Saopćenje za javnost Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda BNV-a
BNV: CRNOGORSKA VLAST LEGALIZUJE OKUPACIJU SANDŽAKA I GENOCID NAD BOŠNJACIMA I ALBANCIMA
Autor: B.net
Objavljeno: 23. Jul 2013. 16:07:10

Dr. Muratović (BNV): Nema nikakve sumnje da su 1912. godine izvršeni strašni zločini nad bošnjačkim stanovništvom na teritoriji Južnog Sandžaka, kao što nema nikakve sumnje da je ova odluka, nakon oslobađajuće presude za deportaciju Bošnjaka 1992. godine, još jedan u nizu dokaza o karakteru odnosa vladajuće garniture u Crnoj Gori prema Bošnjacima uopšte.
Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda BNV-a najoštrije protestira protiv odluke Skupštine općine Berane o dodjeli najvišeg priznanja Opštine Udruženju ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine.
Naime, u povodu Dana opštine žiri koji je bio većinski sastavljen od vladajućih SDP-a i DPS-a donio je odluku da prva nagrada Opštine ove godine ode u ruke onih čija je, kako kaže njihov predsjednik Udruženja, jedina zasluga to što su “oslobodili Berane od Turaka 1912. godine”.

Godine 1912., srpska i crnogorska vojska okupirale su i podijelile Sandžak.
Kod spominjanja ratnih ciljeva, kralj Nikola je prvenstveno isticao „oslobođenje Zete i zemlje Nemanjića“ i „Osvetu Kosova“, kao i historijsko-tradicionalne motive, zanemarujući etnografski i demografski pristup, kao i demokratske slobode, a također i realno stanje na teritorijama koje je planirao da zauzme.

Ulazak srbijanske i crnogorske vojske u Sandžak bio je praćen brojnim zločinima i zloupotrebama, posebno od strane crnogorske, ali i grčke i bugarske vojske, koje su činjene nad civilnim bošnjačkim i albanskim stanovništvom, od prvih prelaza preko Tare, do Mojstira, Plava, Gusinja i Đakovice.

U jednom izvještaju komandanta kolašinske brigade, upućenog kralju Nikoli novembra 1912. godine, takav odnos izražen je u shvatanju da je, kako se ističe, „ukorijenjeno mišljenje da se prema Turčinu Srbin ne bi mogao ogriješiti“, bez obzira šta da mu uradi.

Nema nikakve sumnje da su 1912. godine izvršeni strašni zločini nad bošnjačkim stanovništvom na teritoriji Južnog Sandžaka, kao što nema nikakve sumnje da je ova odluka, nakon oslobađajuće presude za deportaciju Bošnjaka 1992. godine, još jedan u nizu dokaza o karakteru odnosa vladajuće garniture u Crnoj Gori prema Bošnjacima uopšte.

Ovakvim odnosom im zapravo pokazuju koliko cijene njihov značaj i ulogu u dobijanju nezavisnosti Crne Gore kojim činom se je, između ostalog, i međunarodno-pravno legaliziralo ono što se je desilo 1912. godine, tj., okupacija Sandžaka i genocid nad Bošnjacima i Albancima.

Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda BNV-a poziva sve autoritete Bošnjaka i muslimana u Crnoj Gori da dignu svoj glas protiv ove zastrašujuće i fašisiodne odluke i sarađuju kako bi se ovakve stvari u budućnosti preduprijedile, stoji u saopćenju Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda BNV-a koje je potpisao predsjednik prof. dr. Admir Muratović.