I ULICA IMA DUŠU
Autor: Fatih Hadžić
Objavljeno: 21. Jul 2020. 19:07:50
Treba imati u vidu da nazivi ulica, trgova i naseljenih mjesta predstavljaju ličnu kartu svakog grada, čuvaju tragove historijskih okolnosti, civilizacijskih i kulturnih prožimanja i kohabitacije. Imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i naseljenih mjesta je pravna, urbanistička, kulturološka, tradicionalna, historijska i politička kategorija koja svjesno oblikuje identitet jednog grada i njegovih stanovnika.


Ovih dana se, naročito preko društvenih mreža, prilično uzburkala rožajska javnost, u vezi davanja i mijenjanja naziva gradskih ulica. Aktuelna opštinska vlast je napravila prijedlog, čak donijela odluku, da promijeni dosadašnje nazive nekim ulicama - da ih preimenuje, nekima da dadne taze nazive, a neke da jednostavno nazove samo po brojevima. Čuli gradski oci da u New Yorku i još nekim višemilionskim svjetskim metropolama, postoje “bezimene” ulice i avenije, koje su označene samo brojevima, pa kažu zašto i mi u Rožajama nebismo primijenili tu metodologiju. E sad stvarno New York, koji ima više od 16 miliona stavnovnika i više stotina hiljada ulica, nekako je logično da umjesto imena zaslužnih građana, kojih nemaju koliko i ulica, daju brojeve kao imena ulica. No, ovdje postoje najmanje dva razloga za ovakvu situaciju, prvi – potrošili se zaslužni građani New Yorka u već postojećim ulicama, avenijama, institucijama, školama, ili su pak, u ovome vremenu golog profita i konzumerizma, ti građani postal nebitni, jer ko više cijeni neku tradiciju, zaslužne građane, običaje, i slične “trivijalnosti”. Drugi razlog je, stvarno, praktične prirode – naime u jednom megalopolisu, kakvih je danas sve više i više u svijetu – ko će se snaći po imenu neke tamo, ne baš mnogo poznate i još manje važne istorijske ličnosti čije ime nosi neka uličica od stotinjak metara. U tom slučaju, obzirom da smo itekako uplovili u informatičke vode, u razne navigacione i GPS-sisteme, G-mreže i sl, onda itekako ima logike i praktičnekoristi da i ulice prilagodimo tim raznim geometrijskim zahtjevima, algoritmima i programerskim koordinatama i tablicama.

No ne lezi vraže – mi nismo New York - City. Mi smo Rožaje, grad od 15-tak hiljada stanovnika, gdje svako svakog poznaje, ali Rožaje koje mnogo volimo, koje je naše srce i naša duša, naša tradicija, naša kultura, naš identitet, naša starevina, gdje su živjeli, radili, halparali i umirali naši djedovi i očevi, koje nismo zaboravili i othajali, pa zato ni naše Rožaje, još nije, neće i ne damo da bude obezličeno.

Nije sramota čuvati svoje vrijednosti i svoju tradiciju, uz, naravno usvajanje svih naprednih i savremenih dostignuća, ali, naše drago Rožaje nije stasalo da bude pretvoreno u proste ili složene brojeve, u obične brojke i cifre, rimske ili arapske, u neke statističke greške i zabilješke i da tako ostane bez duše, bez srca bez svoje vjekovne prepoznatljivosti. Ko danas u Rožajama svaka ulica ima svoju dušu, kao da je živa, jer nas ona podsjeća na našu prošlost, na naš identitet, na naše porijeklo, naše izvore i postojbinu. Zato želimo da čuvamo uspomene na sve te naše stare – rahmet im duši, na sve one koji su u ovome gradu ostavili dio sebe, bez obzira koje su vjere i nacije bili.

Na stranu to što će preimenovanje postojećih ulica zahtijevati ogromne i bezrazložne troškove i za društvo i za državu, i što je najgore, za obične građane, koji u vremenu ovakvih kataklizmičnih ekonomskih kriza, virusa i strahova, treba još da mijenjaju adrese svog prebivališta.

