NOVI SVJETSKI POREDAK I EVROPSKA UREDBA DIKTATURE LAŽNE DEMOKRATIJE
Autor: Ajša Čišija
Objavljeno: 31. Mar 2021. 13:03:29

PHOTO: countercurrents.org


AJŠA ČIŠIJA: Šta je demokratija?! Demokratija je državno-naučni pojam koji se odnosi na nekoliko srodnih formi načina upravljanja gdje politička moć u jednoj državi polazi od njenih građana preko opštih i slobodnih izbora, najčešće preko izabranih povjerenika - da ih predstavljaju u parlamentu, te se takva demokratija naziva reprezentativnom demokratijom. i to nije problem. Problem je pitanje koliko ti reprezentanti predstavljaju one koji su ih izabrali, jer zakon jačeg diktira dešavanja na političkoj sceni.
Vrijeme je za preispitivanje stanja ljudskih prava, pa i pilitike tržišta rada. Na globalnom planu. Evropa je uvela demokratiju u svoje moćnije zemlje. Dakle, Evropska Unija je uvela zakon o osnovnim ljudskim pravima: slobodu mišljenja, slobodu savjesti i slobodu ispoljavanja vjere. Ovdje se neću baviti ni slobodom štampe, ni slobodom ispoljavanja vjere, ni nekom drugom slobodom koja je zagarantovana svakom čovjeku famoznom FN-konvencijom, ali ću se baviti onim što se podrazumijeva i što je polazna tačka FN-konvencije, odnosno demokratskog principa upravljanja jednom zemljom, hoću reći svijetom uopšte, a to je da smo svi mi, ljudi, rođeni slobodni i da jednako vrijedimo. Da je ta polazna osnova uobzirena mi bi u 2021-oj imali uspješna društva i njihove ekonomije, jer mnogo je vremena prošlo od 1990-e, odnosno od uvođenja jedne po jedne zemlje u demokratski način upravljanja istom. Dakle, ono što je FN-konvencija postavila sebi kao dugoročni plan (FN-ov postulat iz 2015-e), koji bi do 2030-e trebao biti sproveden u djelo, neće se desiti. Svi znamo zašto. Zbog toga što se svima ne priznaje osnovno ljudsko pravo da su rođeni slobodni i jednako vrijedni. Tragom uzročno-posljedične veze možemo zaključiti da je FN-ova "Agenda 2030" utopija, jer neće se smanjiti ni siromaštvo, ni nepravda, ni nejednakost. Neće se ni klimatska kriza riješiti. Varaju se bogate zemlje da mogu i znaju same upravljati svijetom. Svi smo razočarani razvojem događaja na našoj planeti. Primjerice, razočarani su čak i svi oni bogataši koji su povjerovali u Trumpov kapitalizam. Svi znamo razlog zašto svijet srlja u propast!!! Dakle...

Stanje koje sad imamo na globalnom svjetskom planu ne uključuje sve zemlje svijeta u rad na ostvarivanju jednog održivog svijeta. Da li će doći do ratova svjetskih razmjera, velikih prirodnih katastrofa u bogatim zemljama koje nepravdu čine nekoj siromašnoj zemlji, ili do Smaka svijeta, čovjek ne može pouzdano znati. Ali, zasigurno može znati da će se jedno od ovo troje navedeno desiti, ako čovječanstvo ne promijeni kurs kretanja. Svijet mora znati da je prošlo vrijeme izrađivanja postulata (hipotetičkih po svojoj naravi) za djelovanje na putu napretka, jer pretpostavka istini nimalo ne koristi, a istina sadašnjeg stanja u svijetu je AKSIOM: POTPUNO OČITA, BJELODANA ISTINA da su se gotovo svi svjetski moćnici toliko uzoholili da će uništiti i sebe i čitav svijet ako ih se ne zaustavi. Svijet nije filozofijski sustav da mu trebaju postulati koje je postavio čovjek, jer da jeste ne bi se na Boga zaboravilo, a ni na čuvenog filozofa Imanuela Kanta i njegova tri postulata: "Čovjek je sloboda, duša je besmrtna, postoji Bog" ("Kritika praktičkog uma", 1788). Ljudi koji prihvataju ova tri postulata ne mogu doći u konflikt s drugima i drugačijima: jer ljudi mogu, trebaju i moraju imati dijalog, razmijeniti konstruktivnu kritiku i podviti rep pred istinom, kao što je i sam Kant uradio. Uradio je to pred smrt i francuski književnik, istoričar i filozof, Voltaire. Kad bi čovjek propratio životno djelo samo ove dvojice, Kanta i Voltairea, shvatio bi da je Kur'an nastavak kontinuiteta Božijih Objava, Posljednja Knjiga i Vijesnik Sudnjeg Dana, odnosno Sveobuhvatna Uputa, opomena i, na koncu, neizmjerna Božija Milost čitavom čovječanstvu Poslana.

