Reakcija na najavljenu sjednicu Vlade Rs u Bratuncu
SALKIĆ: CILJANO I SMIŠLJENO OKUPLJANJE NEGATORA GENOCIDA U BRATUNCU
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 21. May 2024. 21:05:30
Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini Rs, rekao je danas, 21. maja 2024. godine, reagujući na najavljenu sjednica Vlade Rs-a u Bratuncu na dan glasanja o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, da ovo ciljano i smišljeno okupljanje negatora genocida u Bratuncu treba biti predmet ozbiljne opservacije domaćih i međunarodnih bezbjedonosnih snaga, jer ono ima za cilj dalju destabilizaciju političkih i bezbjedonosnih prilika u ovom gradu
- Ratko Mladić, komandant Vojske Rs koja je presuđena da je počinila genocid nan Bošnjacima “sigure zone” UN Srebrenica, u vrijeme počinjenja genocida imao je istureno komandno mjesto sjedišteno u Bratuncu.

U trenutku kada se sastaje Generalna skupština UN-a i kada raspravlja o usvajanju rezolucije o genocidu nad Bošnjacima stanovnicima “sigurne zone” UN Srebrenica predvodnik negatora genocida organizira okupljanje u Bratuncu.

Ovakva poruka više je od poruke na simboličkoj ravni, ovo je poruka da je u njihovim mislima i njihovim planovima nedovršeni projekat o etnički čistom srpskom pravoslavnom prostoru.
Bratunac je gradić u istočnoj Bosni u kojem je prije agresije i progona živjelo više od 64% bošnjačkog stanovništva.


U ovom gradiću bilo je formirano više od 10 logora za bošnjačke civile 1992. godine, a u vrijeme počinjenja genocida u školi “Vuk Karadžić”, današnjoj “Branko Radičević” bilo je zatvoreno više hiljada bošnjačkih civila koji su kasnije ubijeni tokom izvršenja genocida.

Najmasovnije strijeljanje tokom izvršenja genocida nad Bošnjacima stanovnicima “sigurne zone” UN Srebrenica bilo je u bratunačkom naselju Kravica. Kada je ubijeno oko 1300 zarobljenih bošnjačkih civila iz “sigurne zone” UN Srebrenica.

Oko 2200 protjeranih Bošnjaka Bratunca 1992. i 1993. godine u “sigurnu zonu” UN Srebrenica ubijeno je tokom izvršenja genocida od strane vojske i dijelova policije Rs, prema presudi Međunarodnog suda pravde.

Dolazak i okupljanje negatora genocida u Bratuncu na dan kada se usvaja rezolucija o genocidu u sigurnoj zoni UN Srebrenica u Generalnoj skupštini UN ima za cilj da pokaže da negatori genocida nisu i neće odustati od temeljnog ratnog cilja u ime čije realizacije je počinjen genocid nad Bošnjacima.
Ovo ciljano i smišljeno okupljanje negatora genocida u Bratuncu treba biti predmet ozbiljne opservacije domaćih i međunarodnih bezbjedonosnih snaga, jer ono ima za cilj dalju destabilizaciju političkih i bezbjedonosnih prilika u ovom gradu.

Pozivam bezbjedonosne agencije u Bosni i Hercegovini da pojačaju prisustvo u Bratuncu i širem području na kojem je izvršen genocid nad Bošnjacima zbog mogućih negativnih posljedica okupljanja negatora genocida na dan usvajanja rezolucije u UN-u posvećene žrtvama genocida u “sigurnoj zoni” UN Srebrenica – rekao je Salkić.