O KABURSKOM ISPITIVANJU
Objavljeno: 17. Aug 2008. 05:08:51
El-Berra`ibn `Azib kaze :»Bili smo na jednoj dzenazi u Beqi`i el- Garqadu kad nam je prisao Vjerovjesnik a.s. i sjeo , te smo mi posjedali oko njega i bili nepomicni dok se onome kopao kabur.
«Boze, sacuvaj me kaburske patnje !» rekao je Poslanik i to ponovio tri puta. Zatim je dodao :» Kada covjek bude na prijelazu sa ovoga na onaj svijet dolaze mu meleki svijetlih lica , poput Sunca, i zaustavljaju se od njega tamo dokle mu oko seze.Potom mu pridje melek smrti i sjedne pored njegove glave.
-O, dobra duso!- rekne on-Izidji u oprost Boziji i zadovoljstvo Njegovo! - i ona pocne izlaziti, onako kako kapljica curi iz otvora na mjesini za vodu, i on je uzme. U svojoj ruci ne zadrzi je ni koliko je treptaj oka- od njega je odmah preuzmu drugi meleki i metnu je i metnu je u cefine i balzam, a od nje se stane siriti miris poput najljepseg miska na zemlji. Zatim se pocnu snjom uspinjati. Pored koje god skupine meleka prodju, oni uzviknu: »Kakav je ovo lijepi miris?« - i oni im odgovore:» To je taj i taj, sin toga i toga, i spomenu ga po najljepsim imenima kakvim su ga zvali na ovom svijetu.
Tako se uspnu do nadonjeg neba i zamole da joj se otvori, i bude joj otvoreno.Oni na svakom nebu , koji se nadju tu u blizini,
Sprovedu je do slijedeceg neba, sve dok ne stignu do neba gdje je Allah Uzviseni, koji rekne :» Upisite Moga roba u Illijjuunu i vratite ga na Zemlju, jer Ja sam njih od nje stvorio, u nju cu ih ponovo vratiti i iz nje ih ponovo izvesti!»
Njegova dusa potom bude vracena u tijelo i tada mu dolaze dva meleka i postavljaju ga u sjedeci polozaj.
«Ko ti je Gospdar?» - postavljaju mu pitanje, a on odgovara: »Moj Gospodar je Allah.«
«Koja ti je vjera?», pitaju dalje, a on odgovara:» Vjera mi je Islam!»
« A ko je covjek koji vam je poslat ?»
« On je Boziji Poslanik a.s.!»
«Odakle to znas ?», pitaju oni a on odgovara:» Citao sam Kur`an i vjerovao i prihvacao ono sto je u njemu!»
Tad se sa neba zacuje glas:»Moj rob govori istinu, pa namjestite ga prema Dzennetu i otvorite mu jedan otvorprema njemu!»
Tako do njega dopre dio dzennetskog mirisa i ljepote, a kabur mu se prosiridokle mu pogled seze. Utom mu dolazi jedan covjek lijepog lica i odjece, sav mirisljav.
«Veseli se onom sto te cini srecnim! », rekne mu.» Ovo je onaj dan koji ti je obecavan!»
«A ko si ti?» - upita on.» Lice ti je kao kod onog koji dolazi sa necim dobrim!?»
«Ja sam tvoje dobro djelo!», odgovri mu onaj, i on rekne: -« Gospodaru, daj da nastupi Sudnji dan, pa da se vratim svojoj celjadi i svome imetku!».
-A kad nevjernik bude na prijelazu s ovog a na onaj svijet, njemu sa neba dolazi meleki crnih lica noseci tkaninuod kostrijeti pa zastaju na krajnjoj tacki dokle mu oko seze, a zatim mu prilazi melek smrti i sjeda kod njegove glave.
-« O pokvarena duso!», rekne on.» Izlazi u srdzbu Boziju i bijes!»
Ona se tad raspe po citavom njegovom tijelu a on je povuce snazno , onako kako se povuce drnda (drnda= Alatka kojom se ceslja vuna) iz nakvasene vune, pa kad je uzme ne zadrzi je u ruci ni koliko za treptaj oka a oni drugi je preuzmu i metnu je u onu tkanunu od kostrijeti. Od nje pocne zaudarati kao od najgore lesine koja postoji na zemlji, i oni se snjome stanu uzdizati. Ne prodju ni pored jedne skupine meleka a da oni ne reknu : « Kakav je ovo ruzan smrad?» « To je taj i taj!», odgovore ovi i spomenu ga po najruznijim imenima kojima je nazivan na ovome svijetu.
Kada stignu do najdonjeg neba , oni zamole da joj se otvori, ali joj ne bude otvoreno.-Tu je Boziji Poslanik a.s.proucio:»Kapije nebeske im se nece otvoriti , i prije ce debelo uze kroz iglene usi proci nego sto ce oni u Dzennet uci!»
(El-Ea`raf 40) Tada Bog Uzviseni rekne: « Upisite ga medju one u Sidzdzinu, u najdonjoj zemlji», i njegova dusa bude snazno bacena .- Zatim je proucio: « A onaj ko bude smatrao da Allahu ima ko ravan- bice kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio!»
(El-Hudzurat 31)
Tako mu dusa bude vracena u tijelo i utom mu dolaze dva meleka i pitaju ga ko je njegov Godpodar.
-« Ah, ah, ne znam!», odgovori on, a oni ga dalje pitaju:
-« A ko je covjek koji vam je poslat?»
-«Ah, ah, ne znam !» odgovara on i tada sa neba stigne glas :
-« Laze Moj rob, stoga ga namjestite prema vatri i otvorite mu jedan otvor prema njoj!»
-Tako do njega dopre dio dzehennemske vreline i zapahe a kabur mu se tako stijesni da mu se rebra pomijesaju. Onda mu dodje jedan smrdljiv covjek , ruznog lica i odjece, i rekne mu:
-«Raduj se onome sto ce te okahariti , ovo ti je onaj dan koji ti je obecavan. »
-«Ko si ti?» upita on.» Lice ti je kao kod onoga koji dolazi sa necim ruznim!?»
-« Ja sam tvoje ruzno djelo»- odgovori mu on , i on rekne:
Hadisi o Ramazanu i postu u njemu (ono sto je Muhammed a.s. rekao o Ramazanu i postu)

