Centar za Zaštitu ljudskih prava i toleranciju iz Prijepolja
BOŠNJACI U SANDŽAKU NISU RAVNOPRAVNI!
Objavljeno: 28. Sep 2009. 12:09:16
Bošnjacima u Sandžaku i Srbiji u svakodnevnom životu uskraćena su ljudska prava garantovana međunarodnim normama, Ustavom i Zakonima Srbije, i to upravo od strane državnih organa Republike Sribije.
Osnovno načelo jednakosti medju svim ljudima ne primenjuje se u odnosu na Bošnjake.
Bošnjaci u Sandžaku i Srbiji realno nemaju pravo na sudsku žaštitu.
Kakav je položaj Bošnjaka pred sudovima, i drugim državnim organima najbolje pokazuje činjenica da niti jedan postupak nije sproveden na bosanskom jeziku.
Zakonik o krivičnom postupku propisuje obavezu suda da pouči učesnike u postupku o pravu korišćenja manjinskih jezika, ali se ova odredba prema Bošnjacima ne primenjuje.
Na ovaj način sud vrši prisilnu asimilaciju Bošnjaka u sveri upotrebe jezika i na direktan način uskraćuju pravo na odbranu Bošnjacima.
Pozivamo sve sudove u Sandžaku da objave, koliko je postupaka vođeno na bosanskom jeziku, u koliko predmeta su Bošnjaci od strane suda poučeni o pravu korišćenja bosanskog jezika, u koliko predmeta im je ta pouka uskaraćena.
Bošnjacima se uskraćuje pravo na sudsku zaštitu jer se na štetu Bošnjaka često koriste dokazi koji nisu izvedeni na Zakonom propisani način, t.j. montirani dokazi.


Ovakav položaj bošnjaka pred sudovima proizilazi iz činjenice da su sudovi i tužilaštva u Sandžaku skoro sasvim etnički ičišćeni od Bošnjaka, što je posebno iznaženo u odnosu na tužioce i krivične sudije.
Ministarstvo prosvjete Republike Srbije diskriminiše učenike koji su se izjasnili da pohadjaju islamsku veronauku.

Činjenica je da ovo ministarstvo nije omogućilo organizovanje islamske veronauke u školama i ako je to bilo dužno da organizuje.
Ovom diskriminacijom povredjuju se prava djece od strane Ministarstva prosvjete što samo po sebi govori o stepenu njene brutalnosti.
Analiza i drugih ljudskih prava Bošnjaka u Sandžaku i Srbiji navodi na zaključak da se prema njima sprovodi asimilacija u svim sverama ljudskog života, uz brutalnu primenu državne prinude prema svakom ko se tome na bilo koji način suprostavlja.
Centar za Zaštitu ljudskih prava i toleranciju iz Prijepolja poziva sve državne organe da prestanu sa kršenjem ljudskih prava bošnjaka u skladu sa Ustavom, Zakonima Srbije i međunarodnim normaama.
Posebno želimo da ukažemo da se u Evropi u 21.vijeku nikako ne može tolerisati prisilna asimilacija bošnjačke manjine obzirom da su Bošnjaci nedavno preživeli genocid pred očima evropske i svjetske javnosti, kaže se u saopćenju koje je potpisao Alen R. Duraković, predsjednik Centra za Zaštitu ljudskih prava i toleranciju iz Prijepolja.