MEĐUNARODNA ZAJEDNICA NASTAVLJA NAGRAĐIVATI AGRESORE NA BOSNU I HERCEGOVINU
Autor: Zijad Bećirević
Objavljeno: 25. Oct 2022. 15:10:29
Gospođa Evropa mora pokazati i dokazati da li prijatelj jedinstvene i suverene Bosne i Hercegovine!


Međunarodna zajednica se već u startu 90-tih godina stavila protiv BiH - uvođenjem embarga na oružje, a po tom zaustavljanjem ABiH pred Banja Lukom dala otvorenu podršku srpskom agresoru. Tim slijedom Dejtonskim sporazumom srpskom agresoru dala je 49 % bh teritorija, za počinjeni genocid nad Bošnjacima, ukinula državi BiH status Republike, a dala ga entitetu Rs sa pravom da je zovu svojom, srpskom. Tokom proteklih 27 godina MZ-a sve čini da agresorima dadne sve ono što nisu uspjeli dobiti agresijom - državnu imovinu i resurse. Kako po svemu izgleda to je primarni zadatak i aktuelnog Međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta. Što od Bošnjaka nije oteto mjerama eksproprijacije, agrarnim reformama, nacionalizacijom za vrijeme Kraljevine SHS i za vrijeme Jugoslavije oteće im Schmidt svojim odlukama, koje su već pripremljene, samo se čeka povoljan trenutak objave, kao onaj 2. Oktobra 2022.g.

Hrvatskom agresoru je tokom agresije suštinski označen ali formalno zakonski još nije dat entitet, jer bi bilo previše upadljivo Hrvatskoj, koja je osuđena za UZP - Udruženi zločinački poduhvat istovremeno dozvoliti da se oslobodi Srba sa svog teritorija i da dobije gruntovno pravo na etnički čist hrvatski prostor, tzv. Herceg Bosnu, koju bi kao i Srbi područje Rs u datom vremenu pripojili Hrvatskoj, a Bošnjaci koji tu žive bili bi zanemaljiva manjina, kao i oni koji žive u Hrvatskoj, a nemaju ni vog zastupnika u hrvatskom Saboru.

Umjesto da se usmjeri jedinim pravim smjerom, sukladno pravnim normama međunarodnog prava, da ukine Rs zasnovanu na genocidu, ukine FBiH i vrati državi BiH njenu teritorijalnu cjelovitost, MZ-a nastavlja pristrasno i nezakonito, nasuprot svim normama evropske dmokratije, dalje cijepati bh teritorij i rušiti njenu cjelovitost.

I ne ostaje se samo na tome. Država se nemilosrdno razvlašćuje i pljačka. Od države BiH se oduzima njena imovina, njeni prirodni resursi i daju se entitetima, spskom stvorenom na genocidu i hrvatskom, stvorenom Udruženim zločinačkim poduhvatom, koji ponovo pokušavaju oživotvoriti.

OHR i međunarodni predstavnici, posebno ovi posljednji, nisu učinili ništa da objedine državni teritorij i narode, već pomažu da se država razvlasti i njena suverena prava prenesu na entitete. U tome posebno prednjači

posljednji međunarodni predstavnik Christian Schmidt. Od njega se očekivalo da uspostavi ravotežu, približi narode i građane jedne drugima, a on ide svjesno da drugog agresora Hrvatsku nagradi sa dijelom bh teritorija i u ratnim trofejima izjednači sa Srbijom. Ranije se to nije moglo učiniti, jer bi bilo previše Hrvatskoj omogućiti da nekažnjeno protjera Srbe i da im se da entitet. Nakon 30 godina MZ-a misli da to može provući neopaženo…Nije li radi toga u BiH i došao Schmidt?...

Međunarodna zajednica i dalje reprodukuje krizu u BiH i nastavlja sa daljim podjelama. U nemogućnosti da ugasi Rs MZ-a nastavlja cijepati teritorij BiH i davati podršku Hrvatima da formiraju svoj treći entitet.