Uzviseni Allah je rekao: -Svako covjekovo djelo pripada njemu, osnim posta; on pripada Meni i Ja za njega (posebno) nagradjujem. Post je stit (od vatre i grijeha), pa kada neko od vas posti, neka ne govori ruzne rijeci i neka ne vice, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaze: -Ja postim. Tako mi Onoga, u cijoj je ruci Muhammedova dusa, zada iz usta postaca je bolji kod Allaha od mirisa miska. Postac ima dvije radosti: kada iftari, raduje se svome iftaru, a kada susreten svoga Gospodara, obradovace se svome postu. (Buhari)

Svaki covjekov posao se visestruko nagradjuje; dobro djelo se nagradjuje desetorostruko, do sedam stotina puta, a Allah Uzviseni je rekao: - Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagradjujem, on ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene. Postac ima dvije radosti: radost kod iftara i radost kod susreta svoga Gospodara. Zadah njegovih usta je bolji kod Allaha od mirisa mosusa. (Muslim)

U Dzennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih ce uci postaci na Sudnjem danu i vise niko osim njih. Reci ce se: " Gdje su postaci?" Oni ce ustati i na njih niko drugi nece uci osim njih. Kada oni udju, ona ce se zatvoriti i noko vise na njih nece uci. (Buhari, Muslim)

Nema nijednog roba koji posti dan na Allahovom putu, a da Allah nece s tim danom udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset harifa (onoliko koliko se putuje sedamdeset godina). (Buhari, Muslim)

Ko posti ramazan, vjerujuci i nadajuci se (nagradi), oprosteni su mu grijesi koje je do tada pocinio. (Buhari, Muslim)

Kada dodje ramazan otvaraju se Dzennetska vrata, zatvaraju se Dzehennemska, a sejtani se vezuju. (Buhari, Muslim)

