DAN ORUŽANIH SNAGA BIH: VOJNO MUFTIJSTVO VAŽAN JE SEGMENT ODBRAMBENIH STRUKTURA
Autor: MINA
Objavljeno: 01. Dec 2022. 13:12:17
Oružane snage (OS) Bosne i Hercegovine danas, 1. decembra, obilježavaju 17. godina rada i postojanja.
Vojno muftijstvo je značajna struktura u Oružanim snagama naše zemlje, organizirano primjereno vojnoj strukturi. Integrisano je u sve sfere odbrane, a njegova imamska služba brine o vjerskom životu muslimana angažiranih u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Poslovi vojnih imama čuvaju tradiciju imamskog poziva prema organizacionoj strukturi Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini i standardima vojne vjerske službe NATO-a.

Kako je za Agenciju MINA naglasio pukovnik Suvad Rogo, koji je aktivno učestvovao u procesu osnivanja ove strukture, Vojno muftijstvo više od dvije decenije uspješno funkcionira u odbrambenim institucijama Bosne i Hercegovine.

„Proces uspostave Vojnog muftijstva u nekadašnjem Federalnom ministarstvu odbrane (FMO) BiH započeo je još 1999. godine, a aktivnosti na ovom važnom projektu za IZ u BiH, ali i za FMO i Vojsku Federacije Bosne i Hercegovine vodili su tadašnji vojni muftija Ismail-ef. Smajlović, sadašnji vojni muftija Hadis-ef. Pašalić i vrijedna skupina vojnih imama u strukturi Vojske Federacije BiH uz svesrdnu potporu tadašnjeg reisul-uleme dr. Mustafa-ef. Cerića, sadašnjeg muftije sarajevskog dr. Nedžad-ef. Grabusa, ali i drugih ljudi iz zajednice i iz odbrambenih struktura“, naveo je pukovnik Rogo.Vojno muftijstvo je tada djelovalo samo, a izazovi su bili veliki da ovaj ovaj važan duhovni segment bude ugrađen u jedan sistem, kakav je odbrambeni.

„Nešto kasnije, stidljivo će u ove strukture polako ulaziti predstavnik Katoličke crkve u BiH, koji je imao sreće da uči od najboljih i da na lakši način savlada izazove i prepreke na koje bude nailazio. Od 1999. godine Vojno muftijstvo je razvilo kvalitetne programe rada, ostvarilo značajne kontakte s partnerima iz međunarodnog okruženja, posebno sa glavnim kapelanom Američkih snaga za Evropu, učestvovalo na brojnm konferencijama rukovodilaca vjerskih službi zemalja NATO-a, te programima za razmjenu iskustava u oblasti edukacije, školovanja kapelana, vojnih imama i drugih koji rade na poslovima duhovne skrbi u savremenim odbrambenim sistemima i vojskama zemalja NATO članica“, kazao je pukovnik Rogo.

Naveo je da se uspostavom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine 2005. godine javila potreba za reformom i u ovom segmentu, pa se tako pristupilo uspostavi Jedinstvene vjerske službe u MO i OS BiH.
„Ovog puta bilo je potrebno u potpunosti uključiti Katoličku crkvu u BiH u ovaj proces, a i Srpsku pravoslavnu crkvu po prvi put uvesti u sistem odbrane. Procese je ponovno vodio muftija vojni Ismail-ef. Smajlović, dok sam osobno servisirao dio administrativnih, konsultativnih i operativnih poslova u vezi sa uspostavom jedinstvene vjerske službe u MO i OS BiH.

Bio je to težak, izazovan, na momente i mukotrpan i predan rad svih učesnika, s ciljem da se dođe do zadovoljavajućih, korisnih i provodivih rješenja u ovoj oblasti“, naglasio je on.

Kako je kazao, kao rješenja, tokom ovog procesa nuđeni su različiti modeli - američki, kanadski, njemački, austrijski, grčki i drugi, ali „niti jedan od ponuđenih nije bio u potpunosti primjenjiv na naše prilike“.


„Američki i kanadski modeli su primarno protestantski, neki su preferirali kombinaciju ovoga dvoga, a moralo se uzeti u obzir i pravoslavni segment, tako da se na kraju morao osmisliti jedan jedinstven naš, bosanskohercegovački model. Tako je formirana jedinstvena vjerska služba, usvojeni su važni dokumenti za njeno uspješno funkcioniranje - Sporazum o uspostavi i funkcionisanju jedinstvene vjerske službe u MO i OS BiH i Pravilnik o funkcionisanju jedinstvene vjerske službe u MO i OS BiH“, naveo je on.

Poručio je da je ovo bio važan korak i važan poduhvat za sistem odbrane, ali i za crkve i Islamsku zajednicu u BiH.

„Pohvalno je što je ovaj segment u strukturi odbrane prepozant kao važan, što je praksa i svih zemalja NATO članica. U stvarnosti i na terenu ovo je jedan od značajnih segmenata koji sistem komandovanja i rukovođenja čini jačim i pri tome vodi računa o jačanju borbenog morala i sposobnosti pripadnika OS BiH“, naglasio je pukovnik Rogo.

Govoreći o 17. godišnjici, kazao je da će Ministarstvo odbrane brojnim aktivnostima svečano obilježiti ovaj značajan jubilej, kako za pripadnike Oružanih snaga i Ministarstva odbrane, tako i za sve narode i građane naše zemlje.

„Oružane snage BiH danas, isto kao i u godinama kada su formirane, uspjevaju uprkos brojnim izazovima da odgovore na sve postavljene misije i zadatke. Najvrijedniji resurs, sa kojim raspolažu OS BiH, jesu njeni pripadnici, koji svojim predanim i profesionalnim radom i angažmanom pokazuju da su dostojni misije i zadataka koji su pred njih postavljeni. Naši pripadnici koji se upućuju na školovanje i obuke u inostranstvo, u većini slučajeva su najbolje ocjenjeni pripadnici i mi smo posebno ponosni na ove činjenice. Na ovaj način OS BiH i njeni pripadnici postali su najbolji ambasadori naše zemlje u inostranstvu i u međunarodnim krugovima, i potvrdili često ponavljanu sintagmu da su OS BiH najbolji i najorganizovaniji dio bh. društva“, zaključio je pukovnik Rogo.