Svjestan sam da je kontraproduktivno iznositi činjenice o destruktivnom djelovanju MZ-e i njenih predstavnika u BiH, uključujući aktuelnog Christiana Schmidta, ali je i to manja šteta od one koja će se dogoditi ako svi budemo šutjeli i nadali se da će se stvari same riješiti bez našeg djelovanja.

Međunarodni predstavnik Christian Schmidt je iznevjerio očekivanja BH građana. Za samo godinu dana djelovanja izgubio je povjerenje preko polovine građana BiH. Oni koji su ga doveli u BiH (po nekima SAD, V. Britanija u sadejstvu sa vodećim zemljama EU) znaju koji mu je cilj, sa kojim zadatkom je doveden i neće ga zamijeniti sa nekim drugim, iako je već sada omrznut od dva bh naroda. Schmidt uživa podršku Hrvatske i ostaje miljenik samo HDZ-e i HNV-a. Protiv njega ali i načina djelovanja MZ-e u BiH u ponedeljak 24.10. zakazani su protesti građana ispred zgrade OHR, sa kojih će se uputiti jasna poruka MZ-i i EU da ovako više u BiH ne ide. Ovo su drugi protesti iz istog razloga u kratkom vremenu.

Prepuna je čaša gorčine BiH građana, a revolt sve bliži samom vrhu

Međunarodnoj zajednici, prevashodno Evropskoj uniji, mora se jasno i glasno reći dosta je bilo 30 godina iživljavanja nad Bosnom i Hercegovinom. Prešlo je to svaku mjeru. Sve je to bila velika obmana i prevara. Zabluda i prevara je i ovaj uslovni kandidadski status, koji nam je nedavno dodijeljen?

Bezbroj je razloga koji izazivaju revolt i ogorčenje građana BiH prema MZ-i, a ovaj put eksplicitno prema OHR i Međunarodnom predstavniku Christianu Smichdtu. U tekstu koji slijedi iznijećemo samo neke uzroke narodnog nezadovoljstva, koje bi na predstojećem mitingu u Sarajevu trebalo baciti u lice MZ-i i njenim zastupnicima u BiH, prvenstveno Međunarodnom predstavniku Schmidtu.

Stigao je u BiH preko Dubrovnika odlikovan ordenom Ante Pavelića i prvo se susreo sa predstavnicima HDZ-e BiH, umjesto da se u BiH prestonici prvo predstavio članovima Predsjedništva BiH i s njima razgovarao o stanju u državi.

Umjesto da se prioritetno orjentiše na entiet Rs, iz kojeg potiču skoro svi problemi BiH države, od prvog dana usmjerio se protiv Bošnjaka, koji su najveća žrtva agresije susjednih država, koji su pretrpjeli genocid i ostali bez 50% pripadnika svog naroda.

Prvo što je Schmidt uradio, umjesto da ukine i proglasi nevažećim Zakon o knjiženju državne imovine, koji je usvojila Narodna skupština Rs, samo ga je suspendirao, što po pojašnjenu akademika E. Durakovića znači da ga priznaje, i samo odlaže njegovu primjenu za neko povoljnije vrijeme. Naravno, bila bi to dodatna nagrada srpskom agesoru za agresiju, progone i počininjeni genocid nad Bošnjacima.

Izmjenama Izbornog zakona, i Ustava BiH, donesenim u izbornoj noći 2. Oktobra o.g. po narudžbi Hrvatske uz asistenciju EU, Međunarodni predstavnik Schmidt nanio je težak a po nekima i smrtni udarac demokratskom sistemu BiH, kojim garađansko potire etničkim, produbljuje- betonira etničke podjele i dodatno ojačava poziciju HDZ BiH, koji već 4 godine drži FBiH u blokadi i sprečava formiranje vlasti na federalnom nivou. I umjesto da sankcioniše one koji pravi blokade, g. Schmidt im povlađuje i proširuje njihove ovlasti. U tome neki vide rasistički odnos i direktan potencijalni izazov za nove etničke sukobe.