Prema tome, ovaj moj tekst poručuje svima nama koji jesmo zavičajno Rožajci da damo puni doprinos očuvanju identiteta i svega onoga vrijednog što služi prepoznatljivosti našega grada. Zato, ovdje i ja ponavljam neke već svima znane stvari: Pri davanju imena ulicama uzimaju se u obzir ličnosti iz historije, književnosti, umjetnosti i nauke, koje su imale veliki značaj za određeni narod, ili širu zajednicu i nisu sporne za narode koji žive na teritoriji grada. Dalje, važno je uvažavanje nacionalne strukture stanovništva grada – adekvatna zastupljenost likova, odnosno događaja iz historije, kulture i tradicije građana koji tu žive. Nije sporno da treba poštovati dosadašnje nazive ulica datih po likovima i događajima iz NOB-a i ZAVNOS-a, koji predstavljaju simbole antifašizma – naravno prioritet dati lokalnim herojima i borcima sandžačkih narodnooslobodilačkih jedinica.Također treba imati u vidu da nazivi ulica, trgova i naseljenih mjesta predstavljaju ličnu kartu svakog grada, čuvaju tragove historijskih okolnosti, civilizacijskih i kulturnih prožimanja i kohabitacije. Imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i naseljenih mjesta je pravna, urbanistička, kulturološka, tradicionalna, historijska i politička kategorija koja svjesno oblikuje identitet jednog grada i njegovih stanovnika. Ovaj proces, također, ima i veoma važnu ulogu u svakodnevnom životu građana i ostvarivanju njihovih prava i dužnosti. Ovdje posebno treba ukazati na pogrešku brisanja dosadašnjeg naziva ulice – Karavanski put. Jer taj naziv asocira na vrijeme kriza, ratova, gladi, opstanka i spasa ne samo za narod Rožaja, nego i cijele okoline, čak Bihora, pa sve do Bijelog Polja, kada su ljudi tražili hranu, žito, odjeću i obuću na Kosovu, odnosno kada su izbjeglice nalazile spas bježeći karavanskim putem u pravcu Peći i Kosova. Taj put spasa Rožaje ne bi nikad trebalo da zaboravi.

Imajući u vidu da su širenjem gradskih granica Generalnim urbanističkim planom Rožaja, mnogi putevi dobili status ulice, te da su se formirala nova naselja i nove ulice, koje polaze od već ranije formiranih ulica kojima je utvrđen naziv, a istovremeno čine njihove krakove, pa se sada javila potreba za davanjem novih naziva ulica. Napominjemo da ako bismo preimenovali neke dosadašnje ulice, stvorili bismo nemale poteškoće građanima u pribavljanju ličnih isprava, iz razloga što ne bi bila usklađena nomenklatura ulica i kućnih brojeva na terenu sa ličnim ispravama. Prijedlog brojčanih naziva ulica koji je, kako se na društvenim mrežama već raspravlja, dala aktuelna vlast, ne odražavaju ono što Rožaje jeste, niti se mogu smatrati odrazom identiteta grada i građana koji u njemu žive. Zato u želji da dadne svoj skroman doprinos davanju naziva novim ulicama u Rožajama, pisac ovih redova je uzeo sebi za parvo da predloži neke od zaslužnih ličnosti koje bi mogle biti uzete u obzir prilikom imenovanja novih ulica u Rožajama:

