ReprezenT na licu mjesta
OBILJEŽAVANJE DANA BIJELIH TRAKA I PROMOCIJA KNJIGE: „BOSNA SE BRANI ISTINOM“ U RIJECI
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 03. Jun 2024. 14:06:41
RIJEKA – Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Primorsko-goranske županije, čiji je predsjednik Senad Hajdarević, organiziralo je 31.05.2024. godine svoje redovno obilježavanje Dana bijelih traka/Prijedor ’92.


Ovom činu na kojem su sa platoa Islamskog centra u Rijeci pušteni u vazduh baloni u raznim bojama ispisani imenima ubijene djece (31..), održana je promocija knjige akademika Huseina Muratovića naziva „Bosna se brani istinom“. Velika namjenska sala za ovakve i slične događaje bila je dupke puna bošnjaka koji žive i rade u Rijeci i okolini.


Moderatorica promocije bila je Tea Hajdarević a promotor mr. sc. Samir Jašaragić. Pozdravnim riječima prisutnima se obratio i Senad Hajdarević čijim je aktivnostima i došlo do realizacije ovog događaja u Rijeci. Redakcija ReprezenT-a pratila je ovaj događaj!

Pomenuta knjiga „Bosna se brani istinom“ je ukupno dvadeseta prof. dr. Huseina Muratovića, inače člana Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti BiH. Od pomenutog broja izdanih knjiga dr. Muratovića, deset je univerzitetskih udžbenika a sedam iz oblasti ekonomije. Uredio je dva Zbornika radova sa naučnih konferencija i simpozija zbog čega se govori kako se radi o čovjeku koji predmetnoj problematici pristupa vrlo studiozno i ozbiljno.


Hidajet-ef. Hasanović, gl. imam MI Rijeka

Knjiga u suštini predstavlja miks naučnih, stručnih, ekonomsko-političkih, privrednih, kulturoloških i drugih sadržaja. Pisana je na vrlo jednostavan način, tako da je razumije svaki čitalac. Autor je u njoj obradio sedam naučnih radova, 16 stručnih radova i mnoštvo ekonomsko-političkih i kulturoloških sadržaja. Sve njih konkretizovao je na prilike u BiH i odgovarajućem nivou javno-pravnog kolektiviteta. Jasno dao smjernice kako konkretni problem riješiti. Dakle, autor nije, posebno u ekonomskom domenu, samo navodio probleme i njihove nosioce, već i ko, odnosno kako ih treba riješiti.


U okviru naučnih radova autor se fokusirao na tri ključna segmenta makroekonomske politike: industrijsku, fiskalnu i monetarnu politiku. Posebno je analizirao monetarnu politiku. Jedan od naučnih radova u knjizi je: „Kako kreirati i implementirati monetarnu politiku BiH da ona bude i u funkciji privrednog rasta i zaposlenosti“, odnosno da ona ne bude samo u funkciji fiksnosti kursa KM u odnosu na euro kao valutno sidro.


Nadalje, autor ispravno zaključuje da je paradoks da se devizne rezerve Centralne banke BiH, u iznosu od 13,5 milijardi, nalaze u njemačkim i švicarskim bankama uz godišnju kamatnu stopu od svega 0,164% (221) dok se domaći subjekti na inostranom finansijskom tržištu zadužuju po stopi 4-7% i uz visoki procenat lako utrživog kplaterala.

Knjiga „Bosna se brani istinom“ vrijedna je sa više aspekata i ona je poučno štivo za građane BiH koji moraju shvatiti da su kritična masa samo ako pravovremeno djeluju, prvenstveno u interesu Države. Ovom i prethodnim knjigama autor je pokazao i akademskoj zajednicikako treba da radi odgovorni intelektualac, a omladini dao putokaz kako ne treba slijediti političare kojima je u prioritetu lični i stranački, a ne interes Države.


S obzirom da pri obradi bilo koje teme autor nije žalio ni sebe, ni one koji su bili u fokusu analize, stoga njega kolega, akademik Sead Alić iz Zagreba, s pravom smatra intelektualcem gerilcem u BiH.

Veoma ohrabrujuća informacija i veliki broj prisutnih govori o dobroj predispoziciji za stvaranje kritične mase gdje samo ona može mijenjati sadašnje neodrživo stanje naše države.

Akademik prof. dr. Husein Muratović i jeste boemsko-krajiški nastrojen. Čovjek koji voli svoju državu, svoju Krajinu i svoj Bužim. Autor ni u čemu ne preza, direktan je, iskren, stručan i voli istinu. Istina je rizična sama po sebi, ali on za to ne mari. Zna on da, ko je govori ima malo prijatelja. Ali tih malo prijatelja je vrednije od mase kvazi prijatelja.


–Čvrsto stojim iza svake napisane riječi u ovoj knjizi, kazao je na kraju svog obraćanja akademik Muratović na šta je pobrao aplauze prisutnih, nakon čega je uslijedilo i nekoliko vrlo konkretnih pitanja prisutne publike, na koja je akademik znalački odgovorio i ponovo pobrao aplauze. Nešto više o knjizi i “Bijelim trakama” čitatelji mogu pogledati i pročitati na ovom linku: Dan “Bijelih traka” i zašto se Bosna mora braniti istinom!Esad ŠABANAGIĆ, reprezent.ba