BOŠNJACI SU EVROPSKI NAROD, BOGATE KULTURE I TRADICIJE
Autor: Saffet Erdem
Objavljeno: 10. Dec 2021. 15:12:02


Bošnjaci su narod, autohton u Sandžaku i dio su jedinstvenog nacionalnog korupusa sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci su evropski narod, bogate kulture i tradicije, koji evropski živi i evropski misli.

Bošnjaci imaju mnogo nerješenih pitanja i mnogo problema u Srbiji. Već 30 godina kroz institucije sistema se bori da riješi svoj status i da riješi status historijske regije Sandžaka.

Nakon raspada bivše Jugoslavije Bošnjaci u Sandžaku su pored ostaloga organizovani kroz dva Bošnjačka nacionalna vijeća, u Srbiji i Crnoj Gori. To su najviša predstavnička tijela Bošnjaka koja odražavaju jedinstvo bošnjačkog naroda Sandžaka i pomenutih država u kojima autohtono žive.

Vijeće je uspostavljeno Ustavom i zakonom, i Bošnjaci biraju svoje predstavnike na direktnim izborima po istim zakonima kako se bira i predsjednik i narodni poslanici u Srbiji. Vijeće je ovlašćeno da zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mjere po svim pitanjima koja su neposredno vezana za položaj, odnosno status, identitet i prava Bošnjaka.

Bošnjaci su u skladu sa Ustavom i zakonima utvrdili svoje blagdane (praznike) u Srbiji i Crnoj Gori i sa ponosom ih obilježavaju.
11. maj – Dan bošnjačke nacionalne zastave (Dan kada je 11. maja 1991. godine osnovano Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka);
28. septembar – Dan Bošnjaka (Dan kada smo 1993. godine vratili svoje nacionalno ime, kao blagdan se obilježava u cijelom regionu);
20. novembar – Dan Sandžaka (kada je osnovano Zemaljsko antifašističko vijeće Sandžaka u Pljevljima).

Također, ponosni na svoju islamsku vjersku pripadnost Bošnjaci obilježavaju, kao zvanične blagdane i Kurban i Ramazanski bajram.

Kada su blagdani u pitanju, Srbija režim u Srbiji diskriminiše Bošnjake u više pravaca, a ono što posebno zabrinjava njihov ingnorantan odnos kojim pokušavaju da potpuno izbrišu posebnost Bošnjaka kao naroda i njihovu kulturu i tradiciju.

Ako državni organi Srbije nikada ne čestitaju Bošnjacima blagdane, nikada zvaničnici države Srbije ne pristutvuju svečanostima i akademijama koje organizuje Vijeće niti na bilo koji način ukazuju poštovanje Bošnjacima kada su ovi za Bošnjake važni dani, kakva se poruka time šalje Bošnjacima.

Ono što jeste i to da ćemo čuti da predsjednik Srbije ili visoki državni funkcioneri čestitaju Kurban i Ramazanski bajram. To posebno zabrinjava jer nama šalju jasnu poruku, država Srbija nikada neće prihvatiti Bošnjake sa njihovim identitetom, već ih i dalje nazivaju ‘muslimanima’ s namjerom da ih označe kao vjersku skupinu, i naravno otvore lov na lakše posrbljavanje i pocrnogorčavanje Bošnjaka.

Ovo pojačava zabrinutost ako se stavi u kontekst jedne globalne, svjetske antiislamske kampanje koja se histerično vodi širom svijeta.

Također, jedna od poruka negiranja bošnjačkog identiteta, naše kulture i našega bosanskog jezika, jeste i to da u skoroj budućnosti kažu, ti Bošnjaci ne postoje sve su to Srbi / Crnogorci islamske vjeroisposvesti, to je opasna poruka i na to upozoravamo i protiv toga dižemo glas.


Autor je presjednik Uprave Fondacija Prejetelja Bosne i Hercegovine