KOSOVO - KOLONIZACIJA I KOLONIZATORI
Autor: Avdo Metjahić
Objavljeno: 17. Jun 2019. 17:06:47

AMBASADORICA KOSOVA VLORA ČITAKU OPET U UN-u DAČIĆU ODRŽALA LEKCIJU


AVDO METJAHIĆ: Najveća kolonizacija Kosova se desila poslije agrarne reforme 1924. godine, gdje su oduzeti posjedi, koji su bili u vlasništvu aga, begova i albanskih zemljo-posjednika, a naseljena je pravoslavcima, iz Srbije i Crne Gore i siromašnih predjela gdje su živjeli pravoslavci, koji su prije ili kasnije prihvatili Servsku religiju, a ne pravoslavstvo.
Od kako svijeta postoji, postojali su kolonizatori, koji su prigrabili tuđa dobra. Osvajali su zemlje i reone, koje su bile privlačne za eksplotaciju, gde su ubirati odnosno pljačkali tuđa dobra, da li to bilo milom (što se nije dešavalo) ili pak silom. Posljednji kolonizatori su bile kraljevine Evrope; Engezi, Francuzi, Španci i Italijani, mada su i male kraljevine Evrope poput Portugala, Belgije drugih, bili kolonizatori u zemljama Afrike i Azije, pa i južne Amerike. Španci i Portugalci su osvojili južnu i cetralnu Ameriku, a Englezi i Francuzi Sjevernu Ameriku, mada već u XVIII vijeku doseljenici Sjeverne Amerike bore se da se otarase jarma kolonijarizma, i ako su većina poticali baš od tih kolonizatorskih naroda. Amerika se je otarasila Engleskog kolonijalizma, poslije oslobodilačkog rata 1776., i postala prva i za jedno dugo vrijeme jedina demokratska zemlja svijeta. Nema potrebe pominjat Francusku revoluciju i ako je postala republika, Francuska je nastavila i dalje sa kolonizacijom u Africi pa i u Aziji, te da bi opljačkala njihova dobra činila je velika zvijerstva, uključujući i genocid, nad tim narodima. Vrijeme kolonijalizma i ekpenzija je prohujalo, ali je samo ostao uticaj na neke kolonije, odnosno monarhije koje su ti isti kolnizatori stvorili.

Prije nedjelju dana u Vijeću sigurnosti UN-a, šef srpske doplomatije (pjevač po profesiji) Ivica Dacić, osuo je paljbi na izaslanicu Republike Kosova u UN-u, Vloru Citaku, koja je govorila o stoljetnjem ugnjetavanju i kolonijanuzmu Republike Kosova od strane Servije, što je bio realan povod da se proslavi dvadesetogodišnjica oslobođenja Kosova. Dok je razgovarala sa izaslanicima SAD-a i Velike Britanije, srpski šef dimlomatije joj je prišao i počeo vikati i vrijeđati je, govoreći: “Ti s kojima sjediš su vaši kolonizatori", pa i: “Ajde, bre. Glupi ste koliko ste teški”. Svojim divljačkim istupom pozvao je poslanicu Citaku da dokaže koji su albanski hitorijski spomenici postojali 13. ili pak u 14. vijeku na Kosovu, nazvajući bezobrazlukom njene izjave pa kaže: “Ali reći za Srbe da su kolonizatori, da su vladali a ne živjeli na Kosovu, to je bezobrazluk".

Šef diplomartije Republike Kosovo Pacoli je kasnije izjavio: - “Srbijanski ministar Dačić je dobar za kazalište, ali prilično loš za diplomatsko ponašanje. Njegovo ponašanje prema veleposlanici Vlori Citaku je sramotno. Da, već 20 godina uživamo u slobodi od srpskog kolonijalnog aparthejda. To je gotovo, Kosovo je nezavisno. Tačka”!, - napisao Pacoli.

E pa sad da vidimo koliko je kosovska diplomatija u pravu ili pak srpska, koja još plače za Kosovom koje je nezavisno, kao što plaču i za izgubljenom bitkom na Kosovu iz 1389. godine.

