ENGLESKO IZDANJE "SIRE" PROFESORA SAFVETA HALILOVIĆA OBJAVLJENO U KAIRU
Autor: Preporod
Objavljeno: 15. Jan 2016. 15:01:55
ENGLESKI / ENGLISH

U Kairu je, u izdanju renomirane izdavačke kuće Dar al-Salam, izašla Sira na engleskom jeziku dr. hfz. Safveta Halilovića, profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Knjigu je na engleski jezik prevela Edina Neretljak, a urednik ovog izdanja je svjetski poznata profesorica anglistike i islamskih nauka prof. dr. Hadeer Abo Al-Nagah.

Sira je do sada na bosanskom jeziku doživjela pet izdanja, a ova izdavačka kuća koja, inače, ima izvrsnu mrežu distributera u svijetu, knjigu će učiniti dostupnom čitaocima u mnogim zemljama svijeta.

Ovo je, inače, deveta knjiga profesora Halilovića koju publikuje kairski Dar al-Salam: dvije su objavljene na arapskom, dvije na njemačkom a pet knjiga na engleskom jeziku. Na ovaj način se nastavlja tradicija bošnjačkih alima koji su pisali na nekom od stranih jezika, i čija djela su također prevođena izvan granica Bosne i Hercegovine. (Preporod, br. 1060, 15. januar 2016.)