New York - Plav
ZA POTREBU KUPOVINE PLACA ZA KUĆU PORODICI RAH. SAFETA HUSEINOVIĆA SAKUPLJENO $17,150
Autor: B.net
Objavljeno: 14. Jun 2020. 16:06:59


Početkom maja 2018., nakon višegodišnje teške bolesti, u 54. godini života na ahiret je preselio Safet (Adem) Huseinović iz Plava, iza kojeg je u teškom socijalnom stanju ostala supruga Elvedina sa kćerkom i tri sina.

Ministrastvo rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore preko ministra Kemala Purišića, izdvojili su sredstva za izgradnju desetak kuća u Plavu za socijalno ugrožene porodice koje su bez krova nad glavom, među kojima je i porodica Huseinović. Međitim, porodici Huseinović da bi kuća bila izgrađena potreban je plac. Nekon višemjesečnog traženja odgovarajućeg rješenja u čemu je bilo uključeno više osoba, uključujući i ministra Purišića, pronađen je plac od četiri ara u Bobezama, nadomak Plava.

Islamska zajednica i Kulturni centar Plav-Gusinje u New York na čelu sa predsjednikom odbora Smajljom Srdanovićem pokrenuli su “blic akciju” za prikupljanje sredstava za izmirenje obaveza pogodbene cijene za plac. Zahvaljujući nesebičnom odozivu članova IZ Plav-Gusinje u New Yorku, koji uvijek blagovremeno reagiraju na humane izazove, u rekordnih par dana sakupljeno je $17,150, time je akcija zaključena. Spisak donatora možete pogledati na službenoj stranici izpgny.com.

Nakon preseljanja na ahiret rah. Safeta Huseinovića, Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija (BANA) s ciljem zacrtanih planova edukacije naše djece bez oba ili jednog roditelja, kao i socijalno ugroženih porodica, preuzela je na sebe stipendiranje školovanja kćerke Džeilane. Već dvije godine uplaćuju stipendije, tako će ostati sve dok bude dostavljala dobre postignute rezultate i upis u narednu školsku godinu i razred.