NAKON NIZA NEGATIVNIH REAKCIJA FOND MEMORIJALA KS ODUSTAO OD NOVOG LOGA
Autor: B.net
Objavljeno: 14. Feb 2024. 16:02:43
Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, Jasmin Šaljić, oglasio se zbog promjene zaštitnog znaka Fonda memorijala KS. Naime, u javnosti se pojavila informacija da je uklonjen prethodni logo na kojem su bili istaknuti ljiljan i elementi šehidskog nišana.

“Naši najbolji sinovi živote su dali noseći oznake sa ljiljanom na ramenu i grudima. Ovaj logo sa ljiljanom neće i ne može i ne smije niko zamijeniti, nije se taj još radio! Kao zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i član Komisije za boračka pitanja i Komisije za čuvanje i njegovanje historijskih događaja i kao pripadnik Armije RBiH, pozivam direktora Fonda memorijala Ahmeda Kulanića da se odmah zvanično oglasi! Da potvrdi ovu informaciju ili je dematuje”, poručio je Šaljić.

“Dok se direktor Kulanić zvanično ne oglasi, potvrdi ili demantuje ovu uznemirujuću informaciju, pozivam Faruka Kapidžića da sazove vanrednu sjednicu Komisije za boračka pitanja u Skupštini Kantona Sarajevo te da poziv pošalje i Koordinaciji boračkih udruženja Kantona Sarajevo, Udruženju Zlatni Ljiljani i Udruženju poginulih boraca Armije i MUP-a Republike BiH kako bi donijeli određene odluke. Valjda se nešto pitaju i borci koji su nam donijeli slobodu i osnivač Fonda, a to je Skupština Kantona Sarajevo”, dodao je Šaljić.

Osim Šaljića, zabilježene su i reakcije djece šehida i boraca Armije RBiH. Međutim, ubrzo je stigla i reakcija iz Fonda memorijala KS koji je nedavno promijenio ime u Memorijalni centar Sarajevo. Saopćenje koje potpisuje direktor Kulanić prenosimo u cjelosti.

Transformacija Fonda Memorijala Kantona Sarajevo u Memorijalni centar Sarajevo jedan je od ključnih procesa kojima se nastoji sačuvati i unaprijediti sjećanje na najbolje kćeri i sinove naše domovine. U tom smislu, a s obzirom na proširenje djelatnosti, nastojali smo da radimo i kreiramo dodatne elemente koji bi vizuelno odgovorili samom proširenju djelatnosti Memorijalnog centra Sarajevo, te smo u tom smislu javnosti putem društvenih mreža predočili jednu od verzija novog logotipa na kojem radi kreativni tim agencije Fabrika. Radi se o renomiranoj agenciji za marketing, dizajn i reklamu, a koja se svojim radom dokazala kako na domaćoj, tako na regionalnoj i međunarodnoj sceni. Agencija Fabrika radila je do sada na vizuelnom identitetu brojnih institucija, a između ostalog i na vizuelnom identitetu Memorijalnog centra Srebrenica.

Kreativni tim Fabrike predložio je nekoliko rješenja za izgled logotipa Memorijalnog centra Sarajevo. U skladu sa promjenom naziva, a na osnovu elemenata i djelatnosti kojima se Fond Memorijala bavio i bavi od svog osnivanja 1997. godine, pri izradi logotipa korišteni su svi elementi koji su od osnivanja do danas pratili razvoj Fonda kao što su nišani, ljiljan, spomen obilježja, spomenički kompleksi: Tunel D-B i Ratna džamija na Igmanu, ali i elementi koji su se pojavljivali shodno širenju djelatnosti na naučnu, naučnoistraživačku, muzejsku, arhivsku i bibliotečku. Pojašnjenje jednog od predloženih idejnih rješenja kreativnog tima Fabrike je podrazumijevao analizu funkcije i djelatnosti same ustanove, pojavnu i simboličku vrijednost lokaliteta koji su u njenom sastavu te njegovanje kolektivne kulture sjećanja na ono što on predstavlja. Rad na identitetu je uključivao istraživanje različitih vizuelnih elemenata koji specifičnoj misiji i viziji Memorijala daju važnost koju ova institucija zaslužuje kako u aktuelnom trenutku tako i u budućnosti. Sjećanje na rat i opsadu Sarajeva 1992-1995. godine prizivaju čitav niz simbola koji, svaki na svoj način, odražavaju strahote događaja koji su se desili, ali i prkosni otpor građana i boraca koje su iznjedrili. Sve to je bila polazna osnova iz koje su se gradili elementi vizuelnog identiteta.

„Specifičnost Memorijalnog centra Sarajevo proizilazi iz činjenice da on objedinjuje niz lokaliteta različite simboličke i pojavne vrijednosti koje veže iznimni značaj u kulturi sjećanja na agresiju. Svaki od tih lokaliteta ima svoju specifičnu težinu i važnost. Jezgro iz kojeg se gradila priča o Memorijalu je proizašao iz simboličkog značaja Šehidskog mezarja Kovači, Ratne džamije na Igmanu i Tunela spasa. Vizuelni element koji ih povezuje je vertikalna forma istaknuta kroz izduženi oblik nišana, drvene grede zidova tunela i izraženu vertikalu minareta u šumi. Likovno apstrahovanje pomenutih simbola je predstavljeno kroz multipliciranu pravougaonu formu kao simboličku vrijednost koja ih sve objedinjuje. U svom simbolizmu forma odražava ponos, prkos, hrabost, rast, značaj, nadu i život. Vertikalni pravougaonici igrom veličina stvaraju iluziju prostorne dubine i beskonačnosti. Svojim rasporedom i postavkom sugerišu formu kruga koja je univerzalni simbol okupljanja i zajedništva. Predstavljeno idejno rješenje svojim simboličkim i vizuelnim vrijednostima daje vanvremensku definiciju hrabrosti i otpora jednog naroda u najtežim trenucima njegove historije. Identitet Memorijalnog centra Sarajevo je vizuelni manifest njegove simboličke važnosti u kulturi sjećanja na agresiju na našu zemlju, ali i odraz njegove misije i vizije. Logo posjeduje važnost i sveobuhvatnost simbolike koju ova ustanova ima za grad i državu. Logo koji se sastoji iz znakovne forme i tipografskog ispisa i predviđa čitav niz različitih aplikativnih upotreba u tradicionalnim i digitalnim medijima“, pojasnili su iz Fabrike.

„S obzirom da je ovo bila testna faza prije razmatranja novog ili izmjene postojećeg loga Memorijalnog centra Sarajevo, i na reakcije javnosti koje je izazvao predstavljeni prijedlog, odlučuli smo da, ni ovo, a ni ostala predložena rješenja neće biti dalje razmatrana, niti usvojena. Naprotiv, Memorijalni centar Sarajevo će nastaviti svoju misiju čuvara povijesti naslanjajući se na postojeći logo nišana i ljiljana, a djelujući u skladu sa novim dodatnim djelatnostima“, poručio je direktor Memorijalnog centra Sarajevo, Ahmed Kulanić, objavila je TVSA