Ljudi koji se oslobode naslijeđenih predrasuda o ljudima koji su u potrebi (osnovnoj životnoj potrebi) i o nečemu s čim se ranije nisu susretali imaju hrabrosti da se s tim sretnu i izgrade svoj vlastiti stav o tome. S toga ne čudi što Šveđanin Jakob Wirén odgovorno tvrdi da KRŠĆANSTVO NEMA PROBLEM DA PRIZNA MUHAMMEDA, s.a.w.s. ZA SVOG POSLANIKA. Jakob Wiren je docent na fakultetu u univerzitetskom gradu Lundu (Švedska), smjer sistematska teologija, a uporedo s tim i teološki sekretar Antje Jackelén, Nadbiskupa Uppsale u Upssala zakladi, koja je 2013-e, prilkom izbora za nadbiskupa već u prvom krugu pobijedila sa 56% glasova, te je 2014-e ustoličena kao nadbiskup švedske Crkve koja u svom sastavu ima 13 biskupija, te time postala Crkveni poglavar države Švedske. Dakle, Jakob Wirén kaže da je kritika islama islamofobičan trams i on želi da čuje ezane sa švedskih džamija, a onima koji otrovno napadaju islam i muslimane na svom twitteru, već duži period, poručuje da su islamofobisti i rasisti. U svojoj knjizi "Att ge plats för den andre" ("Ostaviti mjesta i za drugog") on priča o harmoniji koja treba da vlada među ljudima, multikulturalizmu i interreligionizmu, potkrjepljujući svoju priču argimentima. Tako on ne vidi problem da poslanika vjere Muhammeda, s.a.w.s. proglasi Poslanikom kršćanstva, zbog činjenice da Kur'an dolazi s pričom o strogom monoteističkom učenju isto kao što je Stari Zavjet (Tevrat i Zebur) došao, a Muhammeda, s.a.w.s označava kao čuvara monoteizma. No, ovo oko Jakoba Wiréna je u ovom pisanju samo popratni detalj koji se uklapa u priču koju pričam: priču o novom svjetskom poretku i evropskoj uredbi diktatute lažne demokratije.

Šta je demokratija?! Demokratija je državno-naučni pojam koji se odnosi na nekoliko srodnih formi načina upravljanja gdje politička moć u jednoj državi polazi od njenih građana preko opštih i slobodnih izbora, najčešće preko izabranih povjerenika - da ih predstavljaju u parlamentu, te se takva demokratija naziva reprezentativnom demokratijom. i to nije problem. Problem je pitanje koliko ti reprezentanti predstavljaju one koji su ih izabrali, jer zakon jačeg diktira dešavanja na političkoj sceni.

Marksistička filozofija je definisala ekonomsku demokratiju kao važniju od političke demokratije. Rusija i Kina to upravo koriste: koriste ekonomsku demokratiju da uguše političku demokratiju. Evropa s druge strane počesto koristi političku demokratiju da parališe ekonomsku: napr. s vrha, odozgo gledajući na male države jugoistočne Evrope tražeći od njih nemoguće u datom trenutku, te im tako blokira ekonomski prosperitet.

Dakle, da zaokružimo: demokratija kao politička filozofija ima čitavu seriju ljudskih sloboda i prava. U svakoj demokratskoj zemlji postoje osnovni zakoni (hajde recimo: četiri osnovna zakona) da bi se spriječilo da politička moć bude pogrešno raspodijeljena. Znači, moraju se ispoštovati principi koji su temelj državnog uređenja te države. Zašto sve ovo govorim, kad to svi znamo? Pa zato što mi u BiH imamo definisane i u zakon ugrađene sve te principe, a zemlja nam propada. Zašto propada? Zato što nam na vrhu sjede ljudi koji ne poštuju, hoću reći ne uvažavaju, demokratske principe na kojima zasnivaju svoju politiku. Situacija nam je takva da podjela vlasti u državi na zakonodavnu, izvršnu i sudsku ne opravdava svoju funkciju raspodjele na tri grane radi sprječavanja pojave da pojedinac ili grupa ljudi donosi zakone, odlučuje o njihovoj primjeni i na osnovu njih i sudi, jer neke politike iz susjednih zemalja i njihovi ogranci unutar BiH koče prilagođavanje domaćeg (bosanskohercegovačkog) pozitivnom evropskom zakonodavstvu, s posebnim osvrtom na individualne građanske slobode, prava manjinskih grupa, kvalitetno obrazovanje, multikulturalizam i posebno sprječavanje korupcije. I kako onda da uslijedi popravljanje položaja majki, žena, djece, invalida i drugih socijalno ugroženih kategorija?! Ovim i ovakvim načinom upravljanja države koji je ustaljen ne može doći do aktivne podrške domaćim i stranim investicijama, niti do ulaganja srcem iz bosanskohercegovačke dijaspore. No, da ja ovdje uključim globalni plan budućeg svjetskog poretka:

