KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV AJNADŽIĆA I ORGANIZATORA SKUPOVA U TRNOVU, SREBRENIKU I GRADAČCU
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 26. Oct 2020. 17:10:53


Nakon što su sa ciljem zaštite zdravlja građana otkazali sve veće planirane predizborne aktivnosti, iz Nezavisnog bloka pozivaju nadležne da podnesu krivične prijave protiv svih stranaka koje se ne pridržavaju propisanih epidemioloških mjera i ugrožavaju zdravlje građana Bosne i Hercegovine. Pravni osnov za ovo nalaze u članovima 225. i 226. Krivičnog zakona Federacije BiH kojima se predviđa kazna od do jedne godine zatvora za one koji ne postupe po propisima ili naredbama nadležnih službi u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti.

„Sama činjenica da je zakonodavac za ovo krivično djelo predvidio zatvorsku kaznu od jedne godine ili šest mjeseci ako je počinjeno iz nehata dovoljno govori koliku odgovornost ono povlači. Politika ne smije biti iznad zdravlja i života ljudi i ako neke stranke na vlasti ne čine dovoljno u borbi protiv virusa bilo bi korisno bar da ga prestanu svjesno širiti,“ kazao je Amer Obradović, zastupnik Nezavisnog bloka u Parlamentu Federacije BiH.

Nezavisni blok takođe javno poziva nadležna tužilaštva da u ovakvim slučajevima djeluju po službenoj dužnosti i time daju svoj doprinos borbi sa trenutnom pandemijom. Time bi, također, dokazali kako pravosuđe nije pod političkim utjecajem i kako su zakoni jednaki za sve.

Ovu borbu moramo dobiti i dobićemo je samo ukoliko svi pokažemo odgovornost i ako svako bude savjesno radio svoj posao. Postoje očiti dokazi za konkretne prijave protiv načelnika sarajevske općine Centar Nedžada Ajnadžića koji je organizovao okupljanje penzionera, kao i protiv organizatora određenih skupova u Trnovu, zatim u Gradačcu i Srebreniku budući da izvještaji sa terena već potvrđuju rast broja zaraženih koji je u direktnoj vezi sa ovim skupovima, te se stoga na konkretnim primjerima mora pokazati da institucije štite stanovništvo.