Ko ne ostavi laz i ne prestane djelovati na osnovu nje nema potrebe ni da sotavlja hranu i pice svoje radi Allaha. Ili, ko ne ne napusti ruzan govor i nevaljale poslove uz ramazan, za vrijeme posta, nema potrebe ni da posti, a Allahu nije potrebno njegovo gladovanje. (Buhari, Ebu Dawud, Tirmizi)

Koliko i koliko ima postaca a da od svoga posta nemaju nista drugo osim gladovanja i zedji. (Nesai, Ibn Madze)
Ko god posti za vrijeme ramazana on ima vjerovanje u Mene i cezne za Mojim zadovoljstvom. (Buhari)

Postac i kada spava ibadet cini. (Taberani)

Postacu se dova nece odbiti. (Ahmed)

Najdrazi mi je rob koji najvise zuri da se iftari. (Ahmed, Tirmizi, Ibn Madze)

Ko bez opravdanog razloga bude mrsio jedan dan ramazana, ne moze taj dan nadoknaditi makar posti svo vrijeme. (Buhari, Ebu Dawud, Tirmizi)

Praktikujte sehur jer je u sehuru bericet. (Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai)

Ko se zaboravi da posti, pa iz zaborava jede ili se napije, neka nastavi postiti; njega je Allah nahranio ili napojio. (Buhari, Muslim)
Poziv u Dzennet "

Da li želiš biti u Allahovoj dželle še'nuhu, blizini? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvećajte svoje dove.'' (Muslim)
Da li želiš steći nagradu Hadždža? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: '' 'Umrah u toku Ramazana, ima nagradu Hadždža, ili Hadždža sa mnom.'' (Buhari, Muslim)
Da li želiš imati kuću u Džennetu? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko napravi mesdžid (džamiju), u ime Allaha dželle še'nuhu, Allah će mu sagraditi sličnu u džennetu.'' (Muslim)
Da li želiš steći Allahovu naklonost i zadovoljstvo? ....
Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Allah dželle še'nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali zbog tog n'imeta, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.'' (Muslim)

Da li želiš da ti se ukabuli tj. primi, dova? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Dova između ezana i ikameta se ne odbija.'' (Ebu Davud)
Da li želiš steći nagradu kao da si čitav život postio? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Post tri dana svakog mjeseca, je poput posta cijeloga života.'' (Buhari, Muslim)
Da li želiš steći dobrih dijela, veličine brda? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude sa umrlim, sve dok mu se ne preklanja dženaze-namaz, imaće nagradu jednog kirata; a ko bude sa umrlim, sve dok ne bude ukopan, imaće nagradu dva kirata! Rekoše: A šta je nagrada dva kirata? Reče: Nagrada dva kirata je poput dva ogromna brda.'' (Buhari, Muslim)
Da li želiš biti u društvu Poslanika, u Džennetu? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ja, i skrbnik siročeta, ćemo biti u Džennetu ovako blizu – pa pokaza svojim srednjim prstom i kažiprstom.'' (Buhari)
Da li želiš da ti Poslanik lično garantuje Džennet? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko mi bude garantovao za ono što mu je između vilica, i za ono što mu je među nogama, ja mu garantujem Džennet.'' (Buhari, Muslim)
Da li želiš da ti se ne prekida nagrada za tvoja dijela, i nakon tvoje smrti? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Čovjeku, kada umre, prestaju teći sevapi za njegova dijela, osim u tri slučaja: trajne sadake (vakuf, česma, džamija ...), korisna znanja ili dobro odgojena dijeteta, koje će se moliti za njega.'' (Muslim)
Da li želiš jednu od riznica Dženneta? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''LA HAWLE WE LA KUWETE ILLA BILLAH – NEMA SNAGE NITI MOĆI, OSIM U ALLAHA - je jedna od džennetskih riznica.'' (Buhari, Muslim)
Da li želiš nagradu kao da si klanjao cijelu noć? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude klanjao jaciju - namaz, u džema'atu, kao da je klanjao pola noći, a ko bude klanjao sabah – namaz, u džema'atu, kao da je cijelu noć klanjao.'' (Muslim)
Da li želiš proučiti trećinu Kur'ana za pola minute? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trećine Kur'ana.'' (Muslim)
Da li želiš da ti oteža tas, na vagi dobrih dijela na Sudnjemu danu? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Dvije riječi, su drage Milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi: SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-'AZIM.'' (Buhari)
Da li želiš berićet u opskrbi, i duži život? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko želi da mu opskrba bude berićetna, te da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze.'' (Buhari)
Da li želiš to da je Allahu dželle še'nuhu, drag susret s tobom? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko želi susresti se sa Allahom dželle še'nuhu, Allah dželle še'nuhu, se želi susresti s njime.'' (Buhari)
Da li želiš to da te Allah dželle še'nuhu, sačuva? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še'nuhu.'' (Muslim)
Da li želiš da ti se oproste (mali) grijesi, pa i ako ih bude bilo mnogo? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude izgovorio - SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI – stotinu puta u jednome danu, biće mu izbrisani (mali), grijesi, makar ih bilo poput morske pjene.''
Da li želiš to da budeš udaljen od vatre sedamdeset jeseni? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude postio jedan dan na Allahovome putu, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset jeseni.'' (Buhari)
Da li želiš to da Allah dželle še'nuhu, donese salevat (blagoslov), na tebe? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko donese na mene salevat, Allah će mu, zbog toga, deset puta donijeti salevat na njega.'' (Muslim)
Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, uzdigne? Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Nema osobe, koja se ponizila pred Allahom dž.š., a da je Allah dželle še'nuhu, nije uzdigao.'' (Muslim)
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka." (Buharija i drugi muhaddisi)
"Poslan sam da bih upotpunio moral." (Buharija i drugi muhaddisi)
"Ebu Hurejre, potrudi se da imas lijep ahlak." Ebu Hurejre upita: "A sta je to Allahov Poslanice?" o¬n rece: "Da odrzavas vezu s o¬nim ko je prekinuo s tobom, oprostis o¬nom ko ti je nepravdu nanio i das o¬nome ko tebi uskracuje." (Bejheki)
"Meni najblizi od vas bit ce o¬ni koji imaju najljepsi ahlak, koji su skruseni i koji mire i zblizavaju." (Tirmizi)
"Mu'min je prijatan i o¬n pomiruje, a nema dobra u o¬nom ko ne miri i zblizuje i u cijem drustvu nije prijatno." (Ahmed)
"Covjek je vjere svog prijatelja, pa neka covjek gleda s kim ce se druziti." (Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi)
"Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to us srca. Najdraze su mu o¬ne posude koje su najcisce, najcvrsce i najtanje. Ciste su od grijeha, cvrste su u vjeri i tanke (njezne) su prema braci." (Taberani)
"Strogo se cuvajte sumnjicenja, jer je sumnjicenje najlazniji govor." (Buharija i Muslim)
"Ne uhodite jedni druge, ne spijunirajte, ne prekidajte odnose i ne zavadajte se, nego, Allahovi robovi, budite braca." (Buharija i Muslim)
"Ko sakrije sramotu svoga brata na dunjaluku, Allah ce sakriti njegovu i na dunjaluku i na ahiretu." (Buharija i Muslim)
"Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuca u dzennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgradena kuca u najodabranijem dijelu dzenneta." (Ibn Madze i Tirmizi)
"Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskracuje mu njegova prava i ne ponizava ga. Covjeku je dovoljno zla to sto nipodastava brata muslimana." (Muslim)
"Ostavite raspravu zbog malo dobra u njoj. Ostavite raspravu zbog male koristi od nje jer o¬na prouzrokuje neprijateljstvo medu bracom." (Taberani)
"Kada neko od vas zavoli svoga brata neka mu to i kaze." (Ebu Dawud i Tirmizi)
"Razmjenjujte poklone - voljecete se." (Bejheki)
"Najgori ljudi su o¬ni koji tude rijeci prenose i o¬ni koji zavadaju o¬ne koji se vole." (Ahmed)
"Kome se njegov brat izvini, a o¬n ne prihvati izvinjenje, takav ima grijeh koliko je grijeh o¬nog koji druge izrabljuje." (Ibn Madze)
"Vjernik se brzo i rasrdi, ali brzo i oprosti." (Tirmizi)
"Kada covjek uci dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto sto i njemu trazis'." (Ahmed i Muslim)
"Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Muslim)
"Primjer vjernika u njihovoj medusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer tijela, ako oboli jedan organ, ostatak tijela obuzme groznica i nesanica." (Buharija i Muslim)
"Vjernik vjerniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru." (Buharija i Muslim)
"Istinski musliman je o¬naj od cijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani." (Buharija i Muslim)
"Ako nisi kadar ciniti dobra djela, o¬nda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ces se iskupiti." (Muslim)
"Muslimanu nije dozvoljeno da zaplasi drugog muslimana." (Ahmed)
"Uzviseni Allah mi je objavio da budete ponizni i da se niko ni nad kim ne uznosi." (Muslim)
"Nece uci u dzennet klevetnik (onaj koji ogovara)." (Buharija)
"Muslimanu nije dozvoljeno da prekine odnose sa svojim bratom preko tri dana, i kada se sretnu da okrenu lice jedan od drugog, a bolji je o¬naj, od njih dvojice, koji prvi nazove selam." (Buharija i Muslim)
"Ko muslimanu oprosti njegovu pogresku, Allah ce mu na Kijametskom danu oprostiti njegovu." (Ebu Dawud)
"Nece imetak uzmanjkati zbog udijeljene sadake, a Allah ce zbog prastanja covjeku povecati ugled i nema nikog da se ponizi Allahu i radi Allaha, a da ga Allah ne uzdigne zbog toga." (Muslim)
"Nije od nas ko ne postuje nase starije i ko nije milostiv nasim mladim." (Tirmizi)
"Boj se vatre (dzehennema) pa podaj drugom makar i pola hurmem, a ako ni to nemozes naci, a o¬no lijepom rijecju." (Buharija i Ahmed)
"Tri su znaka licemjera (munafika): kada govori - laze, kada obeca - ne ispuni, i kada mu se nesto povjeri - povjerenje iznevjeri." (Buharija i Muslim)
"Covjek nece upotpuniti sovj iman sve dok ne bude kadar udjeljivati makar i iz male imovine, biti pravedan prema sebi i siriti selam." (Buharija)
"Svaka laz se osim o¬ne kad covjek slaze u ratu, jer rat je citav varka, ili slaze da bi izmirio dvojicu zavadenih ili slaze svojoj supruzi kako bi je udobrovoljio i zadovoljio." (Ebu Dawud)
"Doista ces, ako budes istrazivao ljudske mahane, iskvariti ljude ili ih navesti na to da se iskvare." (Ebu Dawud)
"O skupe, ima o¬nih koji su priznali vjerovanje jezikom, ali iman im jos nije usao u srce! Ne ogovarajte muslimane i ne istrazujte njihove negativnosti, jer o¬naj ko bude istrazivao mahane brata muslimana, Allah ce istrazivati njegove, a kome Allah bude istrazivao mahane razotkrit ce ga i osramotiti makar i u njegovoj kuci." (Tirmizi i Ebu Dawud)
"Ko pocne s pricom prije nego nazove selam, nemojte mu odgovoriti dok selam ne nazove." (Taberani)
"Kada se sretnu dva muslimana i rukuju, sa njih spadaju manji grijesi." (Ebu Dawud i Tirmizi)
"Ko zeli da mu ljudi ustaju na noge neka sebi pripremi mjesto u dzehennemu." (Tirmizi)
"Ko stane u zastitu casti brata muslimana, to cemu biti zastita od dzehennema." (Tirmizi)
"Nema covjeka muslimana koji ce stati u odbranu casti svoga brata, a da Allah nece uzeti Sebi u obavezu da ga zastiti od dzehennemske vatre na Kijametskom danu." (Ahmed)
"Ko prigrli siroce od roditelja muslimana do njegovog punoljetstva, takvom je sigurno obezbijeden dzennet." (Ahmed)
"Najbolja muslimanska kuca je o¬na u kojoj se cini dobrocinstvo pream sirocetu, a najgora muslimanska kuca je o¬na u kojoj se prema sirocetu ruzno ophodi." (Ibn Madze)
"Niko od vas nece dostici potpuno vjerovanje sve dok ne bude zelio i volio svome bratu o¬no sto zeli i voli samome sebi." (Buharija i Muslim)
"Svaki od vas je ogledalo svome bratu, pa ako na njemu primjeti nesto negativno, neka to otkloni od njega." (Tirmizi)
"Ko se ne interesuje za stanje muslimana taj nije od njih." (Taberani)
"Ko posjeti bolesnika, sjedi u dzenetskom perivoju, tako kad ustane odredi mu se 70 hiljada meleka koji salavat na njega cine sve do noci." (Muslim)
"Kome Allah hoce dobro, iskusa ga." (Buharija)
"Umrlog prate troje: dvoje se vrati, a jedno ostane sa njim. Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se porodica i imetak vrate, a ostanu njegova djela." (Buharija i Muslim)
"Covjek nece biti pravi vjernik sve dok komsija ne bude siguran od njegovih pakosti i podlosti." (Buharija)
"Ko hoce da ima lijep spomen iza sebe i da mu se poveca opkrba, neka cuva rodbinske veze." (Buharija i Muslim)
"Miris dzenneta se moze osjetiti na daljini od petsto godina hoda, a nece ga osjetiti o¬naj ko je neposlusan roditeljima niti o¬naj ko prekida rodbinske veze." (Taberani)
"U dzennet nece uci varalica, o¬naj ko se oholi, izdajica i o¬naj ko je ruzno postupao sa svojim slugama." (Tirmizi)
"Svi ste vi pastiri i svi cete odgovarati za svoje stado." (Buharija i Muslim)
"Ljudi su Allahovi sticenici; najblizi Allahu su o¬ni koji su najkorisniji Njegovim sticenicima." (Muslim)
"Voda naroda je njegov sluga." (Taberan)
"Ova vjera je jaka, i postupaj s njom pazljivo i lijepo." (Ahmed)
"Ljudi su kao kamile - od stotine njih ne mozes naci jednu dobru za jahanje." (Buharija i Muslim)
"Allahova je pomoc dzematu. Ko god sam ode iz dzemata, sam ce se naci u dzehennemu." (Tirmizi)
"Vjera je iskren savjet." (Muslim)
"Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu." (Ebu Dawud i Tirmizi)
"Namaz u dzematu vrijedniji je dvadeset i sedam puta od namaza pojedinca." (Buharija i Muslim)
"Bdijenje nekog od vas na Allahovom putu bolje je nego da u svojoj kuci klanja 70 godina." (Tirmizi)
"Najgore sto se moze naci kod covjeka jeste skrtost zbog pohlepe i strah bez razloga." (Buharija i Ebu Dawud)
"Najgori od ljudi jeste o¬naj od koga se nesto zatrazi u ime Allaha, pa ovog taj odbije." (Buharija i Muslim)
"Najveci je kradljivac o¬naj ko krade od svog namaza, ko ne upotpunjava ni njegoa ruku'a, niti sedzde. A najskrtiji je o¬naj ko skrtari sa selamom." (Taberani)
"Zenite se i mnozite, jer cu se ja ponositi vasom brojnoscu pred drugim narodima." (Ebu Dawud i Nesai)
"Jak je vjernik bolji i Allahu drazi od slabog vjernika." (Muslim)
"Allah, uistinu, ne gleda u vasa tijela niti u vas izgled, nego gleda u vasa srca." (Muslim)
"Zaista Allah voli da o¬naj ko nesto radi to uradi na najbolji nacin." (Bejheki)
"Dobrocinstvo je da obozavas Allaha kao da Ga vidis, jer iako ti Njega ne vidis, o¬n tebe, zaista, vidi." (Buharija i Muslim)
"Mnogo li je postaca koji od svog posta nece imati nista osim gladi; i mnogo li je klanjaca koji od svog namaza nece imati nista osim bdijenja." (Nesai i Ibn Madze)