Jest, istana je, došlo je do dekolonizacije i odbacivanje srpskog aparthejda na Kosovu. Došlo je do slobode albanskom narodu, poslije više nego sto godina ropstva, jer je Kosovo u srpskom ropstvu od 1912. godine, odnosno od 1918. godine kad je Kosovo kolonizovano. Što se tiče takozvanih historijskih spomenika postoje nekolko crkava koje su pravoslavne, ali ne srpske, jer Srbije nije postajalo, sem naroda kojeg su Evropljani nazivali Servima, a oni sebi prozvali kasnije odnosno poslije Prvog svetskog rata Srbima, tobožnjim potomcima Slavena, i ko mu ga još đavo zna sa kime bi htjeli da se vežu jer i sa Kinezima šuruju, pa se može desiti da imaju u sebi i kineske krvi. Servi sebi smatraju i “nebeskim narodom” a nije daleko dan kad će neko od ckvenih dosojanstvenika i velikosrba izjavit da su naprvo stigli sa Marsa, pa postali Servi na planeti zemlji.

Kod Serva istina je zabranjena (kao moralni odnos Serva), gdje jedan o očeva nacije, (a imali su ih bukadar) napisa i ostavi svojim potomcima sljedeću nemoralnu i nakaradnu misao o svom narodu kao istinu gdje kaže, pa citiram: "Lažemo da bi smo obmanuli sebe, da utešimo drugog; lažemo iz samilosti, da nas nije strah, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju i tuđu bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid našeg patriotizma i potvrda naše urođene intelegencije, lažemo stvaralački, maštovito i inventivno”.

Jest, baš tako je! Lažeš i ti Dačiću, kao i svi tvoji predhodnici, jer iver ne pada daleko od klade.

Kosovo je puno stoljeće bilo kolonizovano, Kosovo je bilo potlačeno preko sto godina, od servske kolonizatorske i okupatorske čizme, koju je osjetio svaki onaj koji nije bio Serva. Najveća kolonizacija Kosova se desila poslije agrarne reforme 1924. godine, gdje su oduzeti posjedi, koji su bili u vlasništvu aga, begova i albanskih zemljo-posjednika, a naseljena je pravoslavcima, iz Srbije i Crne Gore i siromašnih predjela gdje su živjeli pravoslavci, koji su prije ili kasnije prihvatili Servsku religiju, a ne pravoslavstvo. Samo na Kosovu od osamdesetih do 1999. godine. i to najviše dok je vladao Servijom njegov predhodnik Milošević, podignuto je stotine crkava i ckvica, na Kosovu, u mjestima gdje nikad nije bilo Serva, ma da ih je podizano u dobi agrarne reforme i sve do 1941. godine. Crkve su podizane devedesetih godina u gradovima Kosova, po parkovima, koji su namjenjeni narodu za odmor i rekraaciju, pa čak je jedna takva crkva podignuta u kompleksu Prištinskog uneverziteta. Pitanje za pjevača Dačića; da li su i ove crkve historijski spomenici Serva, ili su pak dokazi, što i jesu, da su Servi tu vladali i prosipali svoju pokvarenu umjetnost terorizma i aparthejda. Ti Albanci su živjeli i to u većini od Niša do Albanije, a šta je sa tolikim narodom kojeg su protjerali prvo vlasti Obrenovića i gdje su njihovi potomci.
Jednostavan odgovor je, u današnjoj Turskoj gdje živi oko šest miliona potomaka tih Albanaca
Jednom riječju, Srbi su narod koji izaziva nesreće, pa presjednik Francuske Jacques Chirac ih okarakterisao ovako: “Srbi su narod bez zakona i bez vjere. To je narod razbojnika i terorista”!

Iako ima izuzetaka, ali ovo je istina, jer deset ljudi pa ni hiljada ne čine hesapa u devet miliona ljudi izgubljenih u lažima, koje im servira njihova crkva pa do takozvane intelektualne elite, koja je u zabludi, jer lažima dolazi kraj i počinje vladati istina. Pa evo šta kažu oni koji gaje istinu: “I najgorča istina bolja je od najslađe zablude. Istina ne nastaje u razumu, niti je razum mjesto njenog stvaranja. Razum je tu da otkrije istinu. Razum nije izvor istine. Istina je postojala i prije razuma.”

Dačiću i svim njegovim pajtašima koje on prati i koji ga prate, poručujemo da se spuste na zemlji, jer narodi koji su prošli kroz vaše torture, nisu više tako mali a nisu ni plašljivi, pa može bit velikog iznenađenja.