Takvim Izmjenama Izbornog zakona nanesen je težak udarac multietničkoj BiH i desetine godina unazad vraćen ideal građanske države, kojom se svakom građaninu BiH proklamuje jednako aktivno i pasivno biračko pravo po sistemu “jedan čovjek jedan glas” (koji vrijedi svugdje osim u Dejtonskoj BiH)

Svakom čovjeku u BiH, ali i mnogima širom svijeta, poznato je da su agresiju na BiH 90-ih počinile Srbija i Hrvatska radi podjele bh teritorija (što je potvrđeno i presudama međunarodnih sudova). Prva stvar koju je Schmidt trebao i morao učiniti je da omogući implementaciju presuda sudova u predmetu Sejdić - Finci, Zornić, Komšić, Pilav…On to nije učinio već je izmjenama Izbornog zakona implementirao samo presudu Bože Ljubića, koja ide u prilog isključivo HDZ BiH. Rezultat toga je da manjinski narodi nemaju ista prava kao većinski, da Živovi, Romi i ostali i dalje ostaju “Ostali”, znači obespravljeni. Time se dodatno podstiče podjela BiH po etničkim linijama, koje bi od Srbije napravile Veliku Srbiju, od Hrvatske Veliku Hrtatsku, a najbrojniji narod Bošnjaci ostali bi između čekića i nakovnja, u nekoj muslimaniji, kakva je danas Palestina.

Schmidt se izmjenama Izbornog zakona stavio potpuno u službu Hrvatske i HDZ BiH, a potpuno zanemario probleme koje pravi Rs, koja se ponaša kao samostalna država i otvoreno priprema osamostalenje i otcijepljenje. I umjesto da ih zaustavi on im podilazi, odlazi na noge Dodiku i Vučiću, a dobro zna da oni rade na razgradnji države. Mada ga ni Srbija ni Rs ne priznaju za međunarodnog predstavnika on im se pokušava prodati.

Ono što je posebno zabrinulo sve nas koji brinemo za sudbinu naše zemlje je jednodušna podrška Schmidtu odmah po objavi izmjena Izbornog zakona BiH od SAD i V. Britanije, što upućuje na zaključak da su znali za sadržaj i karakter izmjena. Obzirom da te promjene produbljuju podjele u BiH, s pravom se moramo zapitati da li je MZ-a, uključujući SAD, V.Britaniju, Njemačku, Francusku…za jedinstvenu i suverenu BiH kako tvrde ili su za njenu dalju podjelu?! Pri tome ne treba zaboraviti da se Međunarodna zajednica, posebno preko svojih predstavnika i EU, već 30 godina doslovno iživljava i provodi teror na narodom BiH, posebno Bošnjacima, najvećim stradalnicima tokom i nakon agresije, što vodi daljoj podjeli države. Iz tog razloga se u BiH mnogi pitaju, šta se dešava sa SAD, zašto dozvoljavaju da se narušavaju ustavna prava i krši Ustav BiH, zašto predsjednik Biden šuti, a dobro je upoznat sa stanjem u BiH i bio joj je privržen?

