USKORO KNJIGA O ŽIVOTU I OBIČAJIMA BOŠNJAKA U CRNOJ GORI
Autor: Avlija
Objavljeno: 26. Feb 2023. 13:02:39
Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori i NVO ''Avlija'' dogovorili su suizdavaštvo obimne knjige o životu i običajima Bošnjaka Crne Gore u kojoj će se obraditi najznačajniji događaji, znamenite ličnosti i kulturno nasljeđe od perioda osmanlijskog uticaja do danas, kroz tekstove, arhivske i savremene fotografije.

Knjigom ''Bošnjaci u Crnoj Gori'' suizdavači žele da popularišu činjenice i vizuelno mapiranje bogatog kulturnog nasljeđa, s ciljem povećanja nivoa znanja prije svega kod bošnjačke omladine u Crnoj Gori, a zatim i cjelokupnog društva.

- Nastojaćemo da ovo izdanje bude kvalitetno ostvareno kako bi postalo vodič kroz kulturnu historiju Bošnjaka u crnoj Gori - poručili su iz Bošnjačkog vijeća dok su iz Avlije saopštili da je značajan dio materijala već pripremljen i obrađen tako da predstoji finalno oblikovanje ove sadržajne knjige.

KONKURS za izradu naslovnice knjige ''Bošnjaci u Crnoj Gori'':

Naslov knjige BOŠNJACI U CRNOJ GORI. Knjiga je formata A4 uspravno. Naslovnica treba da bude originalna i lako prepoznatljiva. Biće izabran i nagrađen samo jedan rad. Jedan autor može poslati najviše tri rada. Autor izabranog rada je saglasan da izvrši korekcije naslovnici po eventualnom zahtjevu. Nagrada za najbolji rad je Plaketa i novčani dio u iznosu od 100 eura. Nagrađeni autor je saglasan da samim učešćem na konkursu/natječaju prenosi trajno sva autorska prava na naslovnicu na suizdavače knjige Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori i NVO Avlija iz Rožaja. Pravo učešća imaju svi autori koji poznaju grafički dizajn ili samo imaju dobre ideje. Konkurs je otvoren do 1. aprila 2023. godine. Rezultati konkursa će biti objavljeni 15. aprila 2023. godine. Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori i NVO Avlija zadržavaju pravo da ni jedan rad ne prihvate. Za više informacija možete se obratiti na e-mail: [email protected] na koji se i šalju radovi.

Projekat ”Život i običaji Bošnjaka u Crnoj Gori – fotomonografija sa DVD-om” je podržao Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori.