Došʼo vakat za Mostar
MOSTARSKI MANIFESTO – BROJ SEDMI
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 17. Dec 2020. 17:12:06
DR. MUSTAFA CERIĆ: Čuo sam glas jednog dobrog Bošnjaka / Bosanca kako bi bio najsretniji čovjek na svijetu da dova / molitva za Mostar bude zajednički poduhvat dobra i ljubavi svih vjera i svih mostarskih duhovnika i ljudi dobre volje. I ja ću biti, isto tako, najsretniji čovjek na svijetu kad čujem, ako Bog da, da je na izborima 20. decembra/prosinca, 2020. god. u Mostaru pobijedio „udruženi molitveni poduhvat“ umjesto „udruženog zločinačkog poduhvata“.


Preambula
- Polazeći
od toga da je Vašingtonski sporazum od marta/ožujka, 1994. god. prethodio Dejtonskom sporazumu od novembra/studenog, 1995. god., gdje je u Vašingtonu, zapravo, začeta ideja o podjeli Bosne na dva entiteta i tri konstitutivna naroda, onda je logično da se Vašingtonski sporazum razmotri prije Dejtonskog sporazuma.

- Imajući na umu da je u Dejtonu samo potvrđen nametnuti nedemokratski etnički princip koji je bio isforsiran Vašingtonskim sporazumom i time prisilio bosansku državnu politiku da pod prijetnjom nastavka rata prihvati nepravedan mir sa ekskluzivnim entitetom „republika srpska“, kao ratnim plijenom, koji ima stigmu genocida, onda je logično da se oko redefinicije post/dejtonskog bosanskog ustava treba prvo pozabaviti pitanjem Vašingtonskog sporazuma, odnosno treba dokinuti nedemokratski etnički princip tamo gdje je nastao, a to je Vašingtonski sporazum.

- Shvaćajući da u samom imenu entiteta „Federacija Bosne i Hercegovine“ postoje nedopustive jezičke i strukturalne nelogičnosti, onda zdrav razum nalaže da se te nelogičnosti otklone. Naime, pojam „federacija“ znači savez više jedinica, koje se nazivaju države, republike i federalne jedinice. Savezna država (federacija) je kao takva subjekt međunarodnog prava. Kantoni/županije u „Federaciji Bosne i Hercegovine“, nisu de jure ni države ni republike ni federalne jedinice, ali neki kantoni/županije se de facto ponašaju kao da su „države“ ili „republike“, provodeći diskriminirajuću politiku na temelju jedne etničke većine, gdje se prava manjina flagrantno krše na očigled svih. Zato je entitet „Federacija“ ponekad mnogo veći balast za normalno funkcioniranje bosanske države nego entitet „republika srpska“.

- Prihvaćajući da zbrka oko uređenja bosanske države na etničkom, a ne na demokratskom principu, nije nastala u Dejtonu već u Vašingtonu, bit će nam jasno da problem nije samo u odnosu na entitet „republika srpska“, već je problem ponajprije u nelogičnostima strukture i organizacije entiteta „Federacija Bosne i Hercegovine“. Što se prije taj problem uoči i prizna, to će imati više izgleda da bosanska država bude država jednakopravnih građana bez obzira na vjersku, rasnu i nacionalnu pripadnost, država u kojoj se bezuvjetno poštuje vladavina prava i koja se neminovno i nesmetano kreće prema euroatlantskim integracijama.

- Imajući na umu geografsku bosansko/hrvatsku međuovisnost, kao i česta bosansko/hrvatska savezništva od sudbonosnog značaja kako za Bošnjake/Bosance tako i za Hrvate, nije nikako shvatljiva današnja hrvatska povijesno kriva politika prema Bosni i Bošnjacima/Bosancima, koji nisu ničim zaslužili da ih se iz Hrvatske gleda kao strano tijelo, nepoželjnu za suživot i komšijsku suradnju na obostrano zadovoljstvo i dostojanstvo! Nije nikako razumljiv taj silni otpor „prosvjetljene“ i „demokratske“ Hrvatske prema građanskom konceptu u Bosni, posebno u Mostaru, koji bi trebao i mogao biti primjer građanskog ustrojstva grada ne samo za Bosnu, već i za Balkan, Europu i svijet. Uistinu, u nedjelju će Mostar da otkrije svoje pravo lice – osmijeh demokracije ili ožiljak „udruženog zločinačkog poduhvata“. Rođeni moji, izađite na izbore i pokažite osmjeh demokracije na svome licu.

- Poštujući slobodu i pravo Nermina Nikšića i Predraga Kojovića da demonstriraju političku samodovoljnost na narednim lokalnim izborima 20. decembra/prosinca, 2020. god. u Mostaru, ali ne mogu ne primijetiti u tome njihovu političku neodgovornost, kao ni u slučaju izbora u Srebrenici. Jučer u Srebrenici a danas u Mostaru, očekivao sam, bar od Nikšića, da bude tamo gdje je najlogičnije i najpotrebnije da bude a to je u jedinstvu sa ostalima, koji se po svemu razlikuju osim u nedjeljivom i jedinstvenom glasu za nedjeljiv i jedinstveni grad Mostar. Tužna je i ružna bila priča iz Srebrenice o Begi Bektiću, za što ne treba ni na koji način kriviti Nikšića, ali sam mislio da se iz tog slučaja uzela pouka. Nadam se da se ovoga puta u Mostaru neće ponoviti ta ista priča!

