ZANIMLJIVA STATISTIKA DŽAMIJA, MESDŽIDA, VJERSKIH SLUŽBENIKA NA PODRUČJU ULEMA-MEDŽLISA U SARAJEVU 1955. - 56. GODINE
Autor: Muhamed Hodžić
Objavljeno: 16. May 2022. 15:05:38
Ovaj spis je jedan kratak referat, statistika, koja govori o broju džamija, mesdžida i imama iz perioda od 01.06.1955. godine do 15.12.1956. godine a odnosi se na područje nadležnosti Ulema-medžlisa u Sarajevu.
Iz navedenog spisa može se vidjeti da je aktivnih džamija bilo 707, zatvorenih 239, ukupno 946 džamija. Aktivnih mesdžida 126, zatvorenih 102, ukupno 231 mesdžid, sveukupno je bilo 1177 džamija i mesdžida.
Kada su u pitanju vjerski službenici, imami navodi se sljedeće: „...potpuno kvalifikovanih vjerskih službenika-fakultetlija i srednjoškolaca, među kojima najviše starih daru-l-mualiminaca, ima svega 25 ili 3,7% a sa nepotpunom srednjom školom 20%, dok je 76% sa nepotpunom školskom spremom, među kojima 12,3% i bez propisanog minimuma školskih kvalifikacija koje smo zatekli u službi. Ništa bolje stanje nije ni, obzirom na dob starosti tih službenika. Blizu 23% ima ih koji su već odavno trebali biti u penziji a gro od 58% u punom dobu od 40-60 godina, dok ih je u podmladku svega 3,6%, ili do 40-te godine svega 19%. To nedvojbeno ukazuje na činjenicu da su naše iznesene postavke o problemu prinove naših kadrova sasvim opravdane i da zahtijevaju punu pažnju, kao i njihovo meritorno rješavanje.“ (GHB, Arhiv IZ, zbirka varia, V-34-93_1956).
Uobičajeno je za to vrijeme da se akti Ulema-medžlisa završavaju sa: „Smrt fašizmu-Sloboda narodu!“

Priredio: Muhamed Hodžić