POZIVAMO DR. LATIĆA DA SE ŠTO PRIJE IZVINI BOŠNJACIMA
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 06. May 2024. 15:05:24
Imajući u vidu bošnjački historijski korijen, neupitnost Bošnjaka kao etnosa, naroda i nacije kao i sve poteškoće kroz koje su prošli Bošnjaci u svom hiljadugodišnjem bitku i kontuiranom negiranju njihove posebnosti, često svođene samo na vjerski segment njihovog identiteta, BZK „Preporod“ GD Zenica poziva dr. Džemaludina Latića da u što kraćem roku uputi javno izvinjenje svim Bošnjacima u Domovini, domovinskim zemljama i dijaspori, radi vrijeđanja i negiranja bošnjačkog identiteta.

Dr. Latiću poručujemo da Bošnjaci nisu „izmišljeni“, te da su politički faktor još od srednjovjekovlja kao najautohtoniji etnos Bosne. Bošnjaci nikad nisu imali plan da dijele Republiku Bosnu i Hercegovinu, a Bošnjački sabor iza čije organizacije je stajao i „Preporod“ nije sazvan da bi „izmišljao bošnjaštvo i dijelio Bosnu.“ Ove kvalifikacije, koje su plod mašte, ličnih zaključaka i suspektnih opservacija dr. Latića nisu u skladu sa objektivnim, naučnim i povijesnim istinama, odnosno činjenicama, te kao takve uveliko pomažu secesionistima i rušiteljima, ne samo Bošnjaka kao nacije, nego prije svega suverene, nezavisne i nedjeljive Bosne i Hercegovine za koju su Bošnjaci prolili šehidsku krv, bivajući žrtvama genocida i dvostrukog UZP-a.

Bošnjačka zajednice kulture „Preporod“, gradsko društvo Zenica, koje je obnovilo svoje postojanje u osvit agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu još davne 1991. godine, a na temelju člana 22 Statuta BZK „Preporod“ GD Zenica, koji nas obavezuje da se, između ostalog, borimo protiv djelovanja svih oblika protivbošnjačkih ideologija i organizacija, te da radimo na snaženju i razvijanju svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture, najoštrije osuđuje nerazumnu, netačnu i besmislenu izjavu književnika dr. Džemaludina Latića.

Podsjećamo javnost da je dr. Latić na Javnoj tribini Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban”, održanoj 21.04.2024. neutemeljeno i besmisleno, svjesno ili nesvjesno, a protiv interesa države Bosne i Hercegovine kazao: „Nismo najsigurniji da nećemo otići u katastrofu historijsku, jer ove snage koje su po mojoj procjeni i Bošnjački sabor organizirale i izmislile bošnjaštvo da bi dijelile Bosnu... Bošnjački sabor je po sadašnjim mojim saznanjima kad sve kockice postavim i složim, on je bio sazvan radi toga bošnjaštva i radi toga da se Bosna podijeli...“ Ovakve, neutemeljene, besmislene i po Bošnjake i državu pogubne izjave unose nemir među Bošnjake, dolijevaju ulje na vatru i pomažu retrogradne snage na putu rušenja države Bosne i Hercegovine, kao i rastakanja bošnjačkog nacionalnog korpusa čiji politički kapacitet je prevashodno, zajedno sa svim patriotama ove zemlje, odbranio Bosnu i Hercegovinu od podjele tokom agresije, ali i nakon zaključenja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, pa sve do danas, piše u reakciji prof. dr. Ajdin Huseinspahić, predsjednik UO BZK „Preporod“ GD Zenica.