Institut za istraživanje genocida Kanada
GRANICE BOSNE I HERCEGOVINE SU GRANICE BOŠNJAČKE OPSTOJNOSTI
Autor: B.net
Objavljeno: 23. Aug 2020. 16:08:10


Bosna i Hercegovina i Bošnjaci se moraju suočiti sa istinom o stavu udružene antibosanske koalicije prema njima i prema Bosni i Hercegovini. Potpuna emancipacija Bošnjaka kao naroda je jedino moguća u državi Bosni i Hercegovini, na cijeloj njenoj teritoriji. Bez države Bosne i Hercegovine nema bošnjačkog naroda. Bošnjaci moraju svoj opstanak isključivo vezati za bosanskohercegovačku državu u okviru koje mogu realizovati svoje nacionalne komponente, bosanski jezik, historiju, kulturu, tradiciju, ali i istinu, pravdu i kulturu sjećanja. Samo u državi Bosni i Hercegovini, Bošnjaci se mogu suprostaviti ponižavanju žrtava agresije i genocida, razvijati kulturu sjećanja, suprostaviti se falsifikovanju naučno istraživačkih i sudskih činjenica o agresiji i genocidu.

Bosnu i Hercegovinu su mnogi pokušali uništiti, posebno u posljednjoj agresiji devedesetih godina prošlog vijeka, ali u tome nisu uspjeli zbog čega se ne smije u miru podleći pritiscima i dozvoliti da se univerzalne bosanskohercegovačke vrijednosti za koje su mnogi dali živote uništavaju.

Višegodišnja antibosanska, pa samim tim i antibošnjačka kampanja koja posebno eskalira u Sjevernoj Americi se mora konačno zaustaviti i sankcionisati. Napadi na suverenitet, teritorijalni integritet, političku nezavisnost i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine traži jedinstven odgovor jedinstvene bosanskohercegovačke koalicije, posebno u dijaspori.

Bošnjačka opstojnost unutar jedinstvene bosanskohercegovačke države prije svega podrazumjeva traženje savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o suštinskom pitanju - da li se genocid isplati ili ne, odnosno da li se izvršenjem genocida mogu steći koristi, piše u izjavi Instituta za istraživanje genocida Kanada.