GRAĐANI UKAZUJU NA KRIMINALNE RADNJE U SLUŽBAMA GRADA TUZLA
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 12. Oct 2021. 17:10:17

Niko za vrijeme vladavine Jasmina Imamovića nije i ne usuđuje se javno iznijeti kriminalne radnje u službama Grada Tuzla, jer je neosporna strahovlada gradonačelnika Tuzle.
Mi se nemamo čega bojati, imamo sve zakonske dokumente i tražimo poštivanje i provođenje zakona.
Predmet stoji u Kantonalnom tužilastvu, bili smo kao svjedoci i dali iskaz u službi privrednog kriminaliteta.


Duže vrijeme redakciji Bošnjaci.Net se javljaju građani Tuzle koji imaju statusne imovinske problema. Po istom pitanju obratila nam se i Zlata Begović iz Tuzle sa grupom građana koji zajednički imaju strasne imovinske probleme. Ključne probleme navode da je ključni uzrok korupcija i kriminalne radnje u sluzbama Grada Tuzla. Prema riječima gospođe Beganović, njihova borba traje već godinama, iz toga razloga odlučili su da upoznaju javnost sa istinskim dešavanjimau napomenutoj ustanovi. Svi posjeduju legalnu zakonsku važeću dokumentaciju.

- Ovim putem Zlata Begović i grupa građana iz Tuzle odlučili su javno objaviti kriminalne i koruptivne radnje u službama Grada Tuzla. Odmah da se ogradimo, ovim istupanjem ne želimo graditi ni poslovnu ni političku karijeru, jer mi u prosjeku imamo oko 60 god. životne starosti. Ovo je samo čista istina koju smo mi osjetili na svojim leđima pokušavajući zaštiti svoju imovinu.
Imenom i prezimenom ću nas predstaviti: Zlata Begović, Miralem Mešanović, Fatima Hadžimustafić, Muhamed Fejzulahović, Amra Atlić, Salkan Gradaščević i dr. Mi samo tražimo ono što nam kao građanima ove države Bosne i Hercegovine i Grada Tuzle pripada.
Isključivo tražimo poštovanje i sprovođenje zakona. Suština ove priče i epicentar je građevinski inspektor Dževad Avdibegović. Inspektor koji učestuje u dozvoli bespravne gradnje. Na ovakvoj organizaciji kriminalnih radnji pozavidili bi i Pablo Eskobar i Koza Nostra, jer sem imenovanog inspektora tu je čitava mreža uposlenika službi Grada Tuzla. Jer inspektor to nije mogao raditi sam. Kad građanin prijavi bespravnu gradnju koja mu ugrožava imovinu, a u slučaju Muhameda i Fatime čak i život imenovani inspektor ne izlazi na teren po zakonskom roku nego daje investitoru bespravne gradnje na vremenu sve dok se objekt ne završi i investitor ne preda zahtjev za legalizaciju. Onda izađe na teren napravi zapusnik i tu navede da je prestala njegova nadležnost jer je predat zahtjev za legalizaciju. Naša borba traje od 6 do 3 godine. Predali smo tužbu i Kantonalnom tužilastvu ali svi u Tuzli znaju bezuslovnu pristrasnost gl. tužioca Ljubića gradonačelniku tako da naši predmeti i dalje stoje i ako smo svjedočili u privrednom kriminalitetu MUP TK. U mojoj tužbi upućenoj Kantonalnom tužilaštvu sam navela, a kasnije i dala iskaz, da između investitora i inspektora postoji posrednik koji je meni rekao "uzeo sam pare od investitora i podjelio sa inspektorom" tu izjavu i Muhamed Fejzulahović je svjedočio o tome. Muhamed Fejzulahović je 2015.g. prijavio bespravnu gradnju tj. objekat udaljen cc 40cm od njegove kuće tako da sve oborinske vode i snijeg se sliva i natapa zidove njegove kuće koja već nekoliko puta bila poplavljena. Muhamed je borac Armije RBiH, čovjek obolio od leukemije i ima sina asmatičara.
Muhameda je inspektor zvao da se "dogovore" van službene kancelarije na što nije pristao i čekao je 4,5 mjeseca na izlazak na teren i službenu zabilješku.
Taj isti objekat u bočnom dijelu graniči sa mojom parcelom gdje je investitor na međi skinuo ogradu i sazidao objekat, a onda 2018. g. u gornjem dijelu mog dvorišta isti investitor makne ogradu i opet na međi samnom dozida dio objekta uz kuću. Pisala sam više puta gradonačelniku nikad me nije htio primiti, ali kakva fajda i od tog prijema bila je gosp. Fatima Hadžimustafić kod gradonačelnika koji je obećao sutradan rješiti njen problem a to sutradan traje dosad.
Komšija gosp. Fatimi je izgradio objekat cc30cm od njene kuće koja je stara više od 60 g. kao što kaže Fatima: "Ako ove godine bude snijega nema ni kuće ni Fate" jer sa krova bespravnog objekta sve ide direktno na krov Fatimine kuće. Što je još gore na bespravni objekat se priključuje gradsko centralno grijanje i ako po zakonu se ne može priključiti na bespravni objekat ali centralno grijanje je po okriljem Grada Tuzla koje mu je osnivač. Gosp. Miralem Mešanović je uputio dopis inspekciji tj. tafašnjem šefu Zlatku Kovačeviću, u kontekstu odgovora šef službe Miralema naziva budalom i takvo vrijeđanje građana stavi se pečat Grada Tuzla.
Ggosp. Amra Atlić ima parcelu na atraktivnom mjestu u Tuzli ali na nju ne smije otići jer je "neko" zaposjeo već njenu imovinu i ona i njen muž budu vraćeni sa njenog placa uz vrijeđanje i prijetnje.


