ANES DEDIĆ, zastupnik njemačke firme "GRENOL GmbH” u Bosni i Hercegovini
HTC SISTEM VELIKI POTENCIJAL ZA ZAŠTITU KLIME
Autor: Eset Muračević
Objavljeno: 18. Jan 2022. 16:01:12


-Nedostatak odlaganja i adekvatne reciklaže otpada jedan je od najvećih problema zaštite životne sredine i zaštite klime u Bosni i Hercegovini. ali i na Balkanu, kaže Anes Dedić, zastupnik njemačke firme “GRENOL-GmbH” u Bosni i Hercegovini, firme koja se bavi procesom hidrotermalne karbonizacije (HTC), u kojem se organski otpad pretvara u proizvode od uglja i vodu u zatvorenom industrijskom sistemu.

- Biootpad koji truli i jednostavno se baca je fatalan ekološki problem, kaže Anes Dedić. Klimatski prihvatljivo odlaganje biološkog otpada, njegovo recikliranje i proizvodnja decentralizirane obnovljive energije iz njega, bez spaljivanja, nude ogroman potencijal. Naše postrojenje beskorisni otpad pretvara u vrlo korisne resurse. Biološki otpad truli. Prilikom truljenja, biološki organizmi se hrane otpadnom biomasom koja emituje velike količine plinova štetnih za klimu. Ovaj problem se javlja kod kompostiranja, kao i kod proizvodnje metana. Nijedna metoda, međutim, ne rješava problem emisije plinova štetnih za klimu koji doprinose globalnom zagrijavanju. Veliki dio CO2 koji su biljke povukle iz atmosfere tokom fotosinteze ponovo se oslobađa kao plin koji oštećuje klimu i tako doprinosi pogoršanju klimatskih promjena.

Šta je rješenje?
-Daleko ekološki i klimatski najprihvatljiviji proces odlaganja biološkog otpada je hidrotermalna karbonizacija (HTC). U ovom procesu, otpad biomase se obrađuje u fizičko-hemijskom procesu u zatvorenom sistemu u vodi na temperaturi i pritisku te bioloski otpad pretvara u biološki ugalj i vodu za nekoliko sati bez oslobađanja gasova štetnih za klimu. Ugalj se može koristiti za energiju i pretvarati u električnu energiju, toplinu, pa čak i vodonik u daljnjim procesima. Voda proizvedena u procesu hidrotermalne karbonizacije sadrži važne biljne nutrijente i može se preraditi u gnojivo i prodati. Proces je razvijen do tržišne zrelosti u industrijskim razmjerima i može se ponuditi na bilo kojoj lokaciji širom Svijeta. Svaka vrsta biološkog otpada pogodna je za hidrotermalnu karbonizaciju. Ostaci hrane, otpad iz industrije hrane i pića, zelene površine, životinjski izmet, digestat iz proizvodnje biogasa i kanalizacijski mulj, kao i mješavine različite otpadne biomase… U dva procesa: hidrotermalnoj karbonizaciji (HTC) i vapotermalnoj karbonizaciji (VTC), pouzdano se ubijaju bakterije, virusi i gljive, kao i hormoni i ostaci lijekova. Korona virusi, kakvi se sada javljaju u gradskim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, kao i drugi patogeni su tako pouzdano ubijeni. Potencijal prethodno neiskorištenog biološkog otpada u Bosni i Hercegovini je ogroman jer uključuje i urbani otpad–ostatke, zelenih površina,lišće,kanalizacijski mulj i ruralni otpad.Sav ovaj biootpad se do sada skoro pa nikako nije odlagao u Bosni i Hercegovini, a energiju koju sadrži uopšte ne iskorištavamo ekonomično. Uz “GRENOL HTC” postrojenje, otpadna biomasa se prerađuje tokom cijele godine u industrijskom obimu. Ovo omogućava zamjenu fosilne energije iz lignita, kamenog uglja, plina i nafte sa energijom iz biomase, što naravno dopunjuje energiju sunca i vjetra. Energija od prerade biomase sa HTC/VTC savršeno nadopunjuje solarnu energiju i energiju vjetra, jer je dostupna kao energija osnovnog opterećenja tokom cijele godine čak i u mračnim periodima. U idealnom slučaju, otpad se odvaja na organski i neorganski otpad u domaćinstvu, a beton, građevinski materijal, plastična ambalaža i drugi vrijedni materijali se odvajaju kako bi se mogli dalje reciklirati i dodatno ekonomično koristiti. Ukoliko je dostupna energija iz bio otpada, koja se može prikupiti gdje god se pojavi i može se preraditi u industrijskoj mjeri pomoću HTC / VTC, onda samim tim daje važan doprinos izbjegavanju fosilnih goriva koja su uobičajena u Bosni i Hercegovini i regionu, a koja značajno i zagađuju zrak. Vjerujem da će u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama njenog okruženja biti interesa za instaliranje HTC Sistema, - kaže Anes Dedić koji ovih dana obavlja razgovore sa institucijama naše zemlje i firmamama u čijoj nadležnosti jeste adekvatno zbrinjavanje otpada.