KURTĆEHAJIĆ PORUČIO VUČIĆU: NAUČI DA ENTITETI NEMAJU NIKAKVU SUVERENOST VEĆ SAMO NADLEŽNOSTI
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 16. Apr 2021. 15:04:17
Morao bi Vučić da nauči ili ovo namjerno radi, da bi jedna zemlja bila država mora imati imati punu unutrašnju i vanjsku suverenost, jer riječ suverenost znači vrhovnu vlast i država ako nema punu suverenost nije država a koliko znamo Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država i kao takva je primljena u Ujedinjene Nacije.
Unutrašnji suverenitet znači da je država najviša vlast na svom teritoriju a vanjski suverenitet znači da je država nezavisna i ravnopravna u odnosima sa drugim državama. Bez ovih svojstava koji karakterišu suverenitet nema ni države.


Član Predsjedništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić Vučiću: “Nauči Vučiću da entiteti nemaju nikakvu suverenost već samo nadležnosti”.

Jučer je Vučić izjavio da priznaje teritorijalni integritet BiH a što se tiče suvereniteta priznaje i suverenitet BiH gdje on institucionalno postoji a gdje postoji institucionalna suverenitet entiteta on priznaje entitetsku suverenost.

Nigdje se u Dejtonskom sporazumu ne spominje nikakva suverenost entiteta. Samo se govori o suverenosti Bosne i Hercegovine istakao je akademik Kurtćehajić.

Morao bi Vučić da nauči ili ovo namjerno radi, da bi jedna zemlja bila država mora imati imati punu unutrašnju i vanjsku suverenost, jer riječ suverenost znači vrhovnu vlast i država ako nema punu suverenost nije država a koliko znamo Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država i kao takva je primljena u Ujedinjene Nacije.

Unutrašnji suverenitet znači da je država najviša vlast na svom teritoriju a vanjski suverenitet znači da je država nezavisna i ravnopravna u odnosima sa drugim državama. Bez ovih svojstava koji karakterišu suverenitet nema ni države.

S druge strane prema našem ustavu nosilac suvereniteta u Bosni i Hercegovini nisu entiteti nego tri naroda Bošnjaci, Srbi i Hrvati zajedno sa drugim narodima i građani Bosne i Hercegovine. Suvereni organ je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine a predstavnik suvereniteta Predsjedništvo Bosne i Hercegovine što bi Vučić trebao znati s obzirom da je završio Pravni fakultet u Beogradu.

Jugoslavija je bila mnogo složenija država nego Bosna i Hercegovina i imala je federalne jedinice i podjelu vlasti izmedju saveznih organa i republičkih organa u kojoj su građani i narodi ostvarivali posebno zadnjim ustavima od 1974. godine svoja prava i obaveze na nivou federalnih jedinica a na saveznom nivou samo ono o čemu se dogovore federalne jedinice pa je unatoč tome punu suverenost i unutrašnju i vanjsku imala Jugoslavije a ne njene republike i pokrajine.

Aleksandar Vučić je pobrkao ili namjerno to radi raspodjelu nadležnosti izmedju države Bosne i Hercegovine i njenih entiteta sa pojmom suvereniteta.

Čak i kod uspostavljanja specijalnih odnosa entiteta u Bosni i Hercegovini sa susjednim državama jasno piše “ Entiteti imaju pravo osnovati posebne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnom cjelovitošću Bosne i Hercegovine”.

Dakle nama entitetskog suvereniteta i on se nigdje ne pominje. Postoji samo suverenitet Bosne i Hercegovine podvukao je akademik Kurtćehajić.