ROŽAJCI
1. Ulica Šemsi paše Biševca
2. Ulica Ahmeda ef. Ganića
3. Ulica Iljaza Ćatovića
4. Ulica Jakupa Kardovića
5. Ulica Mujka Mukovića
6. Ulica Hilmije Ćatovića
7. Ulica Zaima Azemovića
8. Ulica Meda Pećanina
9. Ulica dr Avdulaha Kalača
10. Ulica Muratage Kurtagića
11. Ulica Šuća Nurkovića
12. Ulica Miluna Ivanovića
13. Ulica Hazba Fetahovića
14. Ulica Ahmeta Agića
15. Ulica Omera Dacića
16. Ulica Abdulaha Nokića
17. Ulica Redžepa Kuča
18. Ulica Binjaka Ljajića
19. Ulica Azema Dacića
20. Ulica Huseina Dacića
21. Ulica Kamila Balkana (Dacića)
22. Ulica Redžepa Dedeića
23. Ulica Adema Kurtagića
24. Ulica Amira Dautovića
25. Ulica Ahmeda Dace
26. Ulica Adema Hadžića
27. UlicaJusufa Fazlića
28. Ulica Ramiza Bitevije
29. Ulica Hilma Hadžića
30. Ulica Ćerima Nurkovića
31. UlicaHadži Hasana Bećiragića
32. Ulica Meha Kalača
33. Ulica Ćamila Topalovića
34. Ulica Alije Matovića
35. Ulica Đuke Šabović
36. Ulica Fatime Šabović
37. Ulica Šemsa Kujevića
38. Ulica hafiz Jusa Agića
39. Ulica Omera Kurpejovića
40. Ulica Hivzije Ćatovića
41. Hadži Sefa Hadžića
42. Ulica Ešefa Husića
43. Ulica Hilmo Pepića
44. Ulica Hamdije Nurkovića
45. Ulica Iljazage Halilovića
46. Ulica Hadži Tahira Sutovića
47. Ulica Osmana Kurbardovića
48. Ulica Ganić Jusa
49. Ulica Fetahović Omera
50. Ulica Zejnelagić Osmana


1. Ulica sultana Murata (U njegovo vrijeme osnovano Rožaje (Trgovište)
2. Ulica Mehmeda Užičanina
3. Ulica Ćamila Sijarića
4. Ulica Huseina Bašića
5. Ulica Jašara Redžepagića
6. Ulica Hamdije Šahinpašića
7. Ulica Muhameda Abdagića
8. Ulica Ismeta Rebronje
9. Ulica Ferhat - beg Draga
10. Ulica Jonuza Međedovića
11. Ulica Goraždanska
12. Ulica Huseina Đoze
13. Ulica Mehmeda ef. Višegrađanina
14. Ulica Avda Međedovića
15. Ulica Saliha Gaševića
16. Ulica Rahmana Hadrovića
17. Ulica Ibrahima Biočaka
18. Ulica Hamdije Koničanina
19. Ulica Ami Bue (putopisac)
20. Ulica Šemsetin Sami (putopisac)
21. Ulica Mehmeda Handžića
22. Ulica Četvrte sandžačke brigade
23. Ulica Treće sandžačke brigade
24. Ulica Miroslava Krleže
25. Ulica Bosanska
26. Ulica Fočanska
27. Ulica Alije Isakovića
28. Ulica Aćifa ef. Skenderovića
29. Ulica Čanakkale
30. Ulica Alije Džogovića
31. Ulica Arifa Sarajlije
32. Ulica Safeta Mavrića -Ćaka
33. Ulica Envera Čolakovića.
34. Ulica Safvet bega Bašagića.
35. Ulica Muse Ćazima Ćatića.
36. Ulica Maka Dizdara.
37. Ulica Reisa Džemaludina Čauševića.
38. Ulica Milana Kovačevića
39. Ulica Mehmed Nurudin Vehbi ef. Šemsekadić
40. Ulica Saliha Gaševića
41. Ulica Mehmed Šaćir Kurtćehajić
42. Ulica Hilmije Kajabegović
43. Ulica Huzeira Dervovića
44. Ulica Rasima Muminovića
45. Ulica Sretena Vukosavljevića
46. Ulica Nedžada Ibrišimovića
47. Ulica Meše Selimovića
48. Ulica Sjeverin
49. Ulica Štrpci
50. Ulica Skopska