Američka delegacija posjetila Plav i Maticu Bošnjaka Sandžaka
DR. KRCIĆ: AMERIKA I MEĐUNARODNA ZAJEDNICA DA PLAVSKO-GUSINJSKI KRAJ PROGLASE DISTRIKTOM
Autor: Rasim Medunjanin
Objavljeno: 27. Aug 2008. 07:08:23

Plavsko jezero: Zapostavljeni prirodni dragulj

Realizacijom plana Nacionalnog parka u plavskom kraju veća prava će imati divlje zvjeri nego ljudi
Američka delegacija koju su činili: Lexi Bonema, šef političkog odsjeka ambasade SAD u Podgorici, Katarina Komine, politički specijalist i analitičar iz New Yorka i Zlatko Ivanović, politički specijalist u američkoj ambasadi u Podgorici, danas su posjetili opštinu Plav i tom prilikom su razgovarali sa više grupacija.

Glavni susret ove delegacije bio je susret sa institucijom Matice Bošnjaka Sandžaka, glavnim odborom iz Plava. Ovu delegaciju su primili dr. Šefket Krcić - predsjednik, kao i ugledni članovi: mr. Zuvdija Jasavić, Šemso Gutić, Rasim Medunjanin – predstavnik studenata, Hidajeta Radončić i Šućo Kandić – predstvanik poljoprivrednika.

Američka delegacija se posebno interesovala za stanje ljudskih prava i sloboda u plavskom kraju i Sandžaku. Američke diplomate su posebno stavili akcenat koliko je živo Sandžačko pitanje i koliko su gradovi Sandžaka povezani.

Dr. Šefket Krcić: Najbolje rješenje za plavsko-gusinjski kraj bi bilo da se Plav od strane SAD i međunarodne zajednice proglasi distriktom. To bi bilo najbolje rješenje i za Crnu Goru koja intezivno zapostavlja plavski kraj.


Članovi Matice Bošnjaka su posebno ukazali na problem komunikacije plavo-gusinjskog kraja od podgoričkog i beogradskog režima, posebno kada je riječ o saobraćajnicama kako prema istoku, tako i prema zapadu, jer je tim činom Plav postao slijepo crijevo ne samo Crne Gore nego i Evrope. Obje delegacije su se usaglasile da gradovi Sandžaka budu povezani na ekonomskom, kulturnom, vjerskom, političkom i informartivnom programu. U tom smislu dr. Šefket Krcić je naglasio: "Najbolje rješenje za plavsko-gusinjski kraj bi bilo da se Plav od strane SAD i međunarodne zajednice proglasi distriktom. To bi bilo najbolje rješenje i za Crnu Goru koja intezivno zapostavlja plavski kraj, a kruna toga će biti način realizacije Nacionalnog parka kojim će se ovaj kraj proglasiti oficijalnim krajem gdje će veća prava imati dihanije (divlje zvjeri) nego insani, odnosno ljudi".

Diplomate iz SAD su se založile da će se uključiti da se u sjevero-istočni dio Crne Gore odnosno južnog Sandžaka (posebno 5 gradova) relavitizirati i da će posebni programi za turizam, stočarstvo i poljoprivredu aktuelizirati s ciljem da će se smanjiti jaz između sjevernog i južnog dijela Crne Gore. Ova delegacija je spremna da u SAD primi i organizuje javnu tribinu sa predstavncima Matice Bošnjaka.