Građanska inicijativa “Klub 100-Plus“ uputila je pismo Željku Bakalaru, predsjedniku CIK BiH
CIK BIH DA PRODUŽI ROK ZA PRISTIZANJE GLASOVA PUTEM POŠTE
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 29. Sep 2020. 15:09:31


Građanska inicijativa “Klub 100-Plus“ uputila je pismo Željku Bakalaru, predsjedniku Centralne izborne komisija Bosne i Hercegovine, zbog otežanog poštanskog saobraćaja, da se produži rok za pristizanje glasova putem pošte. Pismo objavljujemo u cjelosti:

Poštovani predsjedniče,
Imajući u vidu činjenicu da je zbog COVIDA-19 sirom svijeta trenutno otežan poštanski saobraćaj, čak sa neki zemljama je u prekidu, Građanska inicijativa “KLUB 100 – PLUS” ” traži da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine produži rok za pristizanje glasova putem pošte.

Prema Pravilniku o provođenju izbora koji je važio na posljednjim izborima 2018. godine, rok za prijem glasova putem pošte bio je dva dana od dana održavanja izbora.

U ovakvim okokolnostima to je jednostavno neizvodivo, pogotovo kada se ima u vidu da je tek počelo štampanje glasačkih listića, te da po našim informacijam još nije potvrđena prijava 40.000 registrovanih glasača iz dijaspore.

Ako znamo da je je zakonski rok za objavljivanje potvrđenih izbornih rezultata 30 dana od dana održavanja izbora, jasno da ima prostora za produženje ove odredbe.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno Građanska inicijativa “KLUB 100 – PLUS” traži od CIK-a BiH da produži rok za pristizanje pošte na tri sedmice od dana održavanja izbora.

Građansku inicijativu “KLUB 100 – PLUS” za sada čini 131 građanin/ka i prijatelji/ce Bosne i Hercegovine iz 27 zemalja, piše u otvorenom pismu.