PARLAMETARCI, POLITIČARI I POLITIKANTI
Autor: Avdo Metjahić
Objavljeno: 24. Sep 2019. 01:09:10


AVDO METJAHIĆ: Pošto su parlamentarni izbori jedna velika odgovornost ljudi i glasača, samo bih dao nekolko prijedloga, koji sigurno će bit od koristi glasačima. Ako ljudi vjeruju u demokratiju, onda glasajte za ljude sa iskustvom i to pozitivnim i koji su se dokazali kao pravi predstavnici svoga naroda. Da bih bio predstavnik svog naroda, taj čovjek mora u sebi imat patriotskog naboja, tako da bih donosio pozitivne rezultate svojim glasačima.
Prijevremeni parlamentarni izbori koji su u procesu u Republici Kosovo, zahtjevaju veliko probirivanje kandidata, pa sve onda prosijat kroz sito, kao što se sije brašno za kruh, koji nas održava u životu.

Lijepo je vidjeti mlada čovjeka, koji se bori i želi biti predstavnik svog naroda u parlamentu ili pak skupštini države u kojoj živi. Svakako svijet na mlađima ostaje, ali za tako nešto postoji kojega se mora glasačko tijelo pridržavati. Mislim narod koji glasa, odnosno one koje bira, treba da zna šta njemu ili pak njima treba da društvo i država im omogućili da bi bolje i lakše živjeli.

Kao što znamo da je parlament u državi je pravno srestvo zaštite građana na razini države. Tako treba da znamo koji i kakvi se ljudi šalju u prlament / skupštinu države u kojoj živimo. Ljudi za ovakve funkcije se biraju, prema njihovom dosjeu, odnosno njihovom priješnjem učinku, te da njegove aktivnosti kao prestavnika naroda počinje od mjesnih odbora do opštinskih skupština, pa ako položi ispit pred glasačima na tim nivoima, on ili ona se šalju prema parlamentu. Ne zato što ta osoba hoće, nego zato što ga narod traži i hoće, pa mu i vjeruje. Na ovakvim funkcijama ne smije biti protekcije, nit naginjanja po krvnoj i prijateljskoj liniji, nego direktno zbog učinka kojeg je taj kandidat odradio u društvenim institucijama nižeg ili višeg ranga za narod, opštinu, regiju i državu. Narod ili glasači često griješe, ne misleći za svoj položaj u državi, glasa i šalje klimoglavce u najvišim državnim tijelima, koji za vrijeme svog mandata, nisu donijeli ama ni jedan amadman, a kamoli da je prihvaćen i prošao. Ovo se dešava svaki put, kad se glasaju neiskusni ljudi i kojima nije stalo do naroda, nego je tu zbog debele place. Takvih smo se nagledali u posljednjih 30 godina na tim našim domovinskim prostorima.

Aktivnost jednog čovjeka ili žene u društvenim funkcijama počinje najprije u kulturnim organizacijama i političkim strankama, pa preko mjesnog odbora do opštinske skupštine, gdje taj period nije baš kratak. To sve liči na oficirski kadar u armiji, gdje se počinje od najnižeg čina, pa prema sposobnostima taj oficir ide naprijed i jedan dan dolaze i do generala, možda. Kako bi bilo da jedan niži oficir odjednom preskoči sedam činova i preuzme komandu nad divizijom. Je li ovo realno, pitamo svakog čovjeka koji misli za svoj položaj u društvu, pa i položaj njegovih potomaka sutra. Loš položaj se stiče lošim glasanjem i to košta sviju nas dugi niz godina u budućnosti. Ovdje se govori o demokratiji, gdje narod mora bit svjestan svojih prava, koja se stiču preko ovi prestavnika odnosno parlamentaraca.

Pošto su parlamentarni izbori jedna velika odgovornost ljudi i glasača, samo bih dao nekolko prijedloga, koji sigurno će bit od koristi glasačima. Ako ljudi vjeruju u demokratiju, onda glasajte za ljude sa iskustvom i to pozitivnim i koji su se dokazali kao pravi predstavnici svoga naroda. Da bih bio predstavnik svog naroda, taj čovjek mora u sebi imat patriotskog naboja, tako da bih donosio pozitivne rezultate svojim glasačima.

Na kosovske prlamentarne izbore se toliko kandidata prijavilo, i to neiskusnih, pa zato svi treba da dođu i prođu kroz vaše sito i rešeto, jer i vrijeme je da taj bošnjački narod na Kosovu shvati, šta im donose greške pri izboru.

Moji Bošnjaci na Kosovu, imaju par pravih patriota, koji su se dokazali dosad i koji su radili za svoj narod ali i državu Kosovo.Jedan koji se u vrhu izdvaja je Ćerim Bajrami koji je od samog početka i angažovanja u društvenim institucijama donosi plodove. Puno je uradio na društveno-kulturnom i političkom polju. Pored ostaloga je idejni nosilac, kako bi naši rekli, bajraktar nastave na bosanskom jeziku u školama na Kosovu.

Zaista na svakom polju djelovanja, njegov učinak je izuzetno velik. Za mnoge koji bi da preskoče sve ono što je Ćerim Bajrami uradio i prošao trebao bi mu dug zalet da bi možda bio prestavnik u parlamentu ili pomoćnik ministra dijaspore, gdje je Bajrami pokazao visok stepen odgovornosti. Ćerim Bajrami je jedini koji sa sigurnošću zna šta treba njegovom narodu i svojim glasačima. Jer njegovo dugogodišnje angažovanje u društvenim organizacijama i dravnim institucijama, je vrijedno, što narod kaže, dukata.

Bošnjaci i glasači Kosova, ne pravite iste greške, koje su nepopravljive, nego dajte glas najboljem onom koji u sebi ima najviše intelektualnog i patriotskog naboja i koji će vam samo donostit pozitivne rezultate. Jest, to je svakako Ćerim Bajrami, najpouzdaniji političar u Bošnjaka u Republici Kosovo.Pošto Bošnjaci trebaju glasati za najmanje tri predstavnika u parlamentu, svakako još jedan mladi čovjek zaslužuje pažnju glasačkog tijela. Taj mladić pokazao se dok je obavljao funkciju Savjetnika ministra infrastrukture i transport u Vkadi Republike Kosovo, donosio je svom narodu samo dobro, kojeg taj narod ne smije zaboraviti. Jest’ mlad ali intelektualno potkovan pa i duševno i patriotski odan svom narodu. To je Avdo Đešević! Ovog maldog čovjeka bih uvijek želio imat kraj sebe.

Mene kao čovjeka sa tih prostora ne zanimaju stranke i partije, nego me zanimaju progresivni ljudi, koji će radit za moj narod i popravit mu položaj u Republici Kosovo. Samo da ponovim, kao prvo, Ćerima Bajramija bih uvijek želio imati kao čovjeka u blizini mene i kao mog predstavnika u državnim institucijama.

A drugi koji zaslužuje moju pažnju i mnogih svjesnih je svakako Avdo Đešević.
Obojici želim velik uspjeh, i da dobiju na izborimam pa i da tijesno sarađuju, za dobro svog naroda.

Srećno!