OGLASILE SE PRAVNE ZASTUPNICE EDINA VRANJA
Autor: Vijesti.ba
Objavljeno: 17. Sep 2021. 15:09:35


Jasenka Rešidović i Sabina Hota, pravne zastupnice Edina Vranja koji je uhapšen u Srbiji oglasile su se saopćenjem za javnost koje prenosimo u cijelosti:

Imajući u vidu određene navode i komentare koji se posljednjih nekoliko dana pojavljuju u medijima u vezi sa lišavanjem slobode gospodina Edina Vranja, punomoćnici Edina Vranja se ovim putem obraćaju javnosti, prvenstveno u cilju zaštite interesa Vranja, ali i u cilju razjašnjenja određenih činjenica u onoj mjeri u kojoj u ovom trenutku mogu biti dostupne javnosti.

Edin Vranj lišen je slobode u Republici Srbiji dana 12. septembra 2021. godine. Tom prilikom, kao i prilikom dovođenja u prostorije za zadržavanje u Beogradu, omogućeno mu je da telefonskim putem kontaktira svoje advokate, podnosioce predmetnog Saopćenja za javnost, koje je Vranj još 2018. godine opunomoćio da ga zastupaju u vezi sa istragom koju je u to vrijeme Tužilaštvo BiH provodilo protiv više lica. Navedena istraga, kako je i Tužilaštvo BiH već informisalo javnost, pokrenuta je na osnovu prijava i akata dostavljenih od strane nadležnih organa, uključujući i onih iz Republike Srbije, a odnosila se na iste činjenične okolnosti i pravne kvalifikacije kao one za koje se Vranj trenutno tereti u Republici Srbiji. Takva istraga okončana je na način da je od strane Tužilaštva BiH podignuta optužnica protiv više lica, dok je u odnosu na nekoliko lica, među kojima je i Edin Vranj, donesena naredba o neprovođenju istrage.

S obzirom da pred organima Republike Srbije mogu postupati samo advokati koji imaju ovlaštenje za takvo postupanje, odnosno advokati iz Republike Srbije, u javnosti su se pojavili navodi da je u Beogradu g-din Vranju postavljen (dodijeljen) branilac po službenoj dužnosti. Međutim, iste noći kada je lišen slobode, Vranju omogućeno je da iskoristi svoje pravo na izbor branioca iz Republike Srbije, a ne samo da mu isti bude dodijeljen sa liste advokata. To pravo je g-din Vranj i iskoristio, te je za svog branioca izabrao advokata sa dugogodišnjim iskustvom u predmetima ratnih zločina, uključujući i predmete vođene pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Iste noći, izabrani branilac posjetio je Vranja, te je branilac od tog trenutka u svakodnevnoj komunikaciji i saradnji sa punomoćnicima Vranja u Sarajevu, kao i sa konzularnim predstavnicima Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji. Ukoliko se ukaže potreba za uključenjem i drugih advokata iz Republike Srbije u odbranu Vranja, i takav eventualni angažman će se desiti po izboru Vranja ili članova njegove porodice.

S druge strane, u Bosni i Hercegovini, punomoćnici g-din Vranja sarađuju sa nadležnim organima i institucijama u Bosni i Hercegovini, te vjeruju da će isti, u okviru svojih nadležnosti, žurno poduzimati sve neophodne radnje u svrhu postizanja potpune i efikasne saradnje pravosudnih organa Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Na takvu saradnju obje strane obavezuju međunarodni i međudržavni ugovori i protokoli, te međunarodne konvencije, uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

Punomoćnici Edina Vranja izražavaju zahvalnost brojnim prijateljima g-din Vranja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srbiji, koji su pružili i pružaju nesebičnu i konkretnu pomoć g-din Vranju. U potpunosti svjesni opravdanog interesa građana i medija za predmetne događaje, punomoćnici Vranja ovim putem upućuju molbu za razumijevanje da se, u skladu sa zakonskim odredbama, te u cilju zaštite prava i interesa Vranja, u ovoj fazi postupka ne mogu u javnost iznositi detalji iz istrage koja je vođena u Bosni i Hercegovini, niti detalji iz trenutnog postupka pred organima u Republici Srbiji, kažu advokatice u saopćenju.