MINHEN: AKTIVNOSTI "RAMAZAN 2021" U DŽEMATU HIDAJE
Autor: Damir ef. Babajić
Objavljeno: 04. May 2021. 16:05:51


U vremenu iskušenja pandemije zvana Corona 19, aktivnosti "Ramazan 2021" u džematu Hidaje odvijaju se nesmetano. Kao i prethodnih godina mnogobrojne su aktivnosti koje su obogatile ovaj Ramazan, bez obzira na trenutnu situaciju. Navest ćemo samo neke od njih: svakog petka klanjaju se tri termina džuma-namaza, poštujući mjere nadležnih institucija, svakog četvrtka i nedjelje, odnosno uoči petka i ponedjeljka, imami i muallimi realiziraju predavanja za džematlije putem platforme zoom ili putem džematskog Facebook profila, svakodnevno se realiziraju aktivnosti na polju prikupljanja zekata i sadekatul-fitra. Svaki dan poslije podne-namaza uči se mukabela u džamiji, uz prisustvo određenog broja džematlija, kao i putem platforme zoom, kojoj mogu pristupiti svi članovi džemata, a uče je imami džemata, muallimi, mujezini i bivši polaznici mekteba Hidaje. Također, svake subote od 15 sati uči se dječija Mukabela, što je jedan od vidova mektepske nastave, također putem platforme zoom, kojoj mogu pristupiti svi polaznici mekteba. Ovaj oblik nastave sadržava: učenje Kur'ana, čitanje hadisa, kur'anskih kazivanja, te čitanje dijela knjige i još mnogobrojne aktivnosti kako na polju mekteba tako i na ostalim poljima. Prema riječima koordinatora za mekteb u dzematu mr. sc. Damir-ef Babajića cilj je da se djeci približili Kur'an, da djeca razumiju šta uče, te da se druže s knjigama. Također, džematski odbor, marketing tim, immoteam i svi ostali timovi i akteri usmjereni su na rješavanje pitanja gradnje džamije. Za više informacija i aktivnosti džemata posjetite hidaje.de.

Neka onda ovo bude naša poruka i poziv kako svim džematlijama, tako i svim dobrim i humanim ljudima, da se ugrade u trajno dobro zvano "Džamija džemata Hidaje". Sa izgledom budućeg objekta možete se upoznati na linku:Ako se odlučite ugraditi u trajno dobro, možete to učiniti na sljedeći način: posjeti portal za donacije:

hidaje.vakuf.de ili uplatite direktno preko banke: IBAN: DE02 7015 0000 1003 1390 19
SWIFT-BIC: SSKMDEMM


Na kraju podjećamo na Riječ Božiju u kojoj se kaže: „Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu.” (Et-Tevbe:18), i na riječi plemenitog Poslanika: „Ko bude sagradio mesdžid želeći Allahovo zadovoljstvo, biće mu sagrađena slična kuća u Džennetu.“