Nije i ne smije biti zaboravljeno da su SAD kreirale Dejton, u BiH zaustavile rat i krvoproliće, ali su dozvolile da srpski agresor za počinjenu agresiju, genocid nad Bošnjacima i progon 2 miliona bh građana iz njihovih domova bude nagrađen sa 49% teritorija i na njemu formira “državu u državi”. I ne samo to, državi BiH su ukinuli status Republike, a dali ga srpskom entititu uz dodatak da se zove “srpski”, iz čega srpski separatisti izvlače zaključak da je sve što se nalazi na tih 49% okupiranog teritorija samo srpsko. Po faktičkom stanju to i jeste, jer je suprotno Aneksu VII Dejtonskog sporazuma prognanim onemogućeno da se vrate, a oni malobrojni koji tamo žive su obespravljeni građani trećeg reda. Za njih je Rs Južna Afrika. Umjesto da SAD i drugi, ako su pravedni i prijatelji BiH, pokrenu izmjene Dejtona, koji je od BiH napravio invalida ograničeno sposobno da se sam pokreće i hoda, uklinu entitete, genocidnu Rs i FBiH, ujedine teritorij, ojačaju državni suverenitet, oni ga sve otvorenije prenose na Rs.

Jedan od prvih prioriteta Međunarodnog predstavnika C. Schmidta po dolasku u BiH trebalo je biti poništavanje odluka Narodne skupštine Rs o vraćanju nadležnosti sa države na entitet Rs. Umjesto da to učini, prema najnovijim saznanjima, on ide dalje i priprema prenos državne imovine - zemljišta, šuma, resursa u posjed Republici srpskoj; oduzima ih od onih koji su ih sticali i daje onima koji su izvršili agresiju, počlinili genocid, otimali i pljačkali i sad im treba dozvoliti da opljačkano i okupirano i gruntovno uknjiže kao svoje i sami uživaju.

Prve Schmidtove sankcije po bonskim ovlastima trebale su biti smjena Dodika, Čovića, otvorenih neprijatelja Bosne i Hercegovine i njihovih brojnih prišpetlji, koji konstantno rade protiv države i blokiraju je da ide naprijed. Mada su neki od njih pod američkim sankcijama i protiv njih su BiH tužilaštvu podnesene brojene prijave, Međunarodni predstavnik nije našao za potrebno da ih onemogući u njihovom nezakonitom antidržavnom djelovanju.

Schmidt se nije obratio Tužilaštvu BiH radi procesiranja Dodika, Čovića, Izetbegovića… protiv kojih je do sada podneseno sijaset prijava, a ni jedna nije riješena u zadnjih 15 godina. Prema posljednjoj izjavi novoimenovanog državnog tužioca BiH Kajganića ni jedan od tih predmeta nije u ladicama, već su svi u radu, a ni jedan proces do sad nije otvoren. Samo mutav može u ovo vjerovati. A ako je tako kako on kaže, onda nam mora reći gdje je zapelo, ko koči procese, jer nisu svi od najmanje stotinu prijava složeni procesi, koji zahtijevaju 10 godina rada. Zar je toliko bilo teško dokazati nezakonitost oko kupovine vile u Beigradu? Ali BiH pravosuđe već desetine godina ganja samo drogeraše i sitne prevarante.

Međunarodna zajednica svojim pristrasnim djelovanjem prisiljava BiH na podjelu države. Svjesno i planski već 30 godina ubija u pojam patriote, rodoljube, građane i narode BiH u težnji da ih zamori, destimuliše, učini ravnodušnim, da dignu ruke od svega i prihvate konačnu podjelu države, kojom bi i hrvatski agresor dobio preostali dio nagrade - svoj entitet, kako bi ga u datom trenutku mogao pripojiti Hrvatskoj, jer od projekta Velike Srbije i Velike Hrvatske se nije odustalo, ni u Srbiji i Hrvatskoj, a kako izgleda ni u MZ-i.

