Senaid Memić, načelnik općine Ilidža i budući Ambasador maše zemlje u Maleziji
I U MALEZIJI ĆE SE PJEVATI SEVDALINKA
Autor: Eset Muračević
Objavljeno: 01. Oct 2020. 17:10:33


Obzorom da je Senaid Memić, načelnik sarajevske oćine Ilidža, posljednjih godina, bio jedan od najagilnijih poklonika ilidžanskog Festvala narodne muzike pitamo ga da li će nakon njegovg imenovanja za Ambasadora Bone i Hercgovine u Maleziji ova manifestacija doći u pitanje.

-Ne, kaže Senaid Memić. Nema potrebe za strahovanjem. Ja sam samo bio na čelu ekipe istomišljenika koja je znala i zna da na najbolji način čuva i promoviše našu tradicionalnu pjesmu sevdalinku i nove melodije pisane u njenm duhu. Poslom ću biti u Mleziji, a srcm i dušom u našoj Bosni i Hercegovin, u našoj Ilidži u kojoj se od vajkada, i u najtežim trenutcima, pjevala dobra pjesma bosanskohercegovačka. Ilidžanski festval nije elitna već narodna manifestcija te vjerujem kako narod neće dozvoliti da se plamen dobre pjesme sevdalijske, koji smo upalil na Ilidži, tako lako ugasi. Vremenu pred nama, i u Maleziji, pjevat će se sevdalinka.