Skupština Kantona Sarajevo donijela Odluku o postojanju javnog interesa za osnivanje nove škole u Vogošći
USKORO NOVA OSNOVNA ŠKOLA „ROSULJE“
Autor: Eset Muračević
Objavljeno: 28. Mar 2023. 15:03:49
Skupština Kantona Sarajevo, u nastavku četvrte sjednice, donijela je i Odluku o postojanju javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola “Rosulje” u istoimenom vogošćanskom naselju. Ovoj Odluci prethodio je Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje škole u pomenutom naselju, koji je Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dostavila Općina Vogošća.

- Posljednjih godina bilježi se porast broja upisanih učenika u našoj lokalnoj zajednici tako da se, pored pet postojećih, javila potreba za još jednom, novom osnovnom školom, kaže Migdad Hasanović, Načelnik Općine Vogošća. Osnovne škole „Zahid Baručija“ i „Mirsad Prnjavorac“, u centru Vogošće, koje pohađaju učenici iz Rosulja su prekapacitirane. Potreba za novim školskim objektom, jednostavno, se nametnula zbog kontinuirane stambene gradnje na ovom lokalitetu, i stalnog porasta broja djece predškolskog uzrasta, kao i osnovaca.


Izvod iz Elaborata o osnivanju Osnovne škole Rosulje8