SJEDIŠTE GLAVNIH IMAMA I ODBORA STARJEŠINSTVA IVZ U SRBIH 1969. GODINE
Autor: Muhamed Hodžić
Objavljeno: 13. Mar 2023. 16:03:52
Starješinstvo Islamske vjerske zajednice u SRBiH, na svojoj sjednici od 25.01.1969. godine, donijelo je Odluku o sjedištu glavnih imama i o njihovoj teritorijalnoj nadležnosti.

Sjedište glavnih imama su: Mostar, Sarajevo, Tuzla i Banja Luka.

Sjedište odbora IVZ na području Starješinstva IVZ u SRBiH su:
Banjoj Luci pripadaju odbori IVZ: Bosanska Dubica, Bugojno, Bosanski Novi, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Bosanska Gradiška, Bosanska Kostajnica, Banja Luka, Bužim, Bihać, Cazin, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Jajce, Kozarac, Ključ, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Prnjavor, Pećigrad, Prijedor, Ljubija, Sanski Most, Gornja Sanica i Velika Kladuša.

Mostaru pripadaju odbori IVZ: Bivolje Brdo, Bileća, Čapljina, Duvno, Dubrovnik, Gacko-Fazlagića Kula, Glamoč, Jablanica, Konjic, Kupres, Mostar, Livno, Ljubuški, Nevesinje, Prozor, Stolac, Trebinje i Ulog.
Sarajevu pripadaju odbori IVZ: Busovača, Breza, Čajniče, Fojnica, Foča, Gračanica kod Visokog, Goražde, Jeleč, Kakanj, Kiseljak, Kaljina, Kreševo, Međeđa, Olovo, Pazarić, Prača, Rogatica, Rudo, Sarajevo, Travnik, Trnovo, Umoljani, Ustikolina, Visoko, Vareš, Višegrad, Zenica, Zvidovići, Žepa i Žepče.

Tuzli pripadaju odbori IVZ: Bosanski Šamac, Bosanski Brod, Brčko, Bijeljina, Čelić, Doboj, Derventa, Gračanica, Gradačac, Gornja Tuzla, Janja, Kotorsko, Kladanj, Maglaj, Modriča, Novi Šeher, Orašje, Odžak, Puračić, Seona, Srebrenica, Tešanj, Teslić, Tuzla, Tojšići, Teočak, Vlasenica, Zvornik i Živinice.

Glavni imam iz Sarajeva obavljaće dužnost u odborima IVZ: Osijek, Ljubljana, Sisak, Rijeka i Zabreb, dok se ne postavi Glavni imam u Zagrebu. (GHB, Arhiv IZ, zbirka varia, V-34-40_1969).

U Pravilniku o glavnim imamima Vrhovnog islamskog starješinstva IVZ u FNRJ, od 06.05.1962. godine, u članu 1, između ostaloga piše: Glavni imam je glavno vjersko lice na području povjerenstva Islamske vjerske zajednice (IVZ). Glavne imame imenuje sabor IVZ...

Priredio: Muhamed Hodžić