Saopćenje Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije iz New Yorka
REGISTRACIJOM RAVNOGORSKOG POKRETA I CRNA GORA POTVRDILA DA JE ČETNIČKA
Autor: B.net
Objavljeno: 30. Apr 2016. 17:04:42

NEKAD: Zločinci iz Drugog svjetskog rata


Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija (BANA) sa sjedištem u New Yorku najoštrije osuđuje legalizaciju Ravnogorskog četničkog pokreta čiju je registraciju zvaničnim rješenjem od 18. aprila 2016. godine odobrilo Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Crne Gore (MUP CG).

Poražavajuće je i ne shvatljivo za ljudski um da jedna zvanična državana institucija, MUP CG, koja u opisu svoga posla, između ostaloga ima za cilj zaštitu građana, suzbijanje od terorizma, zločina, kriminala..., da unotač tome donese rješenje i legaliziraju rad crnogorsko-srpske pravoslavne paravojne, terorističke i zločinačke organizacije, koji su po zlu i zločinima poznati kao Ravnogorski četnički pokret, a sada će u miru kao u i ratu sa kamama djelovati na tlu Crne Gore.

Četnici širom Bosne i Hercegovine i Sandžaka nad bošnjačkim narodom kako u vremenu Drugog svjetskog rata, tako i u vremenu srpsko-crnogorske agresije na BiH 1992 – 1995. isticali su se sa raznim oblicima barbarizma, brutalnosti, zlostavljanja, klanja, silovanja, pljačkanja, istrebljenja, jednom riječju genocida. I nakon svega toga što je poznato javnosti, ali i institucijama balkanskih država, MUP CG umjesto da potpuno iskorijeni rad takvim fašističkim zločinačkim organizacijama oni registracijom pospješuju terorizam i zločin nad svima onima koji nisu pravoslavci i koji se ne osjećaju Crnogorcima odnosno Srbima. MUP i institucije Crne Gore svjesno i planski su udarili na sve žrtve genocida nad kojima su se srpsko-crnogorski četnici iživljavali.

Preživjele žrtve genocida i potomci žrtava genocida iz BiH i Sandžaka okupljeni u Bošnjačko-američkoj nacionalnoj asocijaciji, čiji članovi porodica su brutalno klani i silovani od strane srpsko-crnogorskih Ravnogoraca, osuđuju ovaj necivilizacijski čin MUP-a Crne Gore, zvaničog režima kao i svih političkih subjekata u CG. Također osuđujemo NVO sektor u CG koji šute na ovaj krajnje neljudski čin legaliziranja rada jedne paravojne fašističke organizacije. Posebnu osudu upućujemo stranci i njenim zvaničnicima koji sebe izdižu kao da su predstavnici Bošnjaka, participiraju u crnogorskoj vlasti a šute radi ličog šićara.Sa ovim činom crnogorski vlastodršci su potvrdili, ono što Bošnjaci dobro znaju, da Crna Gora jeste četnička i fašistička, i sve zločine koje su četnici počinili da su rađeni planski i uz odobrenje državnih vlasti kroz vrijeme, uključujući i aktuelnu crnogorsku vlast koji su od raspada SFRJ milionima porodica zavili u crno. Kroz historiju, zločinima genocida nad Bošnjacima, pokazali su da im upravo tragovi zaudaraju zlodjelom i nečovječstvom! Tako im poručuje genocidni pjesnik čije zločinačko nedjelo slijepo slijede i provode u praksu. Sa ovim sramnim činom potpuno je ogoljena istina o tzv. europskoj Crnoj Gori.

Registracija četničkog pokreta je jedan od dokaza, ali i velika opomena Bošnjacima, da uvijek i na svakom mjestu trebaju i moraju podsjećati na srpsko-crnogorske ratne zločine i genocid koji su kroz vrijeme činili zlikovci poput Mihajlovića, Đurišića, Miloševića, Karadžića, Mladića, Bulatovića, Đukanovića, Šešelja...!

Crna Goro, sramno da sramnije ne može biti! - piše u saopćenju Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije.


SADA: Crnogorski četnici