sreli na Marwah (brdo kod Makkah). Govorili su jedan s drugim neko vrijeme. Onda ‘Abdullaah Ibni ‘Amr je otišao, a Abdullaah Ibni ‘Umar je ostao plačući. Čovjek ga upita: O Abu ‘Abdur Rahmaan! Šta te je rasplakalo? Ibni ‘Umar reče: Ovaj čovjek ‘Abdullaah ibn ‘Amr mi je upravo rekao da je čuo Rasuulullaah SAWS kako govori: Osoba koja u svom srcu ima makar i malo zrno ponosa, Allaah će ga strmoglaviti u džahannam . (Musnad Ahmad, Tabaraanii i Madžma-'uz- Zawaaid)

VRHOstali prilozi:
» MUDROST DANA ZA MOG PRIJATELJA
| 04. July 2019 13:01
» OGOVARANJE - GIBET
| 19. September 2014 12:34
» NEKI OD ASPEKATA ŽIVOTA MUHAMMEDA, A.S. KAO POSLANIKA
Islamskazajednica.ba | 23. January 2013 02:41
» SAPUTNIK
| 19. August 2010 20:02
» POSLANIK A.S. O RAMAZANU
B.net | 21. August 2009 11:44
» MALE SKROMNE MISLI NA VELIKU USPOMENU
Mehmed Meša Delić | 29. June 2009 10:51
» UPUTA ZA ŽIVOT
B.net | 12. February 2009 14:06
» RAMAZANSKE DOVE
| 28. August 2008 12:32
» O KABURSKOM ISPITIVANJU
| 17. August 2008 05:08
» POSEBNOSTI MUHAMMEDA S.A.V.S.
| 20. March 2008 10:54
» REKLI SU O POSLANIKU S.A.W.S.
| 13. March 2008 09:28
» 'ILM –ZNANJE
| 06. December 2007 00:00
» VRIJEDNOSTI QUR`ANA
| 06. December 2007 00:00
» VRIJEDNOSTI DHIKRA
| 06. December 2007 00:00
» DU’AA (Dova)
| 06. December 2007 00:00
» DOVE POSLANIKA
| 26. November 2007 00:00
» MOLIM TE, JEDNU KAP VODE!
| 08. April 2007 00:00
» UPUTA ZA ŽIVOT
| 08. April 2007 00:00
» O TI DUŠO SMIRENA
B.net | 07. March 2007 00:00
Bosnjackakucabanner.jpg
Optuzujembann.jpg
Feljtonalijaizetbegovic.jpg
fastvee.gif
EnesTopalovic54.jpg
AtentatnaBosnuavdohuseinovic1mart2022ad.jpg
Beharban.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
NjegosMilo.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif