UPUTA ZA ŽIVOT
Autor: B.net
Objavljeno: 12. Feb 2009. 14:02:01
Enas ibn Malik prenosi da je neki Beduin došao u džamiju i nakon što se poselamio, Allahov Poslanik ga upita: - Odakle dolaziš, dobri čovječe? - Dolazim iz daleka u potrazi za odgovorima na neka važna pitanja - reče Beduin. Na to mu Alejhisselam dade znak i on poče postavljat pitanja na koja je Alejhisselam odgovarao:

- Želim biti inteligentan, šta da radim?
- Boj se Boga!

- Želim biti vjerna sluga Božja i raditi sve što mi Bog zapovijeda?
- Čitaj i uči Kur´an!

- Želim biti prosvijećen i imati mir u srcu?
- Sjećaj se smrti!

- Želim biti siguran od neprijatelja?
- Pouzdaj se u Boga!

- Želim slijediti Pravi Put?
- Ćini dobro drugima za ljubav Božju!

- Šta ću činiti da izbjegnem Božju srdžbu?
- Suzbijaj tjelesne strasti!

- Kako da živim dugo?
- Sjećaj se Boga i stalno Mu se zahvaljuj!

- Želim napredovati
- Budi uvijek pod abdestom!

- Kako da se sačuvam od džehennema - pakla?
- Čuvaj oči od ružna pogleda; čuvaj jezik od ružna govora; čuvaj ruke od ružna posla; i čuvaj se od zinaluka?

- Kako da se oslobodim grijeha?
- Neka ti suze poteku od kajanja i zavjetuj se da nećeš ponoviti grijeh kojeg si počinio!

- Želim da me svijet poštuje?
- Nemoj ni otkoga ništa tražiti!

- Želim pošteno živjeti?
- Ne pričaj o mahanama drugih ljudi!

- Kako se postaje bogat?
- Čitaj i uči kur´ansku suru Muzemmil! (73)

- Kako da savladam strah od Sudnjega dana?
- Sjećaj se Boga prije jela i prije spavanja!

- Šta ću raditi da bi osjetio Allahovu prisutnost dok klanjam?
- Propisno uzimaj abdest i nastoj da uvijek budeš čist i uredan!