IGK Ponovio otvoreno pismo visokom predstavniku Šmitu
PROGLASITE RATNI LOGOR OMARSKA ZAŠTIĆENIM NACIONALNIM SPOMENIKOM
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 03. Aug 2022. 19:08:56
IGK: Ponovljeno otvoreno pismo visokom predstavniku Šmitu: Proglasite ratni logor Omarska zaštićenim nacionalnim spomenikom

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} ponavlja otvoreno pismo Visokom predstavniku u BiH da ratni logor Omarska proglasi zaštićenim nacionalnim spomenikom.

Opšte je poznato da je nauka dokazala genocid u Prijedoru. Prema rezultatima nauke zločin u Prijedoru je genocidni akt jer je njime potvrđena genocidna namjera da se potpuno ili djelimično uništi bošnjački i hrvatski narod u Prijedoru. Suština genocidne namjere je u tome da se preduzimanjem jedne ili više propisanih radnji izvršenja sadržanih u Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, povrijedi ili ugrozi integritet članova zaštićene grupe i ostvari posebna ili krajnja namjera, a to je potpuno ili djelimično uništenje grupe.

Genocid u Prijedoru je bio usmjeren protiv osnovnih načela humanizma, protiv prava i sloboda čovjeka, protiv međunarodnog humanitarnog prava. Genocid u Prijedoru je zapravo vrhunac čovječije nehumanosti prema čovjeku, civilizaciji. Zbog izvršenog genocida općina Prijedor je prva u BiH po veličini zločina, po broju nestalih osoba, po broju masovnih grobnica, po broju koncentracionih logora smrti, po broju sudskih predmeta na međunarodnim sudovima.

Socijalne, etičke, političke, antropološke, filozofske implikacije genocida u Prijedoru, koga je nauka dokazala, jesu toliko raznovrsne i nepresušne da o njima treba pisati što više novih i novih tekstova i uklapati ih u kontekst realnih zbivanja. Jer genocid u Prijedoru nije historijska tema ni tema historije. Naprotiv, čitava ljudska posebno evropska, i osobito balkanska budućnost mora biti prinuđena da sebe odredi prema zločinu genocida u Prijedoru. A to određenje ljudske i civlilizacijske budućnosti u ime istine i pravde, ne osvete, nemoguće je bez proglašenja ratnog logora Omarska, simbola patnji, mučenja i ubistava, svih koncentracionih logora smrti u agresiji na Republiku BiH, zaštićenim nacionalnim spomenikom.

IGK kontinuirano diže glas za odbranu prava žrtava i svjedoka genocida u Prijedoru. IGK stoji na strani žrtava, na strani istine i pravde, na stani bolje budućnosti Prijedora. Uvjereni smo da će te vi preduzeti konkretne mjere u zaštiti prava žrtava.

Jer niko nema pravo da žrtvama i svjedocima genocida zabranjuje sjećanje na zločin, pravo na istinu i pravdu. Dok se ne ispoštuje pravedna borba žrtava i svjedoka genocida, nema pomirenja i sretnije zajedničke budućnosti svih građana Prijedora. Ponižavanje žrtava genocida je nastavak genocida.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}