REZOLUCIJA O SKIDANJU ZARA I FEREDŽE ZA MUSLIMANKE 1947. GODINE
Autor: Muhamed Hodžić
Objavljeno: 02. Aug 2022. 13:08:30
Vrhovni vakufski sabor Islamske vjerske zajednice u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, na svom poslijeratnom zasjedanju održanom u Sarajevu, 26.-27. avgusta 1947. godine, donio je Rezoluciju iz koje izdvajamo dvije teme, koje se odnose: jedna na odvajanje vjere od države a druga na skidanje zara i feredže (hidžaba) za muslimanke. Ostatak Rezolucije, površno gledajući, govori o obaveznom jugoslovenskom patriotizmu.

Pod brojem 1. ove Rezolucije se, između ostaloga, navodi: „...Vrhovni vakufski sabor konstatuje da je izvršeno odvajanje vjerskih organizacija od države ne samo da nije od štete po interese naše vjerske zajednice, nego naprotiv, tim aktom, koji je mnogo ranije izveden u naprednim zemljama, obezbijeđen je i nesmetan i slobodan život naše vjerske zajednice i zagarantovana puna ravnotpravnost svih vjerskih zajednica u odnosu na državu.“

Pod brojem 4. se, između ostaloga, navodi: „...Osobito odgovorna i značajna uloga je osloboditi ženu muslimanku zaostalog običaja kojim je sputana njena ličnost i do sada kočen njen razvoj. Mi moramo pomoći ženi muslimanki da uđe što šire u javni život i da skidanjem zara i feredže postane ravnopravan član naše zajednice u punom smislu riječi i vaćan faktor u izgradnji nove Jugoslavije.
Nema vjerskih zapreka skidanju zara i feredže i Vrhovni vakufski sabor smatra da je to patriotska dužnost svakog musliman da do kraja probudi svijest žene muslimanke, da oslobođena zara i feredže konačno kerene u korak sa razvojem ostalih žena FNRJ. Vrhovni vakufski sabor pozdravlja napore svih naših ljudi i narodnih organizacija, koje u svom patriotskom i bratskom nastojanju pomažu osvještavanju ženje muslimanke. Dužnost je i sve uleme i svih pripadnika Islamske vjerske zajednice da muslimanku upute novim putem slobode i napretka na kome je osigurana ne samo njena lična sreća, nego i sreća cijele naše zajednice.“
(GHB, Arhiv IZ, zbirka: varia, sign: V-44-51_1947)

Današnja ulema o obaveznosti nošenja hidžaba, između ostaloga, navodi: Hidžab, odnosno mahrama koju nose muslimanke, jeste vjerska obaveza i odjevna praksa muslimanke propisana osnovnim izvorima islama, Kur'anom i Sunnetom te idžmaom. Svevišnji Allah, dž.š., u Kur'anu kaže:
O Vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se... (El-Ahzab, 59)...
(www.islamskazajednica.ba, „Fetva o obaveznosti nošenja hidžaba“, 26. februar 2016. godine).

Fetva predstavlja odgovor vjerskog autoriteta na postavljeno pitanje u određenom vemenu dok za drugo vrijeme nije primjerena ili nije važeća.

Priredio: Muhamed Hodžić