Izvještaj Milutina Radonjića, oblasnog upravitelja Plava, ministru unutrašnjih djela Jovanu Plamencu, o stanju u Plavu 1913.g. .
LIJEPIM NAČINOM RADIM DA MUSLIMANIMA METNEM CRNOGORSKE KAPICE
Objavljeno: 13. Jan 2011. 18:01:13

Kapice su bile spremne ali ih muslimani ne prihvatiše 1912-13. šta je sa ovim sadašnjim?
Plavsko-gusinjska oblast, 25.01.1913.

Ministru unutrašnjih djela
Gospodinu i gnu. Jovanu Plamencu
Cetinje


Čast je je za sada podnijeti Vam, gospodine Ministre, ma i u blijedoj slici ovaj izvještaj:

Još od zauzeća Plavsko-gusinjske oblasti potpisani sa činovništvom, ulagao je svu silu kako bi se doveo do reda ovamošnji muslimanski živalj, koji nikad i skoro nikoga nije priznavao; te i danas se nalazi na najnižem stupnju sa neopisanim urođenostima podlosti i lažima, tako da se u cjelokupnim ovamošnjim muhamedancima, ne može naći čovjeka sa kojim bi se moglo poslužiti pri dovođenju naroda do priznavanja vlasti i naših običaja. Nego su ovamošnji muhamedanci najviše opijeni u njihovu slijepu vjeru i lupeštinu; te posljednjih dana stalno se zanimaju skupovima u džamije što mi je palo u oko, te sam izašiljao u džamiju po nekog činovnika, radi toda da ne bi isti u džamijama sklopili vijeće radi ustanka.

Pazeći ove njihove skupove uočio sam da se u džamijama prizivaju od strane hodža i njihova djeca, te im se ulijeva ljubav Muhamedove nauke, te da su ugovorili da ovih dana održe u džamijama molebstvije, bajagi za njihov spas i kako bi se Crnogorci uklonili iz njihovih zauzetih provincija.

Dakle, svemu ovome ući će se u trag i odvratiti se od njihovih zadnjih namjera;...
Već su se tri četiri osobe pokrstile, te se nadati da će kroz kratko vrijeme veći dio njih staviti kapice crnogorske, na čem lijepim načinom radim.

Dalje, sada se vrši na najživlje načine prikupljanje revolvera i svakovrsnog oružja, kako bi se potpuno razoružali, što ide vrlo teško, jer naviknutu u hajdukovanju ukrijevaju isto po raznim mjestima, kao što sam Vam i prije u nekoliko referisao, te se zbog takvih postupaka nekolicina nalaze u zatvoru i pred sudom, ali će se i tome postepeno doći do kraja jer sa manjim pritiskom dobro su popustljivi i to je jedini način da se dovedu do reda.

Vršilac dužnosti Oblasnog upravitelja

Milutin Radonjić.