RAMIĆ: ZAŠTO PODRŠKA REISU-L-ULEMI KAVAZOVIĆU!
Autor: Emir Ramić
Objavljeno: 08. Mar 2023. 20:03:44
Više puta sam imao priliku da razgovaram sa reisu-l-ulemom dr. Husein-ef. Kavazovićem. Uvjerio sam se da on kao čovjek, a još više kao duhovni lider duboko vjeruje da je raznolikost Čovječanstva Božija milost i da je po Bogu naša misija kreativna koegzistencija a ne ubilačka antagonizacija. Čovjek koji je jednom preživio logor, koji nikada nije pozivao na osvetu ne može da mrzi drugog i drugačije. Čovjek koji voli svoju domovinu i njene institucije. Duhovni lider koji ima obavezu da opominje u ime bolje zajedničke budućnosti svih istinskih građana BiH. S obzirom da napadi na državne institucije BiH su nastavljeni, izjava Reisu-l-uleme je opravdana, jer ukoliko institucije BiH padnu, BiH mora biti spremna da se brani svim sredstvima.


Oni u i van BiH koji kritikuju Reisu-l-ulemu zaboravljaju:

- na genocid nad Bošnjacima koji nije sankcionisan nego je nagrađen,

- na darivanje počiniocima genocida teritorije na kojoj je omogućen genocid razoružavši branioce pod lažnim obećanjem da je to teritorija pod međunarodnom zaštitom,

- na sprječavanje u Vijeću sigurnosti UN da se suverena država BiH i članica UN brani od istovremene brutalne oružane agresije sve tri susjedne zemlje,

- na prijetnju udarima NATO ako pokušamo do kraja osloboditi cijelu BiH,

- na uspostavljanje republike na ogromnim zločnima uključujući i genocid u suverenoj BiH, članici UN,
- na institucionalno djelovanje protiv države BiH tokom svih 30 godina,

- na upornu podršku koja se daje OHR-u za uvođenje aparthejda u BiH u 21. vijeku i za ustavno utemeljenje segregacijskog odnosa prema Bošnjacima,

- na flagrantno kršenje međunarodnog prava u BiH, za fobiju i nehumanost, na institucionalne segregacijske akcije u BiH koje nikada ne bili dopušteni u drugim državama,

- na islamofobiju u BiH na razini najviših političkih institucija,

- na oružani i potom rat drugim sredstvima protiv načela demokracije, tolerancije i kosmpolitizma,
- na zločine prema državi BiH i Bošnjacima koji su višestruki, konstantni i konzistentni, s predumišljajem. To je projekt!