Sve je više onih koji tvrde da Schmidt radi u interesu Hrvatske i da je radi toga i došao u BiH. O tome govore i činjenice. Već godinu dana vrši dužnost Visokog predstavnika u BiH, a ni na koji način nije reagirao na diplomatsku agresiju koju na BiH vrše predsjednik Hrvatske Milanović, premijer Plenković i drugi. Ulaze i izlaze iz BiH, prolaze kroz nju kao kroz svoje dvorište, šire netrpeljivost i mržnju, huškaju narod. OHR i Međunarodni predstavnik kao da to ne vide, ne reaguju. A morali bi, jer to direktno ugrožava teritorijalni integritet i suverenitet države BiH. Na isti i još izazovniji način to čini Srbija i njeni lideri. Rezultat toga je sve veća infiltracija u BiH sve većeg broja stranih plaćenika, agenata, posebno obučenih ruskih specijalaca spremnih za spremnih za sijanje terora. To OHR, Vijeće za implementaciju mira i Međunarodni predstavnik dobro znaju, znaju da su Srbija i Hrvatska bile agresor na BiH, znaju čemu to sve vodi, ali ne reaguju.

MZ-a je skrojila BiH u Dejtonu kao invalida, koji ne može bez nje uraditi ništa što vodi napretku; MZ-a je drži u šaci i treba samo malo da stisne da nas nestane. Možda bi to uradila, ali ne smije, zbog refleksije, jer bi se to odrazilo na EU a možda i šire kao bumerang.

Schmidtove izmjene Izbornog zakona BiH ne samo da nisu po međunarodnim standardima, već su većim dijelom suprotne načelima EU i Venecijanske komisije. Rasističke su- jer povlađuju samo jednom od tri bh naroda. Primjena popisa stanovništva iz 2013.g. (uprkos tome što nije ispunjen Aneks VII Dejtona o povratku prognanih) za dobivanje kvote za domove naroda i popisa iz 1991.g. za vladu Federacije je davanje pogodnosti samo jednoj strani. Tvrdnjom da njegove izmjene Izbornog zakona deblokiraju FBiH i sprečavaju buduće pokušaje blokada Schmidt je obmanio bh javnost i podvalio građanima. Izmjenama Izbornog zakona i izborom vremena u kojem su izmjene najavljene “ukradena je izborna volja građana i prevareni politički subjekti izborne demokratije”. I jedni i drugi bi imali drugačiji nastup na izborima 2. Oktobra i drugačije bi glasali, da su znali za promjene koje će nastupiti prvog dana nakon provedenih izbora.

Građane bih dodatno brinu različiti aršini MZ-e i EU, koja nije mogla usvojiti čak ni sankcije protiv Dodika i Čovića, otvorenih neprijatelja države. Ako nije za osudu i zatvor kontinuirano Čovićevo trovanje naroda i otvoreno djelovanje protiv države Milorada Dodika, kao Predsjednika ili člana Predsjedništva BiH, ako to nije kršenje ustavnih odredbi i veleizdaja, onda se pitamo šta to treba neko da učini protiv svoje države pa da bude priveden, saslušan, osuđen i pritvoren?

EU i Shicmt su ne samo dozvolili ucjenjivačima da ucjenjuju, prije svega HDZ BiH uz podršku HNS-a i Hrvatske, već nisu preduzeli ništa da ih sankcionišu zbog blokada i ucjena kojima građane, narode i državu drže u mreži.

EU (koja ni sama jednoglasno ne može donijeti ni jednu odluku) samo od Bošnjaka traži dogovor, a drugima dozvoljava da ostanu u svojoj busiji koju su stekli agresijom i budu ultimativni. Krajnje je pristrasno, licemjerno, bezočno i neodgovorno uporno tražiti od bh političara da se dogovore, a znaju da dogovora nema sa onima koji i nakon 30 godina poriču genocid i počinioce najtežih zločina proglašavaju herojima, a istovremeno Bošnjake optužuju za majorizaciju, pa već tri desetljeća imamo vladavinu manjine nad većinom, vladavinu agresora nad okupiranim i potčinjenim.

Uz sve to, ono što posebno brine, je činjenica na koju posebno uklazuje akademik Duraković, ali i drugi, da Evropa ne može podnijeti da u srcu Evrope Bošnjaci muslimani budu državotvoran politički subjekt, jer su smetnja i prepreka evropskoj desnici predvođenoj u Mađarskoj Orbanom, koji glavni problem Evrope vidi u 2 miliona bh muslimana.

