Za najbolje djelo objavljeno u 2015. i 2016. godini iz humanističkih i društvenih znanosti
ODLUKA O DODJELI PLAKETE HASAN KAIMIJA
Autor: BMG
Objavljeno: 06. Jun 2017. 14:06:09


Na svojoj 3. sjednici, održanoj 30.5.2017. godine, Žiri za dodjelu nagrade “Hasan Kaimija” za 2017., u sastavu: dr. Amir Karić, predsjednik, dr. Sead Seljubac, član, i dr. Adib Đozić, član, donio je odluku da se Plaketa “Hasan Kaimija” za 2017. za najbolje djelo objavljeno u 2015. i 2016. godini iz humanističkih i društvenih znanosti dodijeli autoru Halidu Buliću, za djelo Teme iz lingvističke bosnistike, koju je izdao Institut za bosanski jezik i književnost, u Tuzli, 2016. godine.

Obrazloženje:

Knjiga Halida Bulića Teme iz lingvističke bosnistike predstavlja, zasigurno, vrijedan i značajan doprinos lingvističkoj bosnistici, ali i lingvistici uopće. Sačinjena je od tematski raznovrsnih tekstova, a strukturno je podijeljena na pet tematskih cjelina. Teme iz lingvističke bosnistike objavljene su 2016. godine u izdanju Instituta za bosanski jezik i književnost u Tuzli, a knjiga ima 268 stranica. U prvom dijelu knjige nalaze se tri rada u kojima autor problematizira pitanje veznika u bosanskom jeziku. U okviru drugog poglavlja tretira se pitanje pridjeva u bosanskom jeziku. U trećem, opsežnijem dijelu knjige nalazi se šest radova koji tretiraju različite teme. Četvrtu cjelinu čine dva teksta a peto, ujedno i posljednje, poglavlje čine četiri rada. Na kraju knjige nalazi se popis literature, bibliografski podaci o radovima objavljenim u ovoj knjizi, imenski indeks, predmetni indeks te podaci o autoru.
Teme iz lingvističke bosnistike mogu se preporučiti kao izuzetno korisno gradivo kako za široki krug stručnjaka tako i za studente. Knjiga je značajna i zbog činjenice da je autor u svojim radovima jasno i sistematično pružio uvid u dosadašnja istraživanja datog problema, ali i ponudio nova moguća rješenja. Stoga, ova će knjiga sigurno koristiti svima onima koji se bave savremenim bosanskim jezikom, a posebno morfologijom, sintaksom i stilistikom, potpisao je Žiri u sastavu: dr. Amir Karić, predsjednik, dr. Sead Seljubac, član i dr. Adib Đozić, član.