Bošnjaci.Net saznaju: Sutra u Briselu će se govoriti i o sudskoj odluci protiv Ibrahima Čikića
INTERNACIONALIZACIJA SLUČAJA IBRAHIM ČIKIĆ
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 30. Nov 2014. 16:11:42

Internacionalizacija Slučaja Ibrahim Čikić


Web magazin Bošnjaci.Net saznaje, Pozitivna Crne Gore sutra u Briselu podnosi dva amadmana Parlamentarnom odboru Eropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje. Kako saznajemo poslanica u Skupštini Republike Crne Gore Azra Jasavić, u utorak u Briselu između ostalog će govoriti i o skandaloznoj presudi i produženom zločinu u vidu parničnih građanskih parnica nad Ibrahimom Čikićem. Odmah nakon nastupa Bošnjaci.Net će prvi objaviti kompletan govor poslanice Jasavić. Za sada našim čitateljima predstavljamo dva dodatna važna amadmana koje su u ime Pozitivne potpisali poslanik Darko Pajović i poslanica Azra Jasavić. Amandmani su naslovljeni na:


Poslanica Azra Jasavić u Briselu će govoriti i o slučaju Ibrahim Čikić
PARLAMENTARNI ODBOR EVROPSKE UNIJE I CRNE GORE ZA STABILIZACIJU I PRIDRUZIVANJE
Pozitivna Crna Gora dostavlja
Amandmane
na
Nacrt Deklaracije i preporuke POSP-a


Nakon tačke 4. Deklaracije dodati dvije nove tačke koje glase:

“5. Iskazuje zabrinutost zbog nekaznjivosti za ratne zločine uz podsjećanje na potrebu da Crna Gora mora da pojača svoje napore u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina i efikasno istražuje, goni, sudi i kažnjava ratne zločine, u skladu s međunarodnim standardima.

6. Iskazuje zabrinutost zbog donošenja pravosnažne sudske odluke u slučaju Ibrahima Čikića kojom se ograničava sloboda izražavanja imenovanog, iskazana kroz knjigu „Gdje sunce ne grije“ u kojoj je iznio sjećanja na brutalnu zatvorsku torturu kojoj su pripadnici bošnjačkog naroda bili podvrgnuti 1994. godine u policijskoj akciji „Lim“ kada je na vlasti bila jedinstvena Demokratska partija socijalista.“