MOLIM TE, JEDNU KAP VODE!
Objavljeno: 08. Apr 2007. 00:04:00
Dok u kaburima mu’mina traje džennetski živor, nevjernici u kandžama vješite patnje zapomažu... Podivljali nevjernik Ebu Leheb je u Bitki na Bedru ostao bez glave i poslan je u predjele azaba.
Jednog dana, nakon nekoliko godina, Abdullah ibn Omer, r.a., šetao je okolinom Bedra. Odjednom, iz jedne rupe je izašao neki èovjek. Na vratu je imao lanac. Tri puta je viknuo:
-Abdullah, daj mi vode!
Nije bilo sigurno da li mu je zaista znao ime ili ga je shodno arapskom obièaju tako oslovio...
U jednom trenutku iz rupe je izašao drugi èovjek. U ruci je držao biè. Rekao je ibn Omeru:
-Abdullah, ni sluèajno mu nemoj dati vode, jer on je nevjernik!
Nešto kasnije, udarajuæi ga bièem, vratio ga je u rupu iz koje je izašao.
Abdullah, r.a., odmah je ptrèao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.:
-Allahov Poslanièe, vidio sam jednog èovjeka na Bedru...
Zatim je isprièao sve što je vidio. Resulullah, s.a.v.s., ga je upitao:
-Jesi li ga zaista vidio?
-Da, Allahov Poslanièe!
-To je Allahov neprijatelj Ebu Džehl, a stanjekoje si vidio je njegova kazna koju æe ispaštati do Dana kijameta... (Taberani)