Naravno, rat u Ukjrajini sve se više odražava na stanje u BiH i čini ga zabrinjavajućim. U tom smjeru ohrabrujuće djeluje Rezolucija VS UN-a kojom se produžava mandat EUFORA ali i podržava prisustvo NATO trupa u BiH, koje upravo izvode vojnu vježbu “Brzi odgovor 22”.

Sarajevsko događanje naroda

Pokret građana Anti-Dayton je za ponedeljak 24.oktobra najavio masovne proteste u Sarajevu ispred zgrade OHR protiv Međunarodne zajednice predvođene u BiH Međunarodnim predstavnikom Cristian Schmidtom, od kojeg će se tražiti da ukine preinake Izbornog zakona koje je objavio 2. Oktobra ili ode iz BiH.

Vrijeme je da se shvati da su Bošnjaci ključni element BiH i njihovo guranje na marginu je vrlo štetno i opasno za cijelu regiju. Riječima “Neka tu žive i Bošnjaci, mogu i oni tu živjeti” g. Schmidt se ujeo za usne, a nas Bošnjake za srce. Takve rasističke poruke nismo dužni poštovati bez obzira odakle i od koga dolaze, jer dodatno produbljuju distancu između triju bh naroda i nacionalnih manjina koje zovemo ostali, a Bošnjake koji su najmnogoljudniji i najviše multietnički svode na vjersku zajednicu, što je otvoreni rasizam. Cilj svih nas kojima je Bosna i Hercegovina jedina domovina je građanska država Bosna i Hercegovina, kakvu danas imaju i zemlje Evrope.

Uvjeren sam da sa mnogima od vas dijelim mišljenje da protestima koji će se sutra dogoditi pred zgradom OHR g. Schmidta ne možemo i ne moramo smijeniti, ali ga možemo popraviti, preusmjeriti i promijeniti, i njemu i MZ-i koju on predstavlja dati do znanja da se u BiH više ne može tako raditi…

Međunarodna zajednica, bez obzira ko je zastupa, mora pokazati i dokazati da se zalaže za jedinstvenu i suverenu Bosnu i Hercegovinu. U tome do sada nije bila dosljedna.

U tom kontestu poseban značaj ovih opštih oktobarskih izbora u BiH ima pobjeda Bećirovića u ime socijaldemokratije, ali najveći značaj ovih izbora je poraz Izetbegovića i pobjeda Komšića, koji pokazuju da najbrojniji bh narod Bošnjaci ne gledaju ko je ko po vjeri već ko je najbolji. Možda Željko Komšić nije kalibar političara kakav može zadovoljiti sve zahtjeve i potrebe ovog vremena, ali boljeg nemamo i trebamo ga podržati dok se ne pojavi bolji.To nije shvaćeno od nekih iz MZ, niti u SAD i V. Britaniji. To nije shvatio ni Međunarodni predstavnik, čija je uloga ovih izbora bila od velikog značaja, zato mora odmah popraviti svoje greške koje je počinio, usmjeriti svoje djelovanje sa etničkog na građansko ili odmah da ode. To treba jasno i glasno sutra poručiti MZ-i i njemu sa sutrašnjih protesta u Sarajevu ispred zgrade OHR. Europa i svijet treba da shate i prihvate da su Bošnjaci BiH sjeme i plod multietničke BiH (koja Europi i svijetu treba kao prijeki lijek) i dijamant evropske demokratije.

Zato Sarajlije sutra treba da iziđu iz svoje ljušture i okrenu se prema Bosni koju iz prestonice predstavljaju i preko OHR i Međunarodnog predstavnika poruče MZ-i sve što nas boli, tišti i izaziva naš revolt, sve što nam leži na srcu i duši.

Bosna i Hecegovina je bila i biće siguran topao dom za sve sve njene građane i narode! Živjela Bosna i Hercegovina!!!