PROMJENE ILI TRANSFORMACIJA?
Autor: Dr. Mesud A. Ramić
Objavljeno: 09. Nov 2020. 21:11:58
MESUD A. RAMIĆ: Prepoznavanje i unapređivanje kratkoročnih i dugoročnih mjera je sastavni dio rješavanja ovog izraženog problema. Nedavno je objavljena jedna studija na osnovu koje je trenutno obustavljena ideja a možda i izgradnja određenog građevinskog kompleksa u Sarajevu. Svi koji žive u Sarajevu znaju šta znači kada magla i smog u gradu prizemne čak i ptice. Taj akutni problem koji Sarajevo ima se neće riješiti prestankom izgradnje novih objekata.
Već odavno pokušavam da napravim određeni zaokret po pitanju tema koje pišem ali uvijek me zaokupira naša politička surovost i povuče mi inspiraciju na svoju stranu. Prošli tekst sam posvetio našim bosanskim komšijama i boljem razumijevanju bosanske politike i na taj način sam sebi pokušao na neko vrijeme zaokružiti ciklus pisanja o političkim temama. U našoj Bosni, mora insan imati značajno više motivacije nego uobičajeno da napravi iskorak. A treba nam iskorak u pravcu transformacije. Bosna je tradicionalna, održiva zemlja i zato tako dugo opstaje u svojim prirodnim konturama. To ne znači da nam kao društvu ne treba određena transformacija. Zato ću ovaj put otvoriti jednu važnu temu u želji da neke stvari pojednostavim za razumijevanja a nadam se da će se probuditi i određeni interes.

Da budem direktan od početka, nisam zagovornik promjena. Zagovornik sam transformacija. Iako se možda ne vidi razlika između ova dva pojma, ona itekako postoji. Pojednostavljeno rečeno, promjena se poziva na neko aktuelno stanje i implicira da se ono mora odjednom promjeniti. Ta promjena cilja već unaprijed osmišljenu i određenu formu. Promjena kod nas mnogih izaziva nelagodu i strah da će se nešto u našem stanju radikalno promjeniti. Odnos prema promjenama se gradi kroz život i iskustvo. Zbog bosanske burne historije, stanja i sistema vrijednosti koji su nam spolja nametani promjenama i ne pridajemo važnost i nisu nam drage. Činjenica, stanje se na mnogim poljima promjenilo. Sa druge strane, pojam sa naizgled istim značenjem jeste transformacija. Za razliku od promjena, transformacija ima proces, sadrži živost, vrijeme prilagođavanja i uključuje postepeni razvoj ka novom stanju. Današnje Sarajevo se promjenilo u odnosu na sebe od pedeset godina prije. To novo stanje Sarajeva nastalo je promjenom. Međutim transformaciju su nosile Sarajlije, i vodili su procese transformacije u svakom trenutku. Bez procesa transformacije nema novog poboljšanog stanja.

Zagađenost zraka značajno utiče na komfor i kvalitet življenja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Dominantno utiče na zdravlje stanovnika i uvijek iznova predstavlja izazov kojim se sve generacije trebaju pozabaviti. Prepoznavanje i unapređivanje kratkoročnih i dugoročnih mjera je sastavni dio rješavanja ovog izraženog problema. Nedavno je objavljena jedna studija na osnovu koje je trenutno obustavljena ideja a možda i izgradnja određenog građevinskog kompleksa u Sarajevu. Svi koji žive u Sarajevu znaju šta znači kada magla i smog u gradu prizemne čak i ptice. Taj akutni problem koji Sarajevo ima se neće riješiti prestankom izgradnje novih objekata. Vrijeme je da se napravi multidisciplinarna vizija razvoja Sarajeva za budućnost koja će u centar pažnje staviti održivi kvalitet zraka kojeg udišemo. To je moguće uraditi samo sa interdisciplinarnim pristupom i multidisciplinarnim timovima. A evo i zašto multidisciplinarno.

Samo trećina stambenog sektora u kantonu je povezano na sistem daljinskog grijanja u kojem se koristi prirodni gas. Preostali dio stambenih objekata ima centralne kotlovnice koje koriste različite energente. Naselja na padinskim dijelovima, uglavnom privatne kuće, nisu povezana na mrežu daljinskog grijanja i jedan su od najvećih izvora zagađenosti zraka. Zagađenost zraka nastaje u takvim dijelovima grada zbog korištenja jeftinijih (zbog realne potrebe) a samim time i na okolinu prljavijih energenata. Veliki broj individualnih stambenih jedinica je energijski neefikasan tj. troši mnogo energenta a pravi malo energije. Utopljavanje i zamjena vanjske stolarije sa boljom izolacijom umanjuju potrebu za toplotnom energijom. Manje potrošene energije znači i manje emisije zagađujućih čestica. Trenutno postoje i napredna tehnička rješenja za proces sagorijevanja i filtriranja ispušnih gasova koja korištenjem u samom ložištu smanjuju zagađenje. Nepoznati su nam efekti uvođenja daljinskog grijanja toplom vodom iz toplovoda Kakanj-Sarajevo, efekti širenja plinske mreže na padinske dijelove i poticaja za zamjenu energenata. Izuzetno je dobar momenat da se procjene njihovi efekti na smanjenje zagađenja zraka.Saobraćaj u Sarajevu je također ogroman izvor zagađenja. Nedefinisane zone zabrane kretanja, nastanak saobraćajnih zagušenja, nefikasan gradski saobraćaj, velik i star vozni park predstavljaju izazove koje treba također integralno sagledati. Optimalne putanje kretanja, definisane zona kretanja, stalne zone zabrana kretanja, katogorizacija vozila i dozvole za kretanje u zavisnosti od vremenskih prilika sigurno imaju pozitivne efekte na smanjenje zagađujućih čestica u zraku. Korištenjem naprednih tehnologija, savremenih kompjuterskih programa, proširenjem mreže za mjerenje kvaliteta zraka uz stručne timove i kompleksne modele saradnje bi se sigurno doprinijelo stvaranju zdravije sredine.

Sad je vrijeme da se utemelji i institucionalizira multidisciplinarni pristup koji treba da osigura kontinuitet zajedničkog nastojanja u planiranju održivog kvaliteta življenja u Sarajevu, sa čistim zrakom i zdravom vodom u središtu. Historijski izazov za održivo rješavanje ovog problema za grad Sarajevo pored interdisciplinarnog pristupa jeste i otvorenost za transformaciju u mnogim segmentima. Potrebna je saradnja, multidisciplinarni timovi koje čine arhitekti, inžinjeri energetičari, saobraćajci, fizičari i prirodnjaci koji se bave meterologijom, mjerenjem, urbanom ventilacijom, profesionalci koji se bave gasifikacijom, toplifikacijom kao i kvalitetom zraka. Mnogo je faktora koji stoje na putu da naše Sarajevo prodiše punim plućima. A mi to moramo početi raditi sada! Moramo isplanirati kvalitetniji život, sačuvati vodu i zrak za generacije koje dolaze. Koliko ovaj grad ima ljubavi toliko mu treba i čist zrak i voda. Svaka transformacija počinje sa prvim korakom. Neka doprinos boljem razumijevanju ove teme bude prvi korak.