Salkan Gradašćević na sudu dobije predmet ali do dan danas niko iz inspekcija nije naložio uklanjanje bespravnog objekta po sudskoj presudi.
Nama se javljaju desetine ljudi sa istim i sličnim problemima vezano za službe Grada Tuzla ali malo ko se usudi javno iznijeti ovo što smo mi odlučili uraditi.
Dana, 28.oktobra 2020.g. se napokon desio sastanak sa uposlenicima kabineta gradonačelnika na čelu sa sekretarom Almirom Šutom, kada je donesena odluka o pikretanju disciplinskog postupka proti inspektora. Taj disciplinski postupa se rasteže do dan danas jer je u cilju odugovlačit do nove godine kad inspektor ide u penziju i prestaje disciplinski postupak, jer je sad strah inspektor će progovorit koje sarađivao s njim.
Interesantno da baš tog 28.10.2020. inspektore se razboli i do dan danas je na bolovanju a na disciplinske sastanke dolazi njegov advokat. Inspektor je prebačen, tačnije sklonjen u službu civilne zaštite. M smo dobili nove inspektore ali i dalje se investitorima daje na vremenu da traže rupu u zakonu.
Niko za vrijeme vladavine Jasmina Imamovića nije i ne usuđuje se javno iznijeti kriminalne radnje u službama Grada Tuzla, jer je neosporna strahovlada gradonačelnika Tuzle.
Mi se nemamo čega bojati, imamo sve zakonske dokumente i tražimo poštivanje i provođenje zakona.
Predmet stoji u Kantonalnom tužilastvu, bili smo kao svjedoci i dali iskaz u službi privrednog kriminaliteta.
Želimo ovim putem da obavjestimo građane BiH da u Tuzli situacija je došla do ključanja. Ukoliko se do sredine oktobra ne izdaju rješenja za rušenje bespranih objekata mi ćemo u skladu sa zakonom organizovati proteste a to smo napisali i gradonačelniku u dopisu. Spremamo se na razgovor sa većim institucijama transparenost u toku kompletnog zbivanja.

Zlata Begović iz Tuzle