WĀ ISLĀMĀ
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 24. Oct 2023. 14:10:04
Teror, nekad se definirao kao čin, sada ovisno o tome ko ga čini.

Vrijednost ljudskog života, umjesto biološki, mjeri se nacijom.

Pravo na odbranu nije više pravo napadnutog, već ovisi od toga ko napada, a ko se brani.

Za zatvorenike nije više potreban krivični sud.

Dovoljna je neupitna vlast – sila.

Ljudska prava, prvobitno zamišljena da štite pojedince, sada štite interese velikih sila.

Ubijanje djece je zločin, ovisno o geografskoj lokaciji.

Okupacija je postala pitanje perspektive.

Etničko čišćenje se opravdava pod zastavom slobode.

Vidite, riječi i definicije više nisu bitne.

Neupitna vlast – sila je bitna.

Gazo, ti nemaš ni oca, ni majku, ni braću, ni sestre.

Okružena si sa 315 miliona muslimana koji ti šalju humanitarnu pomoć dok vas ubijaju.

Tvoje pravo na život i slobodu nije priznato ovdje i sada na Ovome svijetu.

Niko ne dolazi da te spasi.

Da, to je razlog što te neprestano ubijaju.

Čekaš skoro sto godina da te spase.

Tvoja pravda je kod Allaha, Subḥānehu we Taā’lā.

A mi, mi ćemo svi stajati u redu da platimo cijenu na Sudnjemu Danu.

Sve što imaš, Gazo, je tvoj šehādet.

(ansyaw)