Saopćenje u povodu godišnjice masakra na pijaci Markale
CIVILIZACIJSKA I MEĐUNARODNA SRAMOTA DA BH PRAVOSUĐE DO DANAS NIJE NIKOGA OPTUŽILO ZA OPSADU SARAJEVA
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 05. Feb 2023. 12:02:42
Petog februara 1994. godine na pijaci Markale u Sarajevu ubijeno je 68 i ranjeno 144 civila, građana opkoljenog Sarajeva.

Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju je utvrdio da su sve ispaljene granate, a s tim u vezi i zločini, od 1992-1995. na grad Sarajevo, bile dio Udruženog zločinačkog plana i zločin protiv čovječnosti.
Zbog toga je Sud u Hagu optužio Slobodana Miloševića, a presudio Radovana Karadžića i Ratka Mladića Stanislava Galića i Dragomira Miloševića.

Pravosnažno je i presuđeno da je grad Sarajevo bio u opsadi srpskih formacija.

U BiH ne postoji niti jedna optužnica za opsadu Sarajeva, zato Udruženje žrtava i svjedoka genocida poziva sve zvaničnike i druge osobe i institucije da prilikom obilježavanja godišnjica vezanih za opsadu OBAVEZNO ukažu na civilizacijsku i međunarodnu sramotu da BH pravosuđe do danas nije nikoga optužilo za opsadu Sarajeva. Na ovaj način demo najbolje spriječiti da zločin padne u zaborav i ispuniti dug prema žrtvama. Obilježavanje bez poziva na progone zločinaca je kao oslobodilačka borba u kojoj nemate ili ne koristitite municiju protiv agresora i zlikovaca.

Po ko zna koji put, pozivamo Tužilaštvo BiH da pristupi Anexu B revidirane strategije BiH. U Anexu B se nalaze imena odgovornih za granatiranje i snajpersko djelovanje u srpskoj opsadi Sarajeva, a imena osumnjičenih su dostavljena od strane Tužilaštva Suda u Hagu shodno Pravilima Rimskog sprazuma, piše u saopćenju Udruženje žrtava i svjedoka genocida.

Podsjećamo na imena žrtava ovog gnusnog srpskog maskra nad građanima Sarajeva:

Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.