Krojači budućeg svjetskog poretka žele da taj poredak bude lišen svih nepoželjnih manjina... Što se tiče evropske politike prema BiH, "Moramo nešto poduzeti" je super floskula kojom se opravdava nečinjenje (ovo sam preuzela iz neke informativne novine, ali ne mogu tačno citirati, jer mi se trag informacije izgubio u sjećanju). Tako se građanima BiH polahko gasi i posljednja nada, gubi se i posljednja iluzija o ljepšem životu. I šta je iznevjerilo? SAVJEST, EVROPSKA SAVJEST: Kad su Bošnjaci kao nacija u pitanju, kad se sve sabere i oduzme, međunarodni demokratski poredak je osudio Bošnjake na nesreću, bijedu i jad. Sve ovo, pa i primitivizam koji vlada Bosnom i Hercegovinom je rezultat subjektivne evropske demokratije koja nije ostavila prostor za objektivnu sliku bosanskohercegovačke stvarnosti. Evropu plaho ne interesuje što avangardni momci poput Dodika, Vučića, Čovića i Putina svim snagamama udaraju da Bosnu i Hercegovinu raskomadaju. Ali moram priznati, u BiH trenutno nema fašizma, ali i dalje ima prijetnje, čak akceptirane i od pojedinih evropskih zemalja, Bošnjacima da će biti uništeni i protjerani, a ako ne to - onda im prijeti isključenje iz društvenih i političkih tokova na globalnom planu. Nismo mi ni prvi ni posljednji, širom svijeta je situacija ista: Heterogenim etničkim grupama i buntovnim dušama se ne piše dunjalučko dobro. Treba li nas Bošnjake to plašiti?! Naravno da ne treba, jer ... "Čovjek snuje, a Bog određuje".

Evropa još nije svjesna da Bošnjaci kao narod neće kleknuti ni pred kim kad je nacija i vjera u pitanju, a kao pitom narod imaju Bošnjaci i mnogo prijatelja u svijetu. Nikome nije do rata, ni velikosrpskoj, niti velikohrvatskoj politici, ni Evropi do požara u srcu njene kuće nije, ali ako neko misli da će se Bošnjak odreći sebe, svog integriteta i ljudskog digniteta slijedi nam rat do istrjebljenja Bošnjaka, a najvjerovatnije svih nas koji smo se ugurali pod evropsku kapu ... i šire, i dalje ...

Moderno doba osim napretka tehnike, i napretka ekonomija bogatih zemalja, ne donosi malom čovjeku ništa osim siromaštva i "priča za razonodu". Isto kao što je svjetska istorija zapisala, kao konsekvencu francuske revolucije, doba klasicizma i i prosvjetiteljstva koje je u fokus stavilo slobodu i znanje, čovjek će ugledati potrebu da ideju klasicizma i prosvjetiteljstva ponovo uzme u razmatranje: da ponovo uzme u razmatranje osnovnu misao te ideje, ispravi njene naivne pogreške i uobzirujući posebnost i mnogobrojnost naroda na planeti zemlji. Usput rečeno, ovaj put ostavljajući prostor za učešće u definisanju budućeg epohalnog puta svijeta i onima koji su u ranijim istorijskim epohama izostavljani...

Globalno posmatrano, situacija u svijetu je takva da društvo kroz manipulaciju ljudskim potrebama stvara pojedinca koji služi tehničkom aparatu. Dakle, čovjek služi tehnici, a ne ona njemu. Znači, civilizacija, tehnika i društvo ne služe čovjeku. Interesantno je reći da ni institucije ne služe čovjeku, nego on njima. Novi svjetski poredak se vladarima svijeta čini tehnički ostvariv, ali oni zaboravljaju da napretka u pozitivnom smjeru nema bez suprotstavljanja mišljenja. Tako i tehnika treba protutežu u smislu.

Vrijeme je i za kritički osvrt na stanje u svijetu koje nam je donijelo moderno doba. Nisu ovo velike riječi, jer svi znamo i vidimo da smo robovi interneta i mreža koje nam svima počinju o glavi raditi. Pogotovo našoj djeci, jer zbog "društvenih mreža" i tihog umiranja u nepokretnosti, fizičkoj i mentalnoj, uz telefona ili sjedenje ispred kompjutera, nemaju vremena da se posvete ubiranju korisnog znanja i stvarnom životu. Neko nas je ugurao u virtualni svijet da nam prirodu našu ljudsku ukine i umjetnom je zamijeni. Ljudi, modeliraju nam stvarnost!!!

"Novi svjetski poredak i evropska uredba diktature lažne demokratije" je simboličan naslov ovog teksta, odabran zato što pisac ovih redova živi u svijetu i u Evropi, sluti novi svjetski poredak i itekako je svjestan da je Evropa uredila demokratiju kao igru bez granica ..., ali neprobojne granice pristupu stvarnoj demokratiji, slobodi kretanja i slbodi izbora migrantima iz islamskog svijeta postavila. Čast izuzecima!!! Mislim na one Evropljane koji se bore protiv lažne demokratije i njene diktature nad istinskim idealima.

A korona?! Ona je umetnuto čudo jada koje radi u korist virtualnog, umjetnog svijeta!!! Pomislio bi čovjek da taj COVID-19 može btno uticati na izgled budućeg svjetskog poretka. Naravno, ljudska misao je brža od svjetlosti, ali to ne znači da mora i da svijetli. Pogotovo ne svaka.