NAGRADNI KONKURS ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU: BOŠNJAČKA SEHARA
Autor: Avlija
Objavljeno: 10. Feb 2023. 14:02:36
NVO Bijeli ljiljan iz Rožaje i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori otvaraju nagradni konkurs
za najljepšu umjetničku fotografiju na temu ''Bošnjačka sehara'' uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori.

Umjetnički najuspješnije fotografije koje promovišu bošnjačku tradiciju, kulturu i stvaralaštvo biće nagrađene.

Pored pripadnika bošnjačkog naroda na konkursu učešće mogu uzeti i pripadnici svih ostalih nacionalnosti iz Crne Gore.

Nastojeći promovirati ljepote bošnjačke sehare ali i stvoriti platformu za kreativni rast i razvoj mladih, pozivamo sve kreativce koji se profesionalno ili amaterski bave fotografijom, da prijave svoje kreacije na konkurs za najljepšu umjetničku fotografiju.

Na konkurs se šalju od jedne do tri umjetničke fotografije, od kojih svaka treba nositi poseban naslov.

Uz fotografije, potrebno je priložiti kratku biografiju, uz obavezno navedeno ime, prezime, datum rođenja, opština i adresa stanovanja, broj telefona, kontakt e-mail, te kratak osvrt na dosadašnji umjetnički rad (ukoliko je moguće). Fotografije sa biografijom šalju se putem e-maila [email protected] sa naznakom: Za konkurs ''Bošnjačka sehara''

Najbolja ostvarenja po mišljenju stručne komisije, bit će izložena u okviru izložbe ''Bošnjačka sehara'' u toku manifestacije ''Dani kulture Bošnjaka u Crnoj Gori''.

Najbolji radovi bit će proglašeni na dan izložbe, od kojih je za tri najuspješnija rada obezbjeđena novčana nagrada (I nagrada 100 eura, II nagrada 60 eura, III nagrada 40 eura).

Konkurs je otvoren do 10. marta 2023. godine!

Svi autori koji apliciraju na Konkurs slanjem svojih radova pristaju da ustupe autorska prava na dostavljene fotografije radi njihove promocije, te promocije manifestacije u printanim i elektronskim medijima, te na svim izložbama na kojima se bude pojavila odabrana postavka radova pristiglih na Konkurs, bez novčane nadoknade, a s ciljem promocije kulturnih vrijednosti Bošnjaka.