- Čuo sam glas jednog dobrog Bošnjaka / Bosanca kako bi bio najsretniji čovjek na svijetu da dova / molitva za Mostar bude zajednički poduhvat dobra i ljubavi svih vjera i svih mostarskih duhovnika i ljudi dobre volje. I ja ću biti, isto tako, najsretniji čovjek na svijetu kad čujem, ako Bog da, da je na izborima 20. decembra/prosinca, 2020. god. u Mostaru pobijedio „udruženi molitveni poduhvat“ umjesto „udruženog zločinačkog poduhvata“. Zato danas pozivam sve Mostarci, ma gdje bili bez obzira kojoj vjeri i naciji pripadali da se pridruže i udruže u dovi / molitvi Svevišnjem Bogu za jedinstven i prosperitetan demokratski Mostar, iskreno i predano! Amin!

DAN PETI – DOVA / MOLITVA ZA MOSTAR
- Bože Svemogući
, udahni nam Tvog duha Božanskog da nam se duša oslobodi od straha i od bijede, od brige i neizvjesnosti; da nam oči progledaju pa da jasno vidimo razliku između dobra i zla, između ljubavi i mržnje, između dobrih i loših ljudi; da nam se uši pročiste pa da čujemo razliku između lijepog i ružnog govora; da nam se jezik odveže pa da hrabro kažemo ono što nas u duši boli a u srcu vrijeđa; da nam ruka ne zadrhti kad svoj potpis stavimo na papir za onoga od kojeg očekujemo da će amanet, kojeg mu povjeravamo, nositi časno i pošteno za dobrobit svih ljudi dobre volje, svih građana ponosnog grada Mostara! Amin!

Bože Milostivi, Ti si lijep i voliš ljepotu! Molimo Te, uljepšaj nam presudni dan u Mostaru, obraduj nas pobjedom dobra nad zlom, pobjedom ljubavi nad mržnjom, pobjedom jedinstva nad podjelom, pobjedom suživota i tolerancijom nad diskriminacijom i aparthejdom! Amin!


- Bože Sveznajući, prosvijetli nam um pa da shvatimo što je dobro, a što je zlo za sve ljude dobre volje, koji misle svojom glavom, koji hoće da znaju svoga brata, svoga prijatelja i komšiju u kakvom se nalazi halu, stanju, koji hoće da spoznaju da suživot i tolerancija, da ljubav i poštivanje susjeda nemaju alternativu za budućnost naše djece.

- Bože Presvijetli, Ti si svjetlo nebesa i zemlje! Molimo Te, prosvijetli mračne umove da vide i shvate da Tvoje svjetlo obasjava sve što diše i hoda po zemlji od ljudi i životinja, sve što lazi i sve što gazi na planeti zemlji, gdje ima mjesta za sve živo i mrtvo, za sve slatko i gorko, za sve blago i ljuto, a kamoli u Mostaru, gdje svjetlo Tvoje, Milostivi Bože, dopire do svakog insana, koji voli Mostar, koji ljubi brata i komšiju svog i koji zna da na blagodat Tvog svjetla nema niko monopol. Prosvijetli, Bože, mračne umove da to jasno vide i da to nedvojbeno shvate! Amin!

- Bože Milostivi, Ti si lijep i voliš ljepotu! Molimo Te, uljepšaj nam presudni dan u Mostaru, obraduj nas pobjedom dobra nad zlom, pobjedom ljubavi nad mržnjom, pobjedom jedinstva nad podjelom, pobjedom suživota i tolerancijom nad diskriminacijom i aparthejdom! Amin!

- Bože Samilosni, Ti si ljubav i dobrota! Molimo Te, očisti ljudska srca od mržnje i pakosti, od zle misli i predrasuda, od kleveta i zavisti! O Milostivi, omili ljubav, dobrotu i ljepotu u srcu svakog čovjeka u Mostaru bez obzira na njegovu vjeru, rasu i naciju! Amin!

- Bože Plemeniti, molimo Te:
- Nek' u Mostaru mračni um postane prosvjećena pamet!
- Nek' u Mostaru jezik kletve postane jezik blagoslova!
- Nek' u Mostaru govor osvete postane govor oprosta!
- Nek' u Mostaru muka strah postane sreća nade!
- Nek' Mostar postane svjetski znak ljudske ljubavi, dobrote i ljepote!
- Nek' nam Mostar živi, živi i nek' nam sretan bude za vijeka vjekova! Amin!

(Sutra, aBd, nastavak: MOSTARSKI MANIFESTO – BROJ OSMI