POSEBNOSTI MUHAMMEDA S.A.V.S.
Objavljeno: 20. Mar 2008. 10:03:39
Od specifičnosti kojima je odlikovan Allahov Poslanik, Muhammed, s.a.v.s., je i to da mu je Allah, dž.š., prikazao stanje svih ranijih Allahovih poslanika, a.s., i broj njihovih sljedbenika na Sudnjem danu. Od ranijih poslanika, a.s. neko će imati skupinu sljedbenika, neko manji neko veći broj, a biće i poslanika sa kojim neće biti nikog od njegovih sljedbenika.

Muhammedu, s.a.v.s., je taj prizor prikazan u snu, a snovi Allahovih poslanika, a.s., su jedan vid vahja/objave i po tom osnovu su istiniti.
Abdullah ibn Mes'ud, r.a., kaže: «Jedne noći smo dugo pričali sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., pa smo se razišli svojim kućama. Kada smo sutradan osvanuli otišli smo do Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i on nam reče: 'Sinoć su mi izloženi i prikazani Allahovi poslanici sa svojim sljedbenicima, pa sam vidio da neko od njih ide a prate ga samo tri čovjeka od njegovog naroda; sa nekim od poslanika ide skupina, sa nekim desetak ljudi a bilo je poslanika sa kojim nije bio niko od sljedbenika...'

Abdullah ibn Abbas, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: 'Pokazani su mi raniji narodi, pa sam vidio da prolazi neko od poslanika, a.s. a za njim ide njegov narod, pa prolazi neki drugi poslanik a za njim ide nekoliko ljudi, pa za nekim od poslanika ide desetak ljudi, za nekim ide samo pet ljudi a ima i slu~ajeva da poslanik, a.s., ide sam, bez sljedbenika...'