ČLANOVI CIK-A SA SCHMIDTOM: OBEZBIJEDITI FINANSIJSKA SREDSTVA ZA IZBORE
Autor: NAP
Objavljeno: 28. Mar 2022. 15:03:19
Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Željko Bakalar i članovi Centralne izborne komisije BiH danas su održali online sastanak sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christianom Schmidtom.

Bio je ovo prvi sastanak Centralne izborne komisije BiH sa Schmidtom, od kako je preuzeo dužnost visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Na sastanku je razgovarano je o aktivnostima koje provodi Centralna izborna komisija BiH na organizaciji Općih izbora 2022. godine u BiH, a akcenat je stavljen na činjenicu da Centralnoj izbornoj komisiji BiH nisu još uvijek stavljena na raspolaganje finansijska sredstva za vršenje ovlaštenja iz njene nadležnosti, u koje spada organizacija i provedba Općih izbora. Takođe, riječi je bilo i o postupanju drugih nadležnih institucija Bosne i Hercegovine u obezbjeđivanju finansiranja izbora u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH i Zakona o finansiranju institucija BiH.

Istaknute su aktivnosti koje je Centralna izborna komisije BiH provodila, i koje i dalje provodi sa ciljem jačanja integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, te ispunjavanja relevantnih preporuka OSCE/ODIHR-a i Venecijanske komisije, kao i doprinosu Centralne izborne komisije BiH u reformi izbornog